Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Alko
Ruotsin "Alko" kokeilee itsepalvelukassoja – voisiko sama olla mahdollista viiniostoksilla Suomessa?

Ruotsin "Alko" ko­kei­lee it­se­pal­ve­lu­kas­so­ja – voisiko sama olla mah­dol­lis­ta vii­ni­os­tok­sil­la Suo­mes­sa?

23.09.2021 20:05 2
Tilaajille
Lapissa on ostettu korona-aikana enemmän alkoholia, mutta viinaa on juotu vähemmän kuin ennen – rajoitukset ohjasivat ostoksille kauppaan

Lapissa on ostettu ko­ro­na-ai­ka­na enemmän al­ko­ho­lia, mutta viinaa on juotu vä­hem­män kuin ennen – ra­joi­tuk­set oh­ja­si­vat os­tok­sil­le kaup­paan

24.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Alkon myynti laski kesäkuussa, lämpimät säät kasvattivat alkoholittomien tuotteiden myyntiä – Lapissa suosituimmat kesäjuomat ovat valkoviini sekä vodkat ja viinat

Alkon myynti laski ke­sä­kuus­sa, läm­pi­mät säät kas­vat­ti­vat al­ko­ho­lit­to­mien tuot­tei­den myyntiä – Lapissa suo­si­tuim­mat ke­sä­juo­mat ovat val­ko­vii­ni sekä vodkat ja viinat

13.07.2021 16:52
Tilaajille
Lapin Alkoissa maltillinen myynnin kasvu – Pohjoisen matkailun supistuminen näkyi alkoholin myynnissä

Lapin Al­kois­sa mal­til­li­nen myynnin kasvu – Poh­joi­sen mat­kai­lun su­pis­tu­mi­nen näkyi al­ko­ho­lin myyn­nis­sä

03.02.2021 02:18
Matkailun vähyys näkyi Alkoissa Lapissa – myymälöissä asioitiin vähemmän kuin edellisvuonna

Mat­kai­lun vähyys näkyi Al­kois­sa Lapissa – myy­mä­löis­sä asioi­tiin vä­hem­män kuin edel­lis­vuon­na

14.01.2021 08:31
Tilaajille
Kärnällä kuppi nurin alkoholin etämyyntiasiassa – teki hallitusneuvos Ismo Tuomisesta kantelun oikeuskanslerille ja tutkintapyynnön poliisille

Kär­näl­lä kuppi nurin al­ko­ho­lin etä­myyn­ti­asias­sa – teki hal­li­tus­neu­vos Ismo Tuo­mi­ses­ta kan­te­lun oi­keus­kans­le­ril­le ja tut­kin­ta­pyyn­nön po­lii­sil­le

04.09.2020 15:23 2
Tilaajille
Korona ajoi janoiset Alkoon: litramyynti kasvoi heinäkuussa 14,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna

Korona ajoi ja­noi­set Alkoon: lit­ra­myyn­ti kasvoi hei­nä­kuus­sa 14,7 pro­sent­tia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na

12.08.2020 10:49
Alko voitti latvialaisfirman markkinointikiistassa – Super Alko -tunnukselle käyttökielto uhkasakon voimalla

Alko voitti lat­via­lais­fir­man mark­ki­noin­ti­kiis­tas­sa – Super Alko -tun­nuk­sel­le käyt­tö­kiel­to uh­ka­sa­kon voi­mal­la

11.04.2020 06:00
Korona käänsi hurjassa suosiossa olleen juoman myynnin laskuun – alkoholin kokonaiskulutuksen määrästä poikkeusaikana ei voida tehdä vielä johtopäätöksiä

Korona käänsi hur­jas­sa suo­sios­sa olleen juoman myynnin laskuun – al­ko­ho­lin ko­ko­nais­ku­lu­tuk­sen mää­räs­tä poik­keus­ai­ka­na ei voida tehdä vielä joh­to­pää­tök­siä

06.04.2020 21:39
Tilaajille
Hinta ratkaisi ostopaikan - Essin lakkiaisjuomat haettiin Ruotsista Hinnat ovat Ruotsin eduksi,  Suomessa valttina useammat olutkaupat

Hinta rat­kai­si os­to­pai­kan - Essin lak­kiais­juo­mat haet­tiin Ruot­sis­ta Hinnat ovat Ruotsin eduksi, Suo­mes­sa valt­ti­na useam­mat olut­kau­pat

03.12.2019 09:06
Tilaajille
Ivalon Alko sulkeutuu remontin ajaksi

Ivalon Alko sul­keu­tuu re­mon­tin ajaksi

04.10.2019 09:02
Tilaajille