Vauvat
Lapsi rauhoittaa elämään hetkessä – Ylinärän perheen suloinen Hilde-vauva syntyi vuodenvaihteessa

Lapsi rau­hoit­taa elämään het­kes­sä – Yli­nä­rän perheen su­loi­nen Hil­de-vau­va syntyi vuo­den­vaih­tees­sa

17.02.2021 15:13
Rovaniemen väkiluku kasvoi viime vuonna jopa ennustettua enemmän – syntyvyyskin kasvoi toista vuotta peräkkäin

Ro­va­nie­men vä­ki­lu­ku kasvoi viime vuonna jopa en­nus­tet­tua enemmän – syn­ty­vyys­kin kasvoi toista vuotta pe­räk­käin

02.02.2021 15:17
Sadan tammikuu-vauvan raja meni rikki Lapin keskussairaalassa

Sadan tam­mi­kuu-vau­van raja meni rikki Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa

31.01.2021 11:14
Tilaajille
Tervetuloa maailmaan pieni poika-Salonen! - vuoden 2021 ensimmäinen vauva syntyi Tornioon

Ter­ve­tu­loa maail­maan pieni poi­ka-Sa­lo­nen! - vuoden 2021 en­sim­mäi­nen vauva syntyi Tor­nioon

08.01.2021 09:16
Ystävä haluaa synnyttää lappilaisparille lapsen – sijaissynnytys on Suomessa laiton

Ystävä haluaa syn­nyt­tää lap­pi­lais­pa­ril­le lapsen – si­jais­syn­ny­tys on Suo­mes­sa laiton

03.01.2021 12:00 1
Tilaajille
Uuden Rovaniemen vauvaliite täyttää kymmenen vuotta – helmikuussa esitellään vuoden 2020 vauvat

Uuden Ro­va­nie­men vau­va­lii­te täyttää kym­me­nen vuotta – hel­mi­kuus­sa esi­tel­lään vuoden 2020 vauvat

15.12.2020 14:48
Tarjoatko muovilla maustettua äidinmaidonkorviketta? Näin vähennät huimasti tuttipullon mikromuovihiukkasia

Tar­joat­ko muo­vil­la maus­tet­tua äi­din­mai­don­kor­vi­ket­ta? Näin vä­hen­nät hui­mas­ti tut­ti­pul­lon mik­ro­muo­vi­hiuk­ka­sia

26.10.2020 06:00
Tilaajille
Kirje lapsenlapselleni
Kolumni Eero Leppänen

Kirje lap­sen­lap­sel­le­ni

30.09.2020 06:00
Tilaajille
Vauvojen teho-osasto sai uudet tilat Lapin keskussairaalan yläkerrasta – muuttoa odotettiin pitkään, tilaa on tuplasti aiempaa enemmän

Vau­vo­jen te­ho-osas­to sai uudet tilat Lapin kes­kus­sai­raa­lan ylä­ker­ras­ta – muuttoa odo­tet­tiin pit­kään, tilaa on tup­las­ti aiempaa enemmän

12.06.2020 14:12
Tilaajille
Länsi-Pohjassa pannaan jo alulle vauvoja, jotka syntyvät nykyisen poikkeusluvan päätyttyä

Län­si-Poh­jas­sa pannaan jo alulle vau­vo­ja, jotka syn­ty­vät ny­kyi­sen poik­keus­lu­van pää­tyt­tyä

18.05.2020 05:00
Tilaajille
"Olen toiveikas, ettei synnytysten määrä enää laskisi" – Länsi-Pohjan kevät oli synnytysten osalta vilkas, mutta vielä ei tiedetä, poikiiko kotikaranteeni Lappiin edellisvuotta enemmän vauvoja

"Olen toi­vei­kas, ettei syn­ny­tys­ten määrä enää las­ki­si" – Län­si-Poh­jan kevät oli syn­ny­tys­ten osalta vilkas, mutta vielä ei tie­de­tä, poi­kii­ko ko­ti­ka­ran­tee­ni Lappiin edel­lis­vuot­ta enemmän vauvoja

22.04.2020 07:00
Tilaajille
Torniolaiset Hoolit viettävät aktiivista vauva-arkea - ”Jos jäisimme aina neljän seinän sisälle, en varmasti pysyisi hereillä.”

Tor­nio­lai­set Hoolit viet­tä­vät ak­tii­vis­ta vau­va-ar­kea - ”Jos jäi­sim­me aina neljän seinän si­säl­le, en var­mas­ti pysyisi he­reil­lä.”

26.02.2020 11:36
Tuore selvitys: taloushuolet voivat olla merkittävä vauvakadon syy

Tuore sel­vi­tys: ta­lous­huo­let voivat olla mer­kit­tä­vä vau­va­ka­don syy

25.02.2020 18:20
Toimittajalta: Tyttöjen nimissä seurataan muotia, poikien nimissä perinteitä
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Tyt­tö­jen nimissä seu­ra­taan muotia, poikien nimissä pe­rin­tei­tä

22.02.2020 08:00
Kätilöliiton mukaan huoli synnyttäjien ja vauvojen turvallisuudesta on maanlaajuinen – "Arvostammeko me uusien lasten syntymää ja perheitä satsaamalla heihin?"

Kä­ti­lö­lii­ton mukaan huoli syn­nyt­tä­jien ja vau­vo­jen tur­val­li­suu­des­ta on maan­laa­jui­nen – "Ar­vos­tam­me­ko me uusien lasten syn­ty­mää ja per­hei­tä sat­saa­mal­la hei­hin?"

16.02.2020 15:30
Hän on 20-luvun ensimmäinen merilappilaisvauva!

Hän on 20-lu­vun en­sim­mäi­nen me­ri­lap­pi­lais­vau­va!

03.01.2020 16:04
Ovatko miesten siittiöt viallisia vai ihmisten hormonit sekaisin? Kolme asiantuntijaa vastaa, mihin vauvat katosivat

Ovatko miesten siit­tiöt vial­li­sia vai ih­mis­ten hor­mo­nit se­kai­sin? Kolme asian­tun­ti­jaa vastaa, mihin vauvat ka­to­si­vat

23.12.2019 08:30
Tilaajille
Joko vauvapula helpottaa? Synnytysten määrä Lapin keskussairaalassa kääntyi niukkaan nousuun

Joko vau­va­pu­la hel­pot­taa? Syn­ny­tys­ten määrä Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa kääntyi niuk­kaan nousuun

20.12.2019 07:30
Tilaajille
UR:n vauvaliite ilmestyy taas helmikuussa – liite esittelee vuoden 2019 uudet rovaniemeläiset

UR:n vau­va­lii­te il­mes­tyy taas hel­mi­kuus­sa – liite esit­te­lee vuoden 2019 uudet ro­va­nie­me­läi­set

12.12.2019 16:57