Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vauvat
Vauvoja sairaalaan vievän rs-viruksen ehkäisyyn löytyi kaksi uutta keinoa – uutuusrokotetta saatavilla vain harvoissa apteekeissa

Vauvoja sai­raa­laan vievän rs-vi­ruk­sen eh­käi­syyn löytyi kaksi uutta keinoa – uu­tuus­ro­ko­tet­ta saa­ta­vil­la vain har­vois­sa ap­tee­keis­sa

09.11.2023 18:30
Tilaajille
Työntekijöille mahdollisuus imettää tai pumpata maitoa työajalla Lapin keskussairaaloihin – imetysmyönteisyys vahvistaa viihtyvyyttä työpaikoilla

Työn­te­ki­jöil­le mah­dol­li­suus imettää tai pumpata maitoa työ­ajal­la Lapin kes­kus­sai­raa­loi­hin – ime­tys­myön­tei­syys vah­vis­taa viih­ty­vyyt­tä työ­pai­koil­la

03.10.2023 10:25
Tilaajille
Koronavuosien "vauvabuumi" jäi vaisuksi eikä kääntänyt syntyvyyden suuntaa – Suomessa on sopeuduttava siihen, että ikäluokat ovat kutistuneet pysyvästi
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vuo­sien "vau­va­buu­mi" jäi vai­suk­si eikä kään­tä­nyt syn­ty­vyy­den suuntaa – ­Suo­mes­sa on so­peu­dut­ta­va siihen, että ikä­luo­kat ovat ku­tis­tu­neet py­sy­väs­ti

29.07.2023 05:00 11
Valtuutetut ehdottavat Tornioon 1 000 euron vauvarahaa syntyvyyden lisäämiseksi

Val­tuu­te­tut eh­dot­ta­vat Tor­nioon 1 000 euron vau­va­ra­haa syn­ty­vyy­den li­sää­mi­sek­si

12.06.2023 21:30 2
Tilaajille
Toimittajalta: Vaalikevät etenee – ja väki vähenee
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vaa­li­ke­vät etenee – ja väki vähenee

16.02.2023 12:51
Hyvä tukiverkosto auttoi korona-aikana – Oona Raution ja Leevin Juuson perheeseen syntyi toinen lapsi vauva-arjen ja rakennuspuuhien keskelle

Hyvä tu­ki­ver­kos­to auttoi ko­ro­na-ai­ka­na – Oona Raution ja Leevin Juuson per­hee­seen syntyi toinen lapsi vau­va-ar­jen ja ra­ken­nus­puu­hien kes­kel­le

15.02.2023 16:43
Vauvojen määrä kääntyi laskuun parin vuoden tauon jälkeen – Lapissa syntyy kuluvana vuonna yhteensä noin 1 300 vauvaa

Vau­vo­jen määrä kääntyi laskuun parin vuoden tauon jälkeen – Lapissa syntyy ku­lu­va­na vuonna yh­teen­sä noin 1 300 vauvaa

23.12.2022 18:00 7
Tilaajille
UR:n vauvaliite tulee taas – ilmoita nyt mukaan vuonna 2022 syntynyt vauvasi

UR:n vau­va­lii­te tulee taas – ilmoita nyt mukaan vuonna 2022 syn­ty­nyt vauvasi

02.12.2022 14:47 2
THL: Ensisynnyttäjien keski-ikä on Suomessa matalin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä

THL: En­si­syn­nyt­tä­jien kes­ki-ikä on Suo­mes­sa matalin Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

28.11.2022 12:56 1
Tilaajille
Perheelle 5 000 euroa, jos vauva syntyy Simossa – vauvarahakokeilusta tuli "positiivista vipinää" ja käytäntö jää pysyväksi

Per­heel­le 5 000 euroa, jos vauva syntyy Simossa – vau­va­ra­ha­ko­kei­lus­ta tuli "po­si­tii­vis­ta vi­pi­nää" ja käy­tän­tö jää py­sy­väk­si

13.09.2022 17:41 4
Tilaajille
Äidinmaidonkorviketta vedetty myynnistä laatupoikkeaman vuoksi

Äi­din­mai­don­kor­vi­ket­ta vedetty myyn­nis­tä laa­tu­poik­kea­man vuoksi

09.08.2022 12:58
Tutkimus: äidin vahva kiintymyssuhde lapseen vaikuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen

Tut­ki­mus: äidin vahva kiin­ty­mys­suh­de lapseen vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti lapsen ke­hi­tyk­seen

26.07.2022 21:52
Tilaajille
Syntyvyyden lasku on kimurantti ongelma, sillä lastenhankinta on jokaisen yksityisasia – ministerien esimerkki rohkaisee uran ja lapsen yhteensovittamiseen
Pääkirjoitus

Syn­ty­vyy­den lasku on ki­mu­rant­ti on­gel­ma, sillä las­ten­han­kin­ta on jo­kai­sen yk­si­tyis­asia – mi­nis­te­rien esi­merk­ki roh­kai­see uran ja lapsen yh­teen­so­vit­ta­mi­seen

21.07.2022 20:00 5
Tilaajille
Vauvojen värikylvyssä kaikki aistit ovat käytössä - tärkeintä on kiireetön yhdessäolo ja vuorovaikutus

Vau­vo­jen vä­ri­kyl­vys­sä kaikki aistit ovat käy­tös­sä - tär­kein­tä on kii­ree­tön yh­des­sä­olo ja vuo­ro­vai­ku­tus

08.07.2022 15:00
Sirkusharrastuksen voi aloittaa jo pikkuvauvana - sirkuskurssit ovat suosittuja Meri-Lapissa

Sir­kus­har­ras­tuk­sen voi aloit­taa jo pik­ku­vau­va­na - sir­kus­kurs­sit ovat suo­sit­tu­ja Me­ri-La­pis­sa

23.06.2022 09:08
Äiti uskalsi tuskin hengittää, kun OYSissa keskosena syntynyt rovaniemeläinen Helmi-vauva pääsi rinnalle kenguruhoitoon – Vauvojen kivunhoito vaatii herkkyyttä ja kehittyy jatkuvasti

Äiti uskalsi tuskin hen­git­tää, kun OYSissa kes­ko­se­na syn­ty­nyt ro­va­nie­me­läi­nen Hel­mi-vau­va pääsi rin­nal­le ken­gu­ru­hoi­toon – Vau­vo­jen ki­vun­hoi­to vaatii herk­kyyt­tä ja ke­hit­tyy jat­ku­vas­ti

30.05.2022 06:30 2
Tilaajille
Toimittajalta: Vauvavihjailut eivät johda mihinkään ja voivat pahimmillaan satuttaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vau­va­vih­jai­lut eivät johda mi­hin­kään ja voivat pa­him­mil­laan sa­tut­taa

23.03.2022 07:00 1
Tilaajille
Aiheuttaako vauvattomuusbuumi väestökadon Lappiin? Asiantuntija vastaa: "Syntyvyys laski tuntuvasti 2010-luvulla, nuorissa ikäluokissa muuta maata enemmän"

Ai­heut­taa­ko vau­vat­to­muus­buu­mi väes­tö­ka­don Lap­piin? Asian­tun­ti­ja vastaa: "Syn­ty­vyys laski tun­tu­vas­ti 2010-lu­vul­la, nuo­ris­sa ikä­luo­kis­sa muuta maata enem­män"

04.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Hilla syntyi omassa kodissa - harva valitsee kotisynnytyksen, mutta Vilma Klemettiä ja Matti Määttää kiehtoi kotisynnytyksessä oma rauha ja valinnan vapaus

Hilla syntyi omassa kodissa - harva va­lit­see ko­ti­syn­ny­tyk­sen, mutta Vilma Kle­met­tiä ja Matti Määttää kiehtoi ko­ti­syn­ny­tyk­ses­sä oma rauha ja va­lin­nan vapaus

16.02.2022 09:05 3
Uuden Rovaniemen vauvaliite ilmestyy viikon kuluttua – ilmoittautua ehtii vielä tänään

Uuden Ro­va­nie­men vau­va­lii­te il­mes­tyy viikon ku­lut­tua – il­moit­tau­tua ehtii vielä tänään

09.02.2022 09:00