Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Kes­kus­tan Pe­rä­poh­jo­lan ja Lapin piirit eh­dot­ta­vat Katri Kul­mu­nia seu­raa­vak­si tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rik­si

Valtionvarainministeri Katri Kulmuni Eduskunnassa.
Valtionvarainministeri Katri Kulmuni Eduskunnassa.
Kuva: Jussi Leinonen

Keskustan Lapin piirin vuosikokous esittää yksimielisesti puolueen puoluehallitukselle ja eduskuntaryhmälle kansanedustaja Katri Kulmunin nimeämistä uudeksi tiede- ja kulttuuriministeriksi.

Samanlaisen ehdotuksen teki Keskustan Peräpohjolan piiri.