Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Valtiovarainministeri
Pakkanen ei pelottanut vaaliväkeä Torniossa keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon vierailun aikana – "Hyvinvointialue, Lapin kaksi sairaalaa ja energia-asiat nousivat esille"

Pak­ka­nen ei pe­lot­ta­nut vaa­li­vä­keä Tor­nios­sa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­ri­kon vie­rai­lun aikana – "Hy­vin­voin­tia­lue, Lapin kaksi sai­raa­laa ja ener­gia-asiat nou­si­vat esille"

08.03.2023 14:49 10
Tilaajille
Lappi tarvitsee oman ministerin ja sopivia ehdokkaitakin löytyy
Pääkirjoitus

Lappi tar­vit­see oman mi­nis­te­rin ja sopivia eh­dok­kai­ta­kin löytyy

24.05.2021 14:42 20
Tilaajille
Valtiovarainministeriksi noussut Annika Saarikko: "Aiemmin keskustaan oli tunkua, nyt kaikki menevät laidoille"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si noussut Annika Saa­rik­ko: "Aiem­min kes­kus­taan oli tunkua, nyt kaikki menevät lai­doil­le"

22.05.2021 17:14 16
Tilaajille
Keskustan Peräpohjolan ja Lapin piirit ehdottavat Katri Kulmunia seuraavaksi tiede- ja kulttuuriministeriksi

Kes­kus­tan Pe­rä­poh­jo­lan ja Lapin piirit eh­dot­ta­vat Katri Kul­mu­nia seu­raa­vak­si tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rik­si

23.05.2021 13:13 10
Tilaajille
MT: Matti Vanhanen luopuu valtiovarainministerin paikasta ensi viikolla

MT: Matti Van­ha­nen luopuu val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin pai­kas­ta ensi vii­kol­la

22.05.2021 10:49 3
Kehysriihen vääntö lähestyy – kohta uuteen taloonsa muuttava Matti Vanhanen uskoo järkiperäisiin työllisyysratkaisuihin, mutta päätökset tehdään vasta kun on pakko

Ke­hys­rii­hen vääntö lä­hes­tyy – kohta uuteen ta­loon­sa muut­ta­va Matti Van­ha­nen uskoo jär­ki­pe­räi­siin työl­li­syys­rat­kai­sui­hin, mutta pää­tök­set tehdään vasta kun on pakko

27.03.2021 18:34
Tilaajille
Katri Kulmuni kertoo keskustan tupaillassa menettäneensä yöunensa kohun seurauksena: "On ollut rankkaa"

Katri Kulmuni kertoo kes­kus­tan tu­pa­il­las­sa me­net­tä­neen­sä yö­unen­sa kohun seu­rauk­se­na: "On ollut rank­kaa"

11.06.2020 22:03 3
Tilaajille
Tuoreen valtiovarainministerin päähuolena on, miten Suomi selviää koronan aiheuttamasta suuresta laskusta – Vanhanen osallistuu heti tänään EU:n valtiovarainministereiden kokoukseen

Tuoreen val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin pää­huo­le­na on, miten Suomi selviää koronan ai­heut­ta­mas­ta suu­res­ta las­kus­ta – Van­ha­nen osal­lis­tuu heti tänään EU:n val­tio­va­rain­mi­nis­te­rei­den ko­kouk­seen

09.06.2020 10:11
Näkökulma: Vanhasen nimitys jättää kysymyksiä – havitteleeko Kulmuni itselleen jatkoa hallituksessa myöhemmin?

Nä­kö­kul­ma: Van­ha­sen nimitys jättää ky­sy­myk­siä – ha­vit­te­lee­ko Kulmuni it­sel­leen jatkoa hal­li­tuk­ses­sa myö­hem­min?

08.06.2020 20:35 1
Pääkirjoitus: Vanhasen valinta valtiovarainministeriksi on keskustalta oiva veto, joka sisältää tosin myös riskin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Van­ha­sen valinta val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si on kes­kus­tal­ta oiva veto, joka si­säl­tää tosin myös riskin

08.06.2020 13:37 2
Tilaajille
Ministerin pesti pyöri Vanhasen mielessä perjantaista lähtien, mutta päätös syntyi lopulta kahdessa tunnissa

Mi­nis­te­rin pesti pyöri Van­ha­sen mie­les­sä per­jan­tais­ta läh­tien, mutta päätös syntyi lopulta kah­des­sa tun­nis­sa

08.06.2020 15:46
Konkaripolitiikko Matti Vanhanen nousee uudeksi valtiovarainministeriksi – "Tiedostan, että se ei roolituksena kaikkein helpoin ole"

Kon­ka­ri­po­li­tiik­ko Matti Van­ha­nen nousee uudeksi val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si – "Tie­dos­tan, että se ei roo­li­tuk­se­na kaik­kein helpoin ole"

08.06.2020 12:59 1
”Nyt täytyy haukkoa happea” – Keskustan Markus Lohi piti Kulmunin päätöstä erota valtiovarainministerin työstään pysäyttävänä

”Nyt täytyy haukkoa happea” – Kes­kus­tan Markus Lohi piti Kul­mu­nin pää­tös­tä erota val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin työs­tään py­säyt­tä­vä­nä

05.06.2020 19:22 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Onko Katri Kulmunin dramaattisen eron jälkeen Markus Lohen vuoro puolustaa Lappia hallituksessa?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Onko Katri Kul­mu­nin dra­maat­ti­sen eron jälkeen Markus Lohen vuoro puo­lus­taa Lappia hal­li­tuk­ses­sa?

05.06.2020 18:33 2
Tilaajille