Arvostelu
Viimeisin 12 tuntia
Arvostelu: Koloristin voimahahmoja

Ar­vos­te­lu: Ko­lo­ris­tin voi­ma­hah­mo­ja

20:00
Tilaajille
Arvostelu: Kuvia ja taiteilijoiden kertomuksia

Ar­vos­te­lu: Kuvia ja tai­tei­li­joi­den ker­to­muk­sia

20:00
Tilaajille
Kuukausi
Arvostelu: Koululehti Moxie aloittaa nuorten vallankumouksen
Mielipide Mette Oikarinen

Ar­vos­te­lu: Kou­lu­leh­ti Moxie aloit­taa nuorten val­lan­ku­mouk­sen

02.04.2021 06:00
Tilaajille
Arvostelu: Lapin kamariorkesteri tarjoilee Mustos-multienergiaa etäyhteyksin

Ar­vos­te­lu: Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri tar­joi­lee Mus­tos-mul­ti­ener­giaa etä­yh­teyk­sin

19.03.2021 19:20
Tilaajille
Arvostelu: Piste Kollektiivin esitys on lapsuusmuistojen vuoropuhelua

Ar­vos­te­lu: Piste Kol­lek­tii­vin esitys on lap­suus­muis­to­jen vuo­ro­pu­he­lua

19.03.2021 18:54
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Sari Pöyliö jatkaa hurtin huumorin ja vaudikkaiden juonenkäänteiden tiellä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Sari Pöyliö jatkaa hurtin huu­mo­rin ja vau­dik­kai­den juo­nen­kään­tei­den tiellä

19.03.2021 17:15 1
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kuohuva talo tarkastelee Rovaniemen teatterin viime vuosikymmeniä monen kertojan äänellä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kuohuva talo tar­kas­te­lee Ro­va­nie­men teat­te­rin viime vuo­si­kym­me­niä monen ker­to­jan äänellä

16.03.2021 16:43
Tilaajille
Arvostelu: Alitajunta taiteen lähteenä

Ar­vos­te­lu: Ali­ta­jun­ta taiteen läh­tee­nä

16.03.2021 15:30
Tilaajille
Arvostelu: Tästä alkaa metatason pimeä

Ar­vos­te­lu: Tästä alkaa me­ta­ta­son pimeä

16.03.2021 08:27
Tilaajille
Vanhemmat
Kirja-arvostelu: Hylkeenpyytäjien elämää arktisilla merialueilla

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Hyl­keen­pyy­tä­jien elämää ark­ti­sil­la me­ri­alueil­la

08.03.2021 17:30 2
Tilaajille
Arvostelu: Chris Middletown Psychon 1990 on asianmukaisesti räätälöity kokonaisuus

Ar­vos­te­lu: Chris Midd­le­town Psychon 1990 on asian­mu­kai­ses­ti rää­tä­löi­ty ko­ko­nai­suus

06.03.2021 10:30
Tilaajille
Arvostelu: Michael Marnin Jacobsin juutalaisvastaisuutta käsittelevä näyttely rakentuu pienistä nyansseista

Ar­vos­te­lu: Michael Marnin Ja­cob­sin juu­ta­lais­vas­tai­suut­ta kä­sit­te­le­vä näyt­te­ly ra­ken­tuu pie­nis­tä nyans­seis­ta

06.03.2021 10:15
Tilaajille
Arvostelu: Lapin kamariorkesterin striimikonsertti kertoi kulkutaudista, mutta ei täysin lievittänyt pandemiatuskaa

Ar­vos­te­lu: Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin strii­mi­kon­sert­ti kertoi kul­ku­tau­dis­ta, mutta ei täysin lie­vit­tä­nyt pan­de­mia­tus­kaa

06.03.2021 10:03
Tilaajille
Arvostelu: Syvä, laaja ja lähes aineeton jazz-albumi

Ar­vos­te­lu: Syvä, laaja ja lähes ai­nee­ton jazz-al­bu­mi

03.03.2021 22:24
Tilaajille
Arvostelu: Näyttely jossa saa piirtää

Ar­vos­te­lu: Näyt­te­ly jossa saa piirtää

01.03.2021 21:13
Tilaajille
Arvostelu: Omaäänisesti etnojoikaava esikoinen

Ar­vos­te­lu: Oma­ää­ni­ses­ti et­no­joi­kaa­va esi­koi­nen

28.02.2021 16:00
Tilaajille
Arvostelu: Bodia, sporttia ja tsemppistä

Ar­vos­te­lu: Bodia, sport­tia ja tsemp­pis­tä

26.02.2021 18:00
Tilaajille
Arvostelu: Nihilistinen katse ympäristöön ja peiliin

Ar­vos­te­lu: Ni­hi­lis­ti­nen katse ym­pä­ris­töön ja peiliin

25.02.2021 18:20
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Jungilaista hoitoa koloniaaliseen mielenhäiriöön

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Jun­gi­lais­ta hoitoa ko­lo­niaa­li­seen mie­len­häi­riöön

25.02.2021 18:15
Tilaajille
Arvostelu: Only Bones luo nahkansa

Ar­vos­te­lu: Only Bones luo nah­kan­sa

24.02.2021 08:00
Tilaajille