Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Pölyttäjät
Pörriäisiä viime vuotta enemmän – kimalaiskannat ovat toipuneet

Pör­riäi­siä viime vuotta enemmän – ki­ma­lais­kan­nat ovat toi­pu­neet

17.08.2023 16:33 1
Vieraskasvien leviäminen hallintaan pienillä teoilla

Vie­ras­kas­vien le­viä­mi­nen hal­lin­taan pie­nil­lä teoilla

03.08.2023 08:10
Viikon kuva: Elämä palaa takaisin maastopalon jälkeen
Kolumni

Viikon kuva: Elämä palaa ta­kai­sin maas­to­pa­lon jälkeen

28.07.2023 05:00
Tilaajille
Viikon kesäfoto: Elintärkeät kimalaiset

Viikon ke­sä­fo­to: Elin­tär­keät ki­ma­lai­set

14.06.2023 15:32
Tilaajille
Kylmät ilmat uhkaavat marjasatoa, koska pölyttäjät eivät lennä ja halla kurittaa kukkia – mustikka ja hilla ovat kukassa Lapissa

Kylmät ilmat uh­kaa­vat mar­ja­sa­toa, koska pö­lyt­tä­jät eivät lennä ja halla ku­rit­taa kukkia – mus­tik­ka ja hilla ovat kukassa Lapissa

08.06.2023 05:00 4
Tilaajille
Viime vuosi ennakoi tälle vuodelle heikkoa pölyttäjäkesää – pölyttäjät ovat välttämättömiä marjasadolle ja myös monille viljelykasveille

Viime vuosi ennakoi tälle vuo­del­le heikkoa pö­lyt­tä­jä­ke­sää – pö­lyt­tä­jät ovat vält­tä­mät­tö­miä mar­ja­sa­dol­le ja myös monille vil­je­ly­kas­veil­le

09.04.2023 20:00 1
Hyttyskarkotin tuhoaa pölyttäjät ja tulevat marjasadot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyt­tys­kar­ko­tin tuhoaa pö­lyt­tä­jät ja tulevat mar­ja­sa­dot

04.08.2022 05:30 7
Tilaajille
Hyönteistutkija: Seuraavat viikot ratkaisevat, miten paljon hyttysiä inisee kesällä pohjoisessa – Hyttyskesä on jo alkanut osassa maata

Hyön­teis­tut­ki­ja: Seu­raa­vat viikot rat­kai­se­vat, miten paljon hyt­ty­siä inisee kesällä poh­joi­ses­sa – Hyt­tys­ke­sä on jo alkanut osassa maata

06.05.2022 15:54 4
Tilaajille
Pohjoiseen löytyi mukavasti uusia kimalaislaskijoita Lapin Kansan jutun jälkeen

Poh­joi­seen löytyi mu­ka­vas­ti uusia ki­ma­lais­las­ki­joi­ta Lapin Kansan jutun jälkeen

07.07.2021 11:58
Tilaajille
Toimittajalta: Kesä, verenimijät ja pölyttäjät
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kesä, ve­ren­imi­jät ja pö­lyt­tä­jät

30.06.2021 10:22 1
Pohjois-Suomeen kaivataan vapaaehtoisia laskemaan kimalaisia – "Olisi suotavaa, että havainnointi olisi jakautunut tasaisemmin koko Suomen alueelle"

Poh­jois-Suo­meen kai­va­taan va­paa­eh­toi­sia las­ke­maan ki­ma­lai­sia – "Olisi suo­ta­vaa, että ha­vain­noin­ti olisi ja­kau­tu­nut ta­sai­sem­min koko Suomen alueel­le"

26.06.2021 19:27 2
Tilaajille
EU:n yritykset pysäyttää pölyttäjien katoaminen epäonnistuivat, koska se sallii samaan aikaan torjunta-aineiden käytön

EU:n yri­tyk­set py­säyt­tää pö­lyt­tä­jien ka­toa­mi­nen epäon­nis­tui­vat, koska se sallii samaan aikaan tor­jun­ta-ai­nei­den käytön

09.07.2020 14:13
Tulossa on kaikkien aikojen hillakesä: Hillakukinnat ovat nyt hyviä ja runsaita

Tulossa on kaik­kien aikojen hil­la­ke­sä: Hil­la­ku­kin­nat ovat nyt hyviä ja run­sai­ta

11.06.2020 18:52 3
Tilaajille