kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Elokuva
Arvio: Aku Louhimiehen kolmiodraamassa Odotus naisen alkuvoimainen seksuaalisuus on kuvattu väkevästi

Arvio: Aku Lou­hi­mie­hen kol­mio­draa­mas­sa Odotus naisen al­ku­voi­mai­nen sek­suaa­li­suus on kuvattu vä­ke­väs­ti

31.03.2022 18:31 1
Tilaajille
Kelpo kesäseikkailu Risto Räppääjän jalanjäljissä

Kelpo ke­sä­seik­kai­lu Risto Räp­pää­jän ja­lan­jäl­jis­sä

31.03.2022 18:27
Tilaajille
Arvio: Morbius on persoonaton ja kaavamainen työ, jonka kliimaksikaan ei lyö ällikällä

Arvio: Morbius on per­soo­na­ton ja kaa­va­mai­nen työ, jonka klii­mak­si­kaan ei lyö äl­li­käl­lä

31.03.2022 15:30
Tilaajille
Hei hei Tornio, koti ja parhaat kaverit – dokumentaristi Emilia Hernesniemen intiimi dokumentti kertoo nuoruudesta ja lähtemisestä

Hei hei Tornio, koti ja parhaat kaverit – do­ku­men­ta­ris­ti Emilia Her­nes­nie­men intiimi do­ku­ment­ti kertoo nuo­ruu­des­ta ja läh­te­mi­ses­tä

11.03.2022 16:30
Tilaajille
Yllätysvieraat keikuttavat lappilaiskylän kuvioita – rovaniemeläiset voivat löytää tuttuja juhlaväen joukosta

Yl­lä­tys­vie­raat kei­kut­ta­vat lap­pi­lais­ky­län ku­vioi­ta – ro­va­nie­me­läi­set voivat löytää tuttuja juh­la­väen jou­kos­ta

28.02.2022 15:14
Tilaajille
Elokuva Dianasta on satu traditiosta, joka muuttuu painajaiseksi

Elokuva Dia­nas­ta on satu tra­di­tios­ta, joka muuttuu pai­na­jai­sek­si

08.09.2021 10:43
Tervolan Louella asuvan Joonas Berghällin mukaan punkkitautien hoitamisesta ei tiedetä tarpeeksi

Ter­vo­lan Louella asuvan Joonas Berg­häl­lin mukaan punk­ki­tau­tien hoi­ta­mi­ses­ta ei tiedetä tar­peek­si

16.06.2021 03:14
Arvostelu: Kauneus ja kiukku kipinöivät videoissa

Ar­vos­te­lu: Kauneus ja kiukku ki­pi­nöi­vät vi­deois­sa

04.06.2021 15:29
Tilaajille
Keskiyön auringon elokuvajuhlat järjestetään koronapandemian takia jo toista vuotta peräkkäin verkkoversiona ja erikoisnäytöksinä

Kes­ki­yön au­rin­gon elo­ku­va­juh­lat jär­jes­te­tään ko­ro­na­pan­de­mian takia jo toista vuotta pe­räk­käin verk­ko­ver­sio­na ja eri­kois­näy­tök­si­nä

28.05.2021 15:47 1
Tilaajille
Skimbagirls, kotimainen komedia kuvattiin Lapissa

Skim­ba­girls, ko­ti­mai­nen komedia ku­vat­tiin Lapissa

11.05.2021 06:30
Tilaajille
Meri-Lapissa kuvattava Huonot naiset -elokuva ensi-iltaan ensi vuonna – komediaa tähdittävät muun muassa Leea Klemola, Jussi Vatanen ja Kari Ketonen

Me­ri-La­pis­sa ku­vat­ta­va Huonot naiset -e­lo­ku­va en­si-il­taan ensi vuonna – ko­me­diaa täh­dit­tä­vät muun muassa Leea Kle­mo­la, Jussi Vatanen ja Kari Ketonen

22.04.2021 15:46 1
Tilaajille
Tunturipöllö nappasi yllätysroolin elokuvassa Tunturin tarina – Mitä tahansa voi sattua, kun rooleja jaetaan pienille ja suurille eläimille tai tykkymetsälle

Tun­tu­ri­pöl­lö nappasi yl­lä­tys­roo­lin elo­ku­vas­sa Tun­tu­rin tarina – Mitä tahansa voi sattua, kun rooleja jaetaan pie­nil­le ja suu­ril­le eläi­mil­le tai tyk­ky­met­säl­le

12.01.2021 09:06 2
Tilaajille
Tunturin tarinan ensi-ilta siirtyy ensi vuodelle, mutta elokuvan voi nähdä jo tänä vuonna

Tun­tu­rin tarinan en­si-il­ta siirtyy ensi vuo­del­le, mutta elo­ku­van voi nähdä jo tänä vuonna

08.12.2020 15:40
Tilaajille
Elokuva-arvio: Arktinen apokalypsi uuvuttaa katsojan

Elo­ku­va-ar­vio: Ark­ti­nen apo­ka­lyp­si uu­vut­taa kat­so­jan

17.11.2020 15:40
Oscar-voittajaelokuvien tähti Shahab Hosseini teki elokuvan Suomessa

Os­car-voit­ta­ja­elo­ku­vien tähti Shahab Hos­sei­ni teki elo­ku­van Suo­mes­sa

13.10.2020 16:00
Tilaajille
Panimomestarin tarina saatiin talteen – Tornion oluen menestyksen jäänteet kuvattiin puretussa panimossa viime hetkillä.

Pa­ni­mo­mes­ta­rin tarina saatiin talteen – Tornion oluen me­nes­tyk­sen jään­teet ku­vat­tiin pu­re­tus­sa pa­ni­mos­sa viime het­kil­lä.

17.09.2020 18:00
Tilaajille
Viimeiset on tundra-western Lapin kaivoskylästä

Vii­mei­set on tund­ra-wes­tern Lapin kai­vos­ky­läs­tä

11.09.2020 17:30
Tilaajille
Virpi Suutarin elokuva nostaa Alvar Aallon puolisot esiin: Ei kukaan ole nero yksin

Virpi Suu­ta­rin elokuva nostaa Alvar Aallon puo­li­sot esiin: Ei kukaan ole nero yksin

31.08.2020 20:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Leiriviikolla voi löytää itsensä ja toiset – Rippikouluelokuva Eden tarjoaa uskottavia henkilöitä ja onnistuneen kuvauksen yhteisöstä

Elo­ku­va-ar­vio: Lei­ri­vii­kol­la voi löytää itsensä ja toiset – Rip­pi­kou­lu­elo­ku­va Eden tarjoaa us­kot­ta­via hen­ki­löi­tä ja on­nis­tu­neen ku­vauk­sen yh­tei­sös­tä

11.08.2020 14:59
Päivän leffapoiminnat: Sodasta on kunnia kaukana – Kubrickin klassikko ei vanhene

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sodasta on kunnia kaukana – Kub­ric­kin klas­sik­ko ei vanhene

30.07.2020 07:00