Valko-Venäjä
Kuukausi
Suomen valkovenäläiset vastustavat vaalivilppiä ja suorittavat ovensuukyselyä äänestyspaikalla, vaikka sunnuntain presidentinvaalin tulos lienee selvä – "muutos ei tapahdu yhdessä päivässä"

Suomen val­ko­ve­nä­läi­set vas­tus­ta­vat vaa­li­vilp­piä ja suo­rit­ta­vat oven­suu­ky­se­lyä ää­nes­tys­pai­kal­la, vaikka sun­nun­tain pre­si­den­tin­vaa­lin tulos lienee selvä – "muutos ei tapahdu yhdessä päi­väs­sä"

05.08.2020 18:26 0
Venäläisten palkkasoturien pidätys Valko-Venäjällä oli ilmeisesti presidentti Lukashenkon vaalitemppu – Moskova vaikenee

Ve­nä­läis­ten palk­ka­so­tu­rien pidätys Val­ko-Ve­nä­jäl­lä oli il­mei­ses­ti pre­si­dent­ti Lu­kas­hen­kon vaa­li­temp­pu – Moskova vai­ke­nee

30.07.2020 13:03 0
"Kaduille lähteminen on paras tapa yrittää vaikuttaa" – Valko-Venäjän nuoret vetosivat Helsingissä itsevaltias Lukashenkon kaatamiseksi

"Ka­duil­le läh­te­mi­nen on paras tapa yrittää vai­kut­taa" – Val­ko-Ve­nä­jän nuoret ve­to­si­vat Hel­sin­gis­sä it­se­val­tias Lu­kas­hen­kon kaa­ta­mi­sek­si

19.07.2020 19:10 0
Sadat mielensoittajat valtasivat katuja Minskissä – Valko-Venäjän keskusvaalilautakunta hylkäsi presidentin haastajien ehdokkuuden elokuun vaaleissa

Sadat mie­len­soit­ta­jat val­ta­si­vat katuja Mins­kis­sä – Val­ko-Ve­nä­jän kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta hylkäsi pre­si­den­tin haas­ta­jien eh­dok­kuu­den elokuun vaa­leis­sa

14.07.2020 22:39 0
Lukashenko eliminoi haastajat ennen vaaleja – Valko-Venäjän presidentin kannatus on laskenut koronaviruspandemiassa, koska kansalaiset joutuivat itse ottamaan vastuuta ja haalivat varusteita sairaaloille

Lu­kas­hen­ko eli­mi­noi haas­ta­jat ennen vaaleja – Val­ko-Ve­nä­jän pre­si­den­tin kan­na­tus on las­ke­nut ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mias­sa, koska kan­sa­lai­set jou­tui­vat itse ot­ta­maan vas­tuu­ta ja haa­li­vat va­rus­tei­ta sai­raa­loil­le

12.07.2020 18:13 0
Vanhemmat
"Valko-Venäjälle tulee miespresidentti" – Euroopan kummajaiselle on tiedossa kuudes kausi Lukashenkoa elokuun vaaleissa

"Val­ko-Ve­nä­jäl­le tulee miesp­re­si­dent­ti" – Eu­roo­pan kum­ma­jai­sel­le on tie­dos­sa kuudes kausi Lu­kas­hen­koa elokuun vaa­leis­sa

07.06.2020 17:00 0
MTK: Kausityöntekijöitä lennätetään Ukrainasta Suomeen jo torstaina – Yhä useampi on ehtinyt järjestää matkansa Valko-Venäjän kautta

MTK: Kau­si­työn­te­ki­jöi­tä len­nä­te­tään Uk­rai­nas­ta Suomeen jo tors­tai­na – Yhä useampi on ehtinyt jär­jes­tää mat­kan­sa Val­ko-Ve­nä­jän kautta

04.05.2020 19:00 0
Yhdessä Euroopan maassa koronakriisin takia ei ole ryhdytty mihinkään varotoimiin – ”Parempi kuolla selkä suorana kuin elää polvillaan”

Yhdessä Eu­roo­pan maassa ko­ro­na­krii­sin takia ei ole ryh­dyt­ty mi­hin­kään va­ro­toi­miin – ”Pa­rem­pi kuolla selkä suorana kuin elää pol­vil­laan”

31.03.2020 20:23 0