Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yrittäminen
Pohjoisen kasvualusta vientiyrityksille – metsäkonemyyjä Jere Konttila tunnistaa Ranuan vetovoiman
Mainos Ranuan kunta

Poh­joi­sen kas­vu­alus­ta vien­ti­yri­tyk­sil­le – met­sä­ko­ne­myy­jä Jere Kont­ti­la tun­nis­taa Ranuan ve­to­voi­man

02.12.2023 06:00
LP Lakkapää Oy:n yrittäjä Juha Lakkapää: “Maatalous tarvitsee muutakin kuin maatalous- ja konekauppaa”
Mainos TILMA-hanke

LP Lak­ka­pää Oy:n yrit­tä­jä Juha Lak­ka­pää: “Maa­ta­lous tar­vit­see muu­ta­kin kuin maa­ta­lous- ja ko­ne­kaup­paa”

23.10.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tys­ten ole­mas­sa­olo pe­rus­tuu me­nes­tyk­seen

18.08.2023 05:00
Outo tauti vei pelkosenniemeläisen valokuvaajan Paula Grekelän työkyvyn – ”Pelkäsin, etten pysty enää koskaan kävelemään enkä kuvaamaan”

Outo tauti vei pel­ko­sen­nie­me­läi­sen va­lo­ku­vaa­jan Paula Gre­ke­län työ­ky­vyn – ”Pel­kä­sin, etten pysty enää koskaan kä­ve­le­mään enkä ku­vaa­maan”

12.08.2023 09:12 7
Tilaajille
”On tärkeää, että asiakkaat oppivat tuntemaan henkilön yrityksen takana” – Muista nämä, kun teet sisältöä sosiaaliseen mediaan
Mainos Lapin Yrittäjät

”On tär­keää, että asiak­kaat oppivat tun­te­maan hen­ki­lön yri­tyk­sen takana” – Muista nämä, kun teet si­säl­töä so­siaa­li­seen mediaan

29.06.2023 06:00
Pia Sorvali valittiin Ranuan uudeksi hallintojohtajaksi

Pia Sorvali va­lit­tiin Ranuan uudeksi hal­lin­to­joh­ta­jak­si

13.06.2023 08:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko 50+-en­siy­rit­tä­jyys vii­den­kym­pin vil­li­tys­tä?

12.05.2023 05:00
Tilaajille
Yrittäjien suosikkipaikaksi nousi yllätysvoittaja suurkaupunkien ulkopuolelta – Seinäjoki paistattelee toistamiseen vetovoimaisimpana ja Kajaani kovin nousija

Yrit­tä­jien suo­sik­ki­pai­kak­si nousi yl­lä­tys­voit­ta­ja suur­kau­pun­kien ul­ko­puo­lel­ta – Sei­nä­jo­ki pais­tat­te­lee tois­ta­mi­seen ve­to­voi­mai­sim­pa­na ja Kajaani kovin nousija

15.02.2023 09:41
Tilaajille
Kolme ohittamatonta neuvoa yrittäjälle, joka etsii jatkajaa yritykselleen – Asiantuntija kertoo: ”Ajatus voi pelottaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kolme ohit­ta­ma­ton­ta neuvoa yrit­tä­jäl­le, joka etsii jat­ka­jaa yri­tyk­sel­leen – Asian­tun­ti­ja kertoo: ”Ajatus voi pe­lot­taa”

02.02.2023 06:00
Kiinteistömaailman yrittäjä vaihtuu Rovaniemellä – Mika Lehtiniemen tilalle Antti Iivari ja Matti Palovaara

Kiin­teis­tö­maail­man yrit­tä­jä vaihtuu Ro­va­nie­mel­lä – Mika Leh­ti­nie­men tilalle Antti Iivari ja Matti Pa­lo­vaa­ra

01.02.2023 08:29 1
Tilaajille
Rontin sisarukset jatkoivat isänsä jalanjäljillä ja laittoivat Rukalle safaritalon – näin sujuu isoveljen ja pikkusiskon yhteinen yrittäjätaival: "Välillä väännetään siitä, että miten hommat tehdäänkään"

Rontin si­sa­ruk­set jat­koi­vat isänsä ja­lan­jäl­jil­lä ja lait­toi­vat Rukalle sa­fa­ri­ta­lon – näin sujuu iso­vel­jen ja pik­ku­sis­kon yh­tei­nen yrit­tä­jä­tai­val: "Vä­lil­lä vään­ne­tään siitä, että miten hommat teh­dään­kään"

24.12.2022 20:21
Tilaajille
Asiakkaat vedättävät pieniä yrityksiä samalla tavoin kuin kiertolainen mummoani vuosikymmeniä sitten
Kolumni

Asiak­kaat ve­dät­tä­vät pieniä yri­tyk­siä samalla tavoin kuin kier­to­lai­nen mum­moa­ni vuo­si­kym­me­niä sitten

10.12.2022 09:01 4
Tilaajille
Kammarin Päivistä tuli pirtin Päivi – Päivi Kallatsa väsyi ruoanlaittoon, sulki ravintolansa Sodankylän keskustassa ja ryhtyi majatalon emännäksi

Kam­ma­rin Päi­vis­tä tuli pirtin Päivi – Päivi Kal­lat­sa väsyi ruoan­lait­toon, sulki ra­vin­to­lan­sa So­dan­ky­län kes­kus­tas­sa ja ryhtyi ma­ja­ta­lon emän­näk­si

17.07.2022 17:00 1
Tilaajille
Lapissa yritysten lopettamiset lisääntyivät koronavuosina neljäkymmentä prosenttia

Lapissa yri­tys­ten lo­pet­ta­mi­set li­sään­tyi­vät ko­ro­na­vuo­si­na nel­jä­kym­men­tä pro­sent­tia

28.06.2022 17:37
Tilaajille
Yrityskaupat ja Tapio Rautavaara
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tys­kau­pat ja Tapio Rau­ta­vaa­ra

18.06.2022 05:00
Tilaajille
Yrittäjäpariskunta osti Pyhätunturin Kuusirannan – haluavat tuoda suomalaiset pidot tunturiravintolaan

Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta osti Py­hä­tun­tu­rin Kuu­si­ran­nan – ha­lua­vat tuoda suo­ma­lai­set pidot tun­tu­ri­ra­vin­to­laan

23.05.2022 16:54
Tilaajille
Lappi romahti toiseksi viimeiseksi yrittäjien kuntabarometrissä – yrittäjät kokevat kuntien kilpailevan yritystoiminnan kanssa muuta maata enemmän

Lappi romahti toi­sek­si vii­mei­sek­si yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ris­sä – yrit­tä­jät kokevat kuntien kil­pai­le­van yri­tys­toi­min­nan kanssa muuta maata enemmän

20.05.2022 11:52 3
Tilaajille
Rovaniemen markkinakiinteistöt irtisanoi Roihubin vuokrasopimukset – kiista toimitilojen markkinoinnista leimahti sosiaalisessa mediassa

Ro­va­nie­men mark­ki­na­kiin­teis­töt ir­ti­sa­noi Roi­hu­bin vuok­ra­so­pi­muk­set – kiista toi­mi­ti­lo­jen mark­ki­noin­nis­ta lei­mah­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

06.04.2022 06:30 4
Tilaajille
Pellon K-marketit saavat uuden kauppiaan – Tiina-Mari Enbuska siirtyy kauppiaaksi äitinsä jalanjäljissä

Pellon K-mar­ke­tit saavat uuden kaup­piaan – Tii­na-Ma­ri Enbuska siirtyy kaup­piaak­si äitinsä ja­lan­jäl­jis­sä

14.01.2022 11:03 3
Tilaajille
Utsjoella on Vuoden yrittäjän mukaan kaksi maailmaa, joista hän valitsi tunturin – poromiessuvun jälkeläinen taitaa esi-isiensä arktiset tarinat

Uts­joel­la on Vuoden yrit­tä­jän mukaan kaksi maail­maa, joista hän valitsi tun­tu­rin – po­ro­mies­su­vun jäl­ke­läi­nen taitaa esi-isien­sä ark­ti­set tarinat

11.12.2021 20:00 2
Tilaajille