jääkiekon mm: Lei­jo­nat pelaa jälleen MM-kul­las­ta – täh­ti­puo­lus­ta­ja Miro Heis­ka­nen pisti uuden vaih­teen silmään

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Vauvat
Toimittajalta: Vauvavihjailut eivät johda mihinkään ja voivat pahimmillaan satuttaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vau­va­vih­jai­lut eivät johda mi­hin­kään ja voivat pa­him­mil­laan sa­tut­taa

23.03.2022 07:00 1
Tilaajille
Aiheuttaako vauvattomuusbuumi väestökadon Lappiin? Asiantuntija vastaa: "Syntyvyys laski tuntuvasti 2010-luvulla, nuorissa ikäluokissa muuta maata enemmän"

Ai­heut­taa­ko vau­vat­to­muus­buu­mi väes­tö­ka­don Lap­piin? Asian­tun­ti­ja vastaa: "Syn­ty­vyys laski tun­tu­vas­ti 2010-lu­vul­la, nuo­ris­sa ikä­luo­kis­sa muuta maata enem­män"

04.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Hilla syntyi omassa kodissa - harva valitsee kotisynnytyksen, mutta Vilma Klemettiä ja Matti Määttää kiehtoi kotisynnytyksessä oma rauha ja valinnan vapaus

Hilla syntyi omassa kodissa - harva va­lit­see ko­ti­syn­ny­tyk­sen, mutta Vilma Kle­met­tiä ja Matti Määttää kiehtoi ko­ti­syn­ny­tyk­ses­sä oma rauha ja va­lin­nan vapaus

16.02.2022 09:05 3
Uuden Rovaniemen vauvaliite ilmestyy viikon kuluttua – ilmoittautua ehtii vielä tänään

Uuden Ro­va­nie­men vau­va­lii­te il­mes­tyy viikon ku­lut­tua – il­moit­tau­tua ehtii vielä tänään

09.02.2022 09:00
"Tätä vauvaa on odotettu pitkään maailmaan" – Rovaniemen väkilukua kasvattivat vauvat ja kaupunkiin muuttaneet ihmiset

"Tätä vauvaa on odo­tet­tu pitkään maail­maan" – Ro­va­nie­men vä­ki­lu­kua kas­vat­ti­vat vauvat ja kau­pun­kiin muut­ta­neet ihmiset

08.02.2022 13:11
Tilaajille
Neljäsataavuotias Tornio lahjoittaa juhlavuonna syntyneille vauvoille t-paidat - lahjan voi poimia mukaansa neuvolasta

Nel­jä­sa­taa­vuo­tias Tornio lah­joit­taa juh­la­vuon­na syn­ty­neil­le vau­voil­le t-pai­dat - lahjan voi poimia mu­kaan­sa neu­vo­las­ta

03.02.2022 15:14
Tilaajille
Uuden Rovaniemen vauvaliitteeseen ehtii vielä mukaan – myös kansikuva haussa

Uuden Ro­va­nie­men vau­va­liit­tee­seen ehtii vielä mukaan – myös kan­si­ku­va haussa

21.01.2022 13:40
Kakkukahvit jäivät kahden vauvan päähän: Lapin keskussairaalassa syntyi viime vuonna 998 vauvaa

Kak­ku­kah­vit jäivät kahden vauvan päähän: Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa syntyi viime vuonna 998 vauvaa

07.01.2022 11:29
Tilaajille
Vuoden  2022 ensimmäinen vauva syntyi Tornioon

Vuoden 2022 en­sim­mäi­nen vauva syntyi Tor­nioon

05.01.2022 10:41

Lou­nais-La­pin Vauvat 2021 -liite il­mes­tyy hel­mi­kuus­sa

22.12.2021 09:55
Paleltuuko vauva pakkasella? Neuvoloiden pakkasraja on 10–15 astetta, mutta tutkimuksen mukaan optimaalisin lämpötila on viisi pakkasastetta

Pa­lel­tuu­ko vauva pak­ka­sel­la? Neu­vo­loi­den pak­kas­ra­ja on 10–15 as­tet­ta, mutta tut­ki­muk­sen mukaan op­ti­maa­li­sin läm­pö­ti­la on viisi pak­ka­sas­tet­ta

12.12.2021 18:00
Tilaajille
Syntyikö teille uusi rovaniemeläinen? – Osallistu Uuden Rovaniemen vauvaliitteeseen!

Syn­tyi­kö teille uusi ro­va­nie­me­läi­nen? – Osal­lis­tu Uuden Ro­va­nie­men vau­va­liit­tee­seen!

08.12.2021 14:00
Tuhat vauvaa tulossa täyteen: LKS:n synnytyssaleissa on kuultu tänä vuonna lapsen ensiparkaisu useammin kuin moneen vuoteen

Tuhat vauvaa tulossa täy­teen: LKS:n syn­ny­tys­sa­leis­sa on kuultu tänä vuonna lapsen en­si­par­kai­su useam­min kuin moneen vuoteen

04.12.2021 18:00 4
Tilaajille
Lappilaistaaperot coolisti arskoissa – lapsen silmät on syytä suojata auringon UV-valolta heti keväästä alkaen

Lap­pi­lais­taa­pe­rot coo­lis­ti ars­kois­sa – lapsen silmät on syytä suojata au­rin­gon UV-va­lol­ta heti ke­vääs­tä alkaen

30.05.2021 13:54
Tilaajille
Kätilöiden työmäärä on lisääntynyt Lapissakin ja samaan aikaan vauvoja syntyy enemmän kuin aikoihin – "Kohu nousi Helsingissä, mutta me kaikki tunnistamme ongelmat"

Kä­ti­löi­den työ­mää­rä on li­sään­ty­nyt La­pis­sa­kin ja samaan aikaan vauvoja syntyy enemmän kuin ai­koi­hin – "Kohu nousi Hel­sin­gis­sä, mutta me kaikki tun­nis­tam­me on­gel­mat"

30.05.2021 10:41
Tilaajille
Paikka iloisille vauvauutisille
Kolumni

Paikka iloi­sil­le vau­vauu­ti­sil­le

18.05.2021 19:32
Tilaajille
Hirttiöniemen Doulametsässä voi pohtia tulevaa synnytysmatkaa

Hirt­tiö­nie­men Dou­la­met­säs­sä voi pohtia tulevaa syn­ny­tys­mat­kaa

24.03.2021 16:20
LKS:n some-kätilöiden Instagram-postauksilla  yli 2 000 seuraajaa – juhlan kunniaksi kätilöt  ajoivat kilpaa työtuoleilla: katso hauska video!

LKS:n so­me-kä­ti­löi­den Ins­tag­ram-pos­tauk­sil­la yli 2 000 seu­raa­jaa – juhlan kun­niak­si kätilöt ajoivat kilpaa työ­tuo­leil­la: katso hauska video!

24.03.2021 10:46
Lapin keskussairaalassa ennakoidaan yli tuhannen vauvan vuotta – "Mukava ajatella, että koronasta on ehkä seurannut jotain hyvääkin"

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa en­na­koi­daan yli tu­han­nen vauvan vuotta – "Mukava aja­tel­la, että ko­ro­nas­ta on ehkä seu­ran­nut jotain hy­vää­kin"

19.03.2021 09:41 3
Kela julkisti uuden äitiyspakkauksen – uusina tuotteina yhteensopiva vaatesetti ja silikoninen ruokakaukalo

Kela jul­kis­ti uuden äi­tiys­pak­kauk­sen – uusina tuot­tei­na yh­teen­so­pi­va vaa­te­set­ti ja si­li­ko­ni­nen ruo­ka­kau­ka­lo

12.03.2021 09:20 1
Tilaajille