Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Elokuva
Elokuva-arvostelu: Rakkaustarina toisiaan täydentävistä vastakohdista

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Rak­kaus­ta­ri­na toi­siaan täy­den­tä­vis­tä vas­ta­koh­dis­ta

13.10.2023 05:15
Tilaajille
Panimomestari on kiertänyt jo 60 elokuvafestivaalilla – tekijän mukaan elokuvan vahva tarina puhuttelee katsojia

Pa­ni­mo­mes­ta­ri on kier­tä­nyt jo 60 elo­ku­va­fes­ti­vaa­lil­la – tekijän mukaan elo­ku­van vahva tarina pu­hut­te­lee kat­so­jia

13.01.2023 17:30
Tilaajille
Meri-Lapissa kuvattu Huonot naiset nousi Kemin vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi

Me­ri-La­pis­sa kuvattu Huonot naiset nousi Kemin vuoden toi­sek­si kat­so­tuim­mak­si elo­ku­vak­si

04.01.2023 10:00
Elokuva-arvostelu: Halloween on ohi!

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Hal­lo­ween on ohi!

11.11.2022 05:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Työttömyys, viina, kirves ja Kaurismäki – Mikko Myllylahden esikoisohjaus hukkuu lainoihin ja jäljittelyyn

Elo­ku­va-ar­vio: Työt­tö­myys, viina, kirves ja Kau­ris­mä­ki – Mikko Myl­ly­lah­den esi­kois­oh­jaus hukkuu lai­noi­hin ja jäl­jit­te­lyyn

12.10.2022 10:18 1
Tilaajille
“Elokuvasta nautitaan yli luokkaerojen” – rovaniemeläinen elokuvakerho on toivottanut vieraat tervetulleeksi jo kuudenkymmenen vuoden ajan

“E­lo­ku­vas­ta nau­ti­taan yli luok­kae­ro­jen” – ro­va­nie­me­läi­nen elo­ku­va­ker­ho on toi­vot­ta­nut vieraat ter­ve­tul­leek­si jo kuu­den­kym­me­nen vuoden ajan

30.09.2022 06:00
Tilaajille
Iltapäivän rennoimmat nuuskijat aloittavat torstaina dekkarisarjan neljännen kauden

Il­ta­päi­vän ren­noim­mat nuus­ki­jat aloit­ta­vat tors­tai­na dek­ka­ri­sar­jan nel­jän­nen kauden

15.09.2022 12:55
Tilaajille
Kaipaus ja katumus syövät miestä, kun Jake Gyllenhaal on epätoivoinen poliisi myöhäjännärissä

Kaipaus ja katumus syövät miestä, kun Jake Gyl­len­haal on epä­toi­voi­nen poliisi myö­hä­jän­nä­ris­sä

29.08.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Aku Louhimiehen kolmiodraamassa Odotus naisen alkuvoimainen seksuaalisuus on kuvattu väkevästi

Arvio: Aku Lou­hi­mie­hen kol­mio­draa­mas­sa Odotus naisen al­ku­voi­mai­nen sek­suaa­li­suus on kuvattu vä­ke­väs­ti

31.03.2022 18:31 1
Tilaajille
Kelpo kesäseikkailu Risto Räppääjän jalanjäljissä

Kelpo ke­sä­seik­kai­lu Risto Räp­pää­jän ja­lan­jäl­jis­sä

31.03.2022 18:27
Tilaajille
Arvio: Morbius on persoonaton ja kaavamainen työ, jonka kliimaksikaan ei lyö ällikällä

Arvio: Morbius on per­soo­na­ton ja kaa­va­mai­nen työ, jonka klii­mak­si­kaan ei lyö äl­li­käl­lä

31.03.2022 15:30
Tilaajille
Hei hei Tornio, koti ja parhaat kaverit – dokumentaristi Emilia Hernesniemen intiimi dokumentti kertoo nuoruudesta ja lähtemisestä

Hei hei Tornio, koti ja parhaat kaverit – do­ku­men­ta­ris­ti Emilia Her­nes­nie­men intiimi do­ku­ment­ti kertoo nuo­ruu­des­ta ja läh­te­mi­ses­tä

11.03.2022 16:30
Tilaajille
Yllätysvieraat keikuttavat lappilaiskylän kuvioita – rovaniemeläiset voivat löytää tuttuja juhlaväen joukosta

Yl­lä­tys­vie­raat kei­kut­ta­vat lap­pi­lais­ky­län ku­vioi­ta – ro­va­nie­me­läi­set voivat löytää tuttuja juh­la­väen jou­kos­ta

28.02.2022 15:14
Tilaajille
Elokuva Dianasta on satu traditiosta, joka muuttuu painajaiseksi

Elokuva Dia­nas­ta on satu tra­di­tios­ta, joka muuttuu pai­na­jai­sek­si

08.09.2021 10:43
Tervolan Louella asuvan Joonas Berghällin mukaan punkkitautien hoitamisesta ei tiedetä tarpeeksi

Ter­vo­lan Louella asuvan Joonas Berg­häl­lin mukaan punk­ki­tau­tien hoi­ta­mi­ses­ta ei tiedetä tar­peek­si

16.06.2021 03:14
Arvostelu: Kauneus ja kiukku kipinöivät videoissa

Ar­vos­te­lu: Kauneus ja kiukku ki­pi­nöi­vät vi­deois­sa

04.06.2021 15:29
Tilaajille
Keskiyön auringon elokuvajuhlat järjestetään koronapandemian takia jo toista vuotta peräkkäin verkkoversiona ja erikoisnäytöksinä

Kes­ki­yön au­rin­gon elo­ku­va­juh­lat jär­jes­te­tään ko­ro­na­pan­de­mian takia jo toista vuotta pe­räk­käin verk­ko­ver­sio­na ja eri­kois­näy­tök­si­nä

28.05.2021 15:47 1
Tilaajille
Skimbagirls, kotimainen komedia kuvattiin Lapissa

Skim­ba­girls, ko­ti­mai­nen komedia ku­vat­tiin Lapissa

11.05.2021 06:30
Tilaajille
Meri-Lapissa kuvattava Huonot naiset -elokuva ensi-iltaan ensi vuonna – komediaa tähdittävät muun muassa Leea Klemola, Jussi Vatanen ja Kari Ketonen

Me­ri-La­pis­sa ku­vat­ta­va Huonot naiset -e­lo­ku­va en­si-il­taan ensi vuonna – ko­me­diaa täh­dit­tä­vät muun muassa Leea Kle­mo­la, Jussi Vatanen ja Kari Ketonen

22.04.2021 15:46 1
Tilaajille
Tunturipöllö nappasi yllätysroolin elokuvassa Tunturin tarina – Mitä tahansa voi sattua, kun rooleja jaetaan pienille ja suurille eläimille tai tykkymetsälle

Tun­tu­ri­pöl­lö nappasi yl­lä­tys­roo­lin elo­ku­vas­sa Tun­tu­rin tarina – Mitä tahansa voi sattua, kun rooleja jaetaan pie­nil­le ja suu­ril­le eläi­mil­le tai tyk­ky­met­säl­le

12.01.2021 09:06 2
Tilaajille