Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Alko
Sallan Alko muuttaa – siirtyy uuden K-marketin tiloihin

Sallan Alko muuttaa – siirtyy uuden K-mar­ke­tin ti­loi­hin

07.02.2023 08:29 1
Tilaajille
Kittilän apteekki ja Alko muuttavat uuden K-Supermarketin tiloihin loppukeväällä

Kit­ti­län ap­teek­ki ja Alko muut­ta­vat uuden K-Su­per­mar­ke­tin ti­loi­hin lop­pu­ke­vääl­lä

17.01.2023 10:26 1
Tilaajille
Alkoholinkulutus jatkaa laskuaan, mutta tutkija ei usko Suomesta tulevan hetkessä sivistynyttä viinimaata: "Suomalaiset ovat aina tykänneet juoda itsensä hiprakkaan, humalaan tai jopa överikänniin"

Al­ko­ho­lin­ku­lu­tus jatkaa las­kuaan, mutta tutkija ei usko Suo­mes­ta tulevan het­kes­sä si­vis­ty­nyt­tä vii­ni­maa­ta: "Suo­ma­lai­set ovat aina ty­kän­neet juoda itsensä hip­rak­kaan, hu­ma­laan tai jopa öve­ri­kän­niin"

03.11.2022 14:16 1
Tilaajille
Alkon myynti laski heinäkuussa 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna – tämä vuoden tilastoissa näkyy  koronarajoituksista luopuminen

Alkon myynti laski hei­nä­kuus­sa 14 pro­sent­tia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na – tämä vuoden ti­las­tois­sa näkyy ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen

10.08.2022 11:04
Saarenkylän Alko Rovaniemellä remontoidaan toukokuussa – myymälä kiinni kaksi viikkoa

Saa­ren­ky­län Alko Ro­va­nie­mel­lä re­mon­toi­daan tou­ko­kuus­sa – myymälä kiinni kaksi viikkoa

04.05.2022 12:40
Tilaajille
Pikku-Kuukkeli toimii jo Saariselällä – palossa tuhoutuneen kauppakeskuksen tilalle nousee tunturimiljööseen sopiva Lappi-henkinen puurakennus

Pik­ku-Kuuk­ke­li toimii jo Saa­ri­se­läl­lä – palossa tu­hou­tu­neen kaup­pa­kes­kuk­sen tilalle nousee tun­tu­ri­mil­jöö­seen sopiva Lap­pi-hen­ki­nen puu­ra­ken­nus

14.04.2022 19:30 4
Tilaajille
Pääsiäismuistio: Pankit kiinni perjantaina ja maanantaina, Alko palvelee lauantaina, ruokakaupat auki omien aikataulujensa mukaan

Pää­siäis­muis­tio: Pankit kiinni per­jan­tai­na ja maa­nan­tai­na, Alko pal­ve­lee lauan­tai­na, ruo­ka­kau­pat auki omien ai­ka­tau­lu­jen­sa mukaan

14.04.2022 11:12
Alko avaa väliaikaisen myymälän Saariselälle tulipalossa tuhoutuneen tilalle – palvelee asiakkaita uuden myymälän valmistumiseen asti

Alko avaa vä­li­ai­kai­sen myy­mä­län Saa­ri­se­läl­le tu­li­pa­los­sa tu­hou­tu­neen tilalle – pal­ve­lee asiak­kai­ta uuden myy­mä­län val­mis­tu­mi­seen asti

01.04.2022 09:03
Tilaajille
Alkon myynti laski helmikuussa 8,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna – Lapissa kokonaismyynti sen sijaan hieman nousussa

Alkon myynti laski hel­mi­kuus­sa 8,7 pro­sent­tia vuoden ta­kai­seen ver­rat­tu­na – Lapissa ko­ko­nais­myyn­ti sen sijaan hieman nou­sus­sa

09.03.2022 18:26 2
Tilaajille
Kaupat poistavat venäläisiä tuotteita hyllyistään ja yritykset lopettavat yhteistyön Teboilin kanssa – boikotti kohdistuu kuitenkin suomalaisiin, varoittaa järjestö

Kaupat pois­ta­vat ve­nä­läi­siä tuot­tei­ta hyl­lyis­tään ja yri­tyk­set lo­pet­ta­vat yh­teis­työn Te­boi­lin kanssa – boi­kot­ti koh­dis­tuu kui­ten­kin suo­ma­lai­siin, va­roit­taa jär­jes­tö

28.02.2022 16:57 8
Tilaajille
Ruotsin "Alko" kokeilee itsepalvelukassoja – voisiko sama olla mahdollista viiniostoksilla Suomessa?

Ruotsin "Alko" ko­kei­lee it­se­pal­ve­lu­kas­so­ja – voisiko sama olla mah­dol­lis­ta vii­ni­os­tok­sil­la Suo­mes­sa?

23.09.2021 20:05 2
Tilaajille
Lapissa on ostettu korona-aikana enemmän alkoholia, mutta viinaa on juotu vähemmän kuin ennen – rajoitukset ohjasivat ostoksille kauppaan

Lapissa on ostettu ko­ro­na-ai­ka­na enemmän al­ko­ho­lia, mutta viinaa on juotu vä­hem­män kuin ennen – ra­joi­tuk­set oh­ja­si­vat os­tok­sil­le kaup­paan

24.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Alkon myynti laski kesäkuussa, lämpimät säät kasvattivat alkoholittomien tuotteiden myyntiä – Lapissa suosituimmat kesäjuomat ovat valkoviini sekä vodkat ja viinat

Alkon myynti laski ke­sä­kuus­sa, läm­pi­mät säät kas­vat­ti­vat al­ko­ho­lit­to­mien tuot­tei­den myyntiä – Lapissa suo­si­tuim­mat ke­sä­juo­mat ovat val­ko­vii­ni sekä vodkat ja viinat

13.07.2021 16:52
Tilaajille
Lapin Alkoissa maltillinen myynnin kasvu – Pohjoisen matkailun supistuminen näkyi alkoholin myynnissä

Lapin Al­kois­sa mal­til­li­nen myynnin kasvu – Poh­joi­sen mat­kai­lun su­pis­tu­mi­nen näkyi al­ko­ho­lin myyn­nis­sä

03.02.2021 02:18
Matkailun vähyys näkyi Alkoissa Lapissa – myymälöissä asioitiin vähemmän kuin edellisvuonna

Mat­kai­lun vähyys näkyi Al­kois­sa Lapissa – myy­mä­löis­sä asioi­tiin vä­hem­män kuin edel­lis­vuon­na

14.01.2021 08:31
Tilaajille
Kärnällä kuppi nurin alkoholin etämyyntiasiassa – teki hallitusneuvos Ismo Tuomisesta kantelun oikeuskanslerille ja tutkintapyynnön poliisille

Kär­näl­lä kuppi nurin al­ko­ho­lin etä­myyn­ti­asias­sa – teki hal­li­tus­neu­vos Ismo Tuo­mi­ses­ta kan­te­lun oi­keus­kans­le­ril­le ja tut­kin­ta­pyyn­nön po­lii­sil­le

04.09.2020 15:23 2
Tilaajille
Korona ajoi janoiset Alkoon: litramyynti kasvoi heinäkuussa 14,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna

Korona ajoi ja­noi­set Alkoon: lit­ra­myyn­ti kasvoi hei­nä­kuus­sa 14,7 pro­sent­tia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na

12.08.2020 10:49
Alko voitti latvialaisfirman markkinointikiistassa – Super Alko -tunnukselle käyttökielto uhkasakon voimalla

Alko voitti lat­via­lais­fir­man mark­ki­noin­ti­kiis­tas­sa – Super Alko -tun­nuk­sel­le käyt­tö­kiel­to uh­ka­sa­kon voi­mal­la

11.04.2020 06:00
Korona käänsi hurjassa suosiossa olleen juoman myynnin laskuun – alkoholin kokonaiskulutuksen määrästä poikkeusaikana ei voida tehdä vielä johtopäätöksiä

Korona käänsi hur­jas­sa suo­sios­sa olleen juoman myynnin laskuun – al­ko­ho­lin ko­ko­nais­ku­lu­tuk­sen mää­räs­tä poik­keus­ai­ka­na ei voida tehdä vielä joh­to­pää­tök­siä

06.04.2020 21:39
Tilaajille
Hinta ratkaisi ostopaikan - Essin lakkiaisjuomat haettiin Ruotsista Hinnat ovat Ruotsin eduksi,  Suomessa valttina useammat olutkaupat

Hinta rat­kai­si os­to­pai­kan - Essin lak­kiais­juo­mat haet­tiin Ruot­sis­ta Hinnat ovat Ruotsin eduksi, Suo­mes­sa valt­ti­na useam­mat olut­kau­pat

03.12.2019 09:06
Tilaajille