Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Viljely
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­non­tuo­tea­lan li­pun­kan­ta­jil­le

27.11.2021 05:00
Tilaajille
Jos et itse jaksanut viljellä, Rovaniemen sadonkorjuumarkkinat ovat oikea paikka hakea tuoreita kasviksia

Jos et itse jak­sa­nut vil­jel­lä, Ro­va­nie­men sa­don­kor­juu­mark­ki­nat ovat oikea paikka hakea tuo­rei­ta kas­vik­sia

10.09.2021 07:00
Tilaajille
Tuleva syksy syödään oman palstan pottuja - Sotisaaren uudella palstaviljelyalueella aloittelijakin pääsee kaupunkiviljelyn makuun helposti

Tuleva syksy syödään oman palstan pottuja - So­ti­saa­ren uudella pals­ta­vil­je­lya­lueel­la aloit­te­li­ja­kin pääsee kau­pun­ki­vil­je­lyn makuun hel­pos­ti

14.07.2021 09:56 1
Lämpö toi nisuviljan pohjoiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lämpö toi ni­su­vil­jan poh­joi­seen

02.07.2021 05:55
Tilaajille
Hietalan puutarhalle miljoonavahingot – Lämpölaitoksen palosta vahingot myös kurkku- ja tomaattituotannolle

Hie­ta­lan puu­tar­hal­le mil­joo­na­va­hin­got – Läm­pö­lai­tok­sen palosta va­hin­got myös kurkku- ja to­maat­ti­tuo­tan­nol­le

21.06.2021 18:25
Tilaajille
Napapiirin ryhmäpuutarhalla tapahtuu: Raparperi tuottaa jo satoa – miten käy taatelin ja mandariinipuun?

Na­pa­pii­rin ryh­mä­puu­tar­hal­la ta­pah­tuu: Ra­par­pe­ri tuottaa jo satoa – miten käy taa­te­lin ja man­da­rii­ni­puun?

02.06.2021 09:59
"En vielä ole tavannut ihmistä, jolle itse kasvatettu ruoka ei toisi onnea" – Kaupunkiviljelijöillä on yhteinen palsta aivan Rovaniemen keskustassa, mutta omaa vuokramaata voi olla vaikea löytää

"En vielä ole ta­van­nut ih­mis­tä, jolle itse kas­va­tet­tu ruoka ei toisi onnea" – Kau­pun­ki­vil­je­li­jöil­lä on yh­tei­nen palsta aivan Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa, mutta omaa vuok­ra­maa­ta voi olla vaikea löytää

23.05.2021 19:30
Tilaajille
Mustaherukka kypsyi myyntiin Sodankylässä – Huono viime syksy tuntuu edelleen herukkasadossa

Mus­ta­he­ruk­ka kypsyi myyn­tiin So­dan­ky­läs­sä – Huono viime syksy tuntuu edel­leen he­ruk­ka­sa­dos­sa

01.09.2020 07:00
Tilaajille
Toimittajalta: Viherkasvit, nuo joka kodin prinsessat
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vi­her­kas­vit, nuo joka kodin prin­ses­sat

26.08.2020 12:22
Kasvaako parvekkeellasi tomaatteja tai kauniita kukkia? – Osallistu Uuden Rovaniemen kuvakilpailuun!

Kas­vaa­ko par­vek­keel­la­si to­maat­te­ja tai kau­nii­ta kukkia? – Osal­lis­tu Uuden Ro­va­nie­men ku­va­kil­pai­luun!

19.08.2020 11:17
Maalaispihojen vihulainen onkin nerokas selviytyjäkasvi, jota voi kasvattaa ruokapöytiemme superruuaksi penkeissä mansikan tavoin

Maa­lais­pi­ho­jen vi­hu­lai­nen onkin nerokas sel­viy­ty­jä­kas­vi, jota voi kas­vat­taa ruo­ka­pöy­tiem­me su­per­ruuak­si pen­keis­sä man­si­kan tavoin

21.07.2020 06:30
Tilaajille
Hernettä viljellään Suomessa enemmän kuin koskaan, ja se vähentää painetta Etelä-Amerikan sademetsille

Her­net­tä vil­jel­lään Suo­mes­sa enemmän kuin kos­kaan, ja se vä­hen­tää pai­net­ta Ete­lä-Ame­ri­kan sa­de­met­sil­le

05.07.2020 18:33
Vihreässä peltihallissa Taiwanin lentokentän vieressä kasvaa salaattia neljässätoista kerroksessa – eurooppalainen kumppaniyritys haluaa rantautua Suomeen viiden vuoden sisään

Vih­reäs­sä pel­ti­hal­lis­sa Tai­wa­nin len­to­ken­tän vie­res­sä kasvaa sa­laat­tia nel­jäs­sä­tois­ta ker­rok­ses­sa – eu­roop­pa­lai­nen kump­pa­niy­ri­tys haluaa ran­tau­tua Suomeen viiden vuoden sisään

09.12.2019 07:27
Tilaajille
Onko Lapin kaskinauris uusi Lapin puikula? – viljelijät kokoavat voimiaan

Onko Lapin kas­ki­nau­ris uusi Lapin pui­ku­la? – vil­je­li­jät ko­koa­vat voi­miaan

27.09.2019 20:35
Tilaajille