Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Arvostelu
Tv-sarja-arvio: Suhdekiemuroita ja terapiaa

Tv-sar­ja-ar­vio: Suh­de­kie­mu­roi­ta ja te­ra­piaa

27.10.2023 05:30
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Rakkaustarina toisiaan täydentävistä vastakohdista

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Rak­kaus­ta­ri­na toi­siaan täy­den­tä­vis­tä vas­ta­koh­dis­ta

13.10.2023 05:15
Tilaajille
Festariarvostelu: Epäjohdonmukaiset tanssiaiset tarjosivat ennennäkemätöntä Kuusamoa

Fes­ta­riar­vos­te­lu: Epä­joh­don­mu­kai­set tans­siai­set tar­jo­si­vat en­nen­nä­ke­mä­tön­tä Kuu­sa­moa

15.09.2023 05:30
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Barbie-elokuva on glitterillä kuorrutettu kuvaus ihmisyydestä

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Bar­bie-elo­ku­va on glit­te­ril­lä kuor­ru­tet­tu kuvaus ih­mi­syy­des­tä

17.08.2023 14:20
Tilaajille
Levyarvostelu: Villien ajatusten laboratorio – Jaakko Laitisen ja Jouni J:n hapokas ja ihana yhteislevy on enemmän kuin osiensa summa

Le­vyar­vos­te­lu: Villien aja­tus­ten la­bo­ra­to­rio – ­Jaak­ko Lai­ti­sen ja Jouni J:n hapokas ja ihana yh­teis­le­vy on enemmän kuin osiensa summa

26.07.2023 17:51
Tilaajille
Virta kuljettaa lukijaa

Virta kul­jet­taa lukijaa

16.07.2023 09:28
Tv-sarja-arvostelu: Monimutkaisia tunteita ja toivotonta romantiikkaa Etelä-Koreassa

Tv-sar­ja-ar­vos­te­lu: Mo­ni­mut­kai­sia tun­tei­ta ja toi­vo­ton­ta ro­man­tiik­kaa Ete­lä-Ko­reas­sa

14.07.2023 05:30
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Pieni merenneito jätti hyvän mielen kritiikistä huolimatta

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Pieni me­ren­nei­to jätti hyvän mielen kri­tii­kis­tä huo­li­mat­ta

09.06.2023 05:30
Tilaajille
Arvostelu: Tanssiteatteri Hurjaruuth: Ilo

Ar­vos­te­lu: Tans­si­teat­te­ri Hur­ja­ruuth: Ilo

03.02.2023 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­po­li­tii­kan ar­vos­te­lu on taas kiel­let­ty

18.01.2023 04:55 2
Tilaajille
Peliarvostelu: God of War: Ragnarök

Pe­liar­vos­te­lu: God of War: Rag­na­rök

23.12.2022 05:30
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Halloween on ohi!

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Hal­lo­ween on ohi!

11.11.2022 05:15
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kasvotusten – Nykykreikkalaisia novelleja

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kas­vo­tus­ten – Ny­ky­kreik­ka­lai­sia no­vel­le­ja

16.09.2022 05:45
Tilaajille

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Diva of Finland

02.09.2022 05:30
Tilaajille
Hitchcock hioi perustarinaansa "syyttömän miehen" teemasta perjantai-illan trillerissä

Hitch­cock hioi pe­rus­ta­ri­naan­sa "syyt­tö­män miehen" tee­mas­ta per­jan­tai-il­lan tril­le­ris­sä

15.07.2022 12:00
Tilaajille
Tanssiteatteriarvio: Mustan ja kirjavan huumorin liitto

Tans­si­teat­te­riar­vio: Mustan ja kir­ja­van huu­mo­rin liitto

27.02.2022 17:24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi meitä ar­vos­tel­laan vaat­tei­den pe­rus­teel­la?

03.12.2021 05:29
Tilaajille
Arvostelu: Odotettu uudistaja

Ar­vos­te­lu: Odo­tet­tu uu­dis­ta­ja

17.09.2021 06:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Elämänkokemusta muillekin jakaa

Kir­ja-ar­vio: Elä­män­ko­ke­mus­ta muil­le­kin jakaa

27.07.2021 20:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lopeta hauk­ku­mi­nen

23.07.2021 05:05
Tilaajille