Yrittäminen
Onni Karasti, 86, lastaa edelleen puukuormia – Pirteä ikäihminen aloittaa työpäivänsä poikansa kanssa kello 05.30

Onni Ka­ras­ti, 86, lastaa edel­leen puu­kuor­mia – Pirteä ikä­ih­mi­nen aloit­taa työ­päi­vän­sä poi­kan­sa kanssa kello 05.30

13.01.2021 13:44 1
Tilaajille
Meijerihallille uusi käyttö – Posion entisen meijerirakennuksen ostanut Oiva Kaivu Oy käyttää tiloja raskaskonekaluston korjaamiseen ja huoltamiseen

Mei­je­ri­hal­lil­le uusi käyttö – Posion entisen mei­je­ri­ra­ken­nuk­sen ostanut Oiva Kaivu Oy käyttää tiloja ras­kas­ko­ne­ka­lus­ton kor­jaa­mi­seen ja huol­ta­mi­seen

16.12.2020 09:00
Tilaajille
Ravintoloitsija Kami Abdeh on rovaniemeläinen Vuoden yrittäjä

Ra­vin­to­loit­si­ja Kami Abdeh on ro­va­nie­me­läi­nen Vuoden yrit­tä­jä

05.11.2020 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marjukka Metsola

Lu­ki­jal­ta: Nyt on aika mat­kus­taa Lappiin

18.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Leipurit ja pitopalveluyrittäjät laittavat toivonsa syksyyn – koronakevät vei alalta työt, usean yrityksen liikevaihto romahti

Lei­pu­rit ja pi­to­pal­ve­lu­yrit­tä­jät lait­ta­vat toi­von­sa syksyyn – ko­ro­na­ke­vät vei alalta työt, usean yri­tyk­sen lii­ke­vaih­to romahti

27.05.2020 09:29
Tilaajille
Kustannustukea ryhdytään myöntämään yrityksille, joiden liikevaihto on tippunut merkittävästi

Kus­tan­nus­tu­kea ryh­dy­tään myön­tä­mään yri­tyk­sil­le, joiden lii­ke­vaih­to on tip­pu­nut mer­kit­tä­väs­ti

14.05.2020 09:27
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­krii­sis­sä myös kul­ta­reu­nus

24.04.2020 07:46
Tilaajille
Yrittäjägallup: 73 prosenttia yrityksistä ongelmissa koronan takia – jo yli kolmannes aloittanut lomautukset

Yrit­tä­jä­gal­lup: 73 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä on­gel­mis­sa koronan takia – jo yli kol­man­nes aloit­ta­nut lo­mau­tuk­set

27.03.2020 12:31
Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on "yhtä suuri päätös kuin yrityksen perustaminen" – näin ylittyy kynnys itsensä työllistäjästä työnantajaksi

En­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen on "yhtä suuri päätös kuin yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen" – näin ylittyy kynnys itsensä työl­lis­tä­jäs­tä työn­an­ta­jak­si

17.02.2020 07:28
Tilaajille
Yli puolet yrittäjistä on yksinyrittäjiä – Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen kannattaa vahvistaa yksinyrittäjien asemaa, koska se auttaa työllisyystavoitteeseen pääsemistä

Yli puolet yrit­tä­jis­tä on yk­sin­yrit­tä­jiä – Suomen Yrit­tä­jien mukaan hal­li­tuk­sen kan­nat­taa vah­vis­taa yk­sin­yrit­tä­jien asemaa, koska se auttaa työl­li­syys­ta­voit­tee­seen pää­se­mis­tä

07.01.2020 09:47
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa:  Kati Nenonen, 63, Pyhä: En ole kertaakaan katunut, että tulin tänne

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Kati Ne­no­nen, 63, Pyhä: En ole ker­taa­kaan ka­tu­nut, että tulin tänne

18.12.2019 09:33
Sodankyläläinen leipomo Lapin Herkku lopettaa toimintansa – "Isot leipomot jyräävät pienemmät, näin se vain on"

So­dan­ky­lä­läi­nen leipomo Lapin Herkku lo­pet­taa toi­min­tan­sa – "Isot lei­po­mot jy­rää­vät pie­nem­mät, näin se vain on"

13.12.2019 12:04
Tilaajille
Rovaniemeläisyritys kehitti sovelluksen, jolla urheilujoukkueet luovat somesisältöä – nyt yritys tähtää maailmalle osallistumalla Slushiin

Ro­va­nie­me­läis­yri­tys kehitti so­vel­luk­sen, jolla ur­hei­lu­jouk­kueet luovat so­me­si­säl­töä – nyt yritys tähtää maail­mal­le osal­lis­tu­mal­la Slus­hiin

18.11.2019 13:46
Tilaajille
Väitös: Välittävä johtaminen on rohkeutta kohdata kärsivä ihminen – konkurssin tehneet yrittäjät kokevat myöhemmin kiitollisuutta vaikeasta kokemuksesta

Väitös: Vä­lit­tä­vä joh­ta­mi­nen on roh­keut­ta kohdata kärsivä ihminen – kon­kurs­sin tehneet yrit­tä­jät kokevat myö­hem­min kii­tol­li­suut­ta vai­keas­ta ko­ke­muk­ses­ta

01.11.2019 10:43
Tilaajille