Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Akut
Suomessa on pian yksi Euroopan suurimmista litiumkaivoksista – Keliber pyrkii aloittamaan sähköautojen akkujen avainkemikaalin tuotannon etuajassa

Suo­mes­sa on pian yksi Eu­roo­pan suu­rim­mis­ta li­tium­kai­vok­sis­ta – Keliber pyrkii aloit­ta­maan säh­kö­au­to­jen akkujen avain­ke­mi­kaa­lin tuo­tan­non etu­ajas­sa

16.10.2022 18:30 11
Tilaajille
Sähköautoilussa selvittämättömiä ongelmia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­toi­lus­sa sel­vit­tä­mät­tö­miä on­gel­mia

22.12.2020 05:50 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­to­po­li­tii­kan pa­ra­dok­si

06.07.2020 06:40
Tilaajille
Akkukierrätys vauhtiin Suomessa – sähköautojen akkujen materiaaleja aletaan käyttää uudelleen, eivät päädy enää jätteeksi

Ak­ku­kier­rä­tys vauh­tiin Suo­mes­sa – säh­kö­au­to­jen akkujen ma­te­riaa­le­ja aletaan käyttää uu­del­leen, eivät päädy enää jät­teek­si

06.03.2020 06:00
Tilaajille
Suomi pyrkii akkuteollisuuden suurvallaksi – mutta kuka tulee omistajaksi? "Suomalaissijoittajat pelkäävät riskiä", sanoo alaa kehittävä toimitusjohtaja

Suomi pyrkii ak­ku­teol­li­suu­den suur­val­lak­si – mutta kuka tulee omis­ta­jak­si? "Suo­ma­lais­si­joit­ta­jat pel­kää­vät ris­kiä", sanoo alaa ke­hit­tä­vä toi­mi­tus­joh­ta­ja

31.10.2019 18:29
Tilaajille
Sähköautobuumi nosti odotukset akkukeskittymästä, Euroopan ainoassa litiumhankkeessa on nähty, että ala ei ole pelkkää myötämäkeä

Säh­kö­au­to­buu­mi nosti odo­tuk­set ak­ku­kes­kit­ty­mäs­tä, Eu­roo­pan ai­noas­sa li­tium­hank­kees­sa on nähty, että ala ei ole pelkkää myö­tä­mä­keä

31.10.2019 10:06