Jälkipuinti: Ranua ei saanut pandoja mat­kai­lun ve­to­nau­loik­si, mikä oli lopulta onni

Kolumni: Ruot­sa­lais­nei­ti auttoi ym­mär­tä­mään pa­rem­min ko­ti­kau­pun­kia­ni Ro­va­nie­meä

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Väkivallanteko
Kolme kuoli ja useita haavoittui puukkohyökkäyksessä Saksan Würzburgissa

Kolme kuoli ja useita haa­voit­tui puuk­ko­hyök­käyk­ses­sä Saksan Würz­bur­gis­sa

25.06.2021 23:54
Wienissä käynnissä mittava poliisioperaatio, mediat kertovat hyökkäyksestä synagogaan

Wie­nis­sä käyn­nis­sä mittava po­lii­sio­pe­raa­tio, mediat ker­to­vat hyök­käyk­ses­tä sy­na­go­gaan

02.11.2020 23:25
Ortodoksista pappia ammuttiin Lyonissa – ampuja pakeni

Or­to­dok­sis­ta pappia am­mut­tiin Lyo­nis­sa – ampuja pakeni

31.10.2020 21:15
Nuori nainen puukotti vanhempaa naista aamuyöllä Harjavallassa – poliisi sai epäillyn kiinni aamupäivällä

Nuori nainen puu­kot­ti van­hem­paa naista aa­mu­yöl­lä Har­ja­val­las­sa – poliisi sai epäil­lyn kiinni aa­mu­päi­väl­lä

18.10.2019 13:45
Tutkinnanjohtaja: Kuopion väkivallanteko muistuttaa Turun iskua — "En usko, että Kuopion iskuun liittyy kuitenkaan terroristista tarkoitusta"

Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Kuopion vä­ki­val­lan­te­ko muis­tut­taa Turun iskua — "En usko, että Kuopion iskuun liittyy kui­ten­kaan ter­ro­ris­tis­ta tar­koi­tus­ta"

04.10.2019 11:21
Kuopion kouluhyökkääjä on vangittu epäiltynä murhasta ja murhan yrityksistä – miestä ei näytetty medialle edes videolta

Kuopion kou­lu­hyök­kää­jä on van­git­tu epäil­ty­nä mur­has­ta ja murhan yri­tyk­sis­tä – miestä ei näy­tet­ty me­dial­le edes vi­deol­ta

04.10.2019 10:32
Pariisissa neljä puukottanut poliisin it-työntekijä oli kääntynyt muslimiksi puolitoista vuotta sitten

Pa­rii­sis­sa neljä puu­kot­ta­nut po­lii­sin it-työn­te­ki­jä oli kään­ty­nyt mus­li­mik­si puo­li­tois­ta vuotta sitten

04.10.2019 10:14
Kuopion iskusta epäillyn vangitsemisoikeudenkäynti alkaa tänään – epäilty on videoyhteyden päässä sairaalasta

Kuopion iskusta epäil­lyn van­git­se­mis­oi­keu­den­käyn­ti alkaa tänään – epäilty on vi­deo­yh­tey­den päässä sai­raa­las­ta

04.10.2019 06:00
Puukkomies hyökkäsi poliisiasemalle Pariisissa – iskussa kuoli viisi henkilöä

Puuk­ko­mies hyök­kä­si po­lii­si­ase­mal­le Pa­rii­sis­sa – iskussa kuoli viisi hen­ki­löä

03.10.2019 20:11
Pääministeri Antti Rinne vierailee Kuopiossa perjantaina

Pää­mi­nis­te­ri Antti Rinne vie­rai­lee Kuo­pios­sa per­jan­tai­na

03.10.2019 15:47
Kuopion iskusta epäillyn ex-luokkakaveri: "Häntä pidettiin erikoisena tyyppinä, jonka vuoksi häntä vieroksuttiin"

Kuopion iskusta epäil­lyn ex-luok­ka­ka­ve­ri: "Häntä pi­det­tiin eri­koi­se­na tyyp­pi­nä, jonka vuoksi häntä vie­rok­sut­tiin"

02.10.2019 21:01
Kuopion iskussa kuollut oli Ukrainan kansalainen – vuonna 1996 syntynyt nainen tuli Kuopioon opiskelemaan pari vuotta sitten

Kuopion iskussa kuollut oli Uk­rai­nan kan­sa­lai­nen – vuonna 1996 syn­ty­nyt nainen tuli Kuo­pioon opis­ke­le­maan pari vuotta sitten

02.10.2019 19:39
Kuopiolaisäiti Lännen Medialle: Hyökkäystä oli pelätty jo ennakkoon – "Luokassa oli ollut jonkinlaista kismaa jo ennen tätä tapahtumaa"

Kuo­pio­lais­äi­ti Lännen Me­dial­le: Hyök­käys­tä oli pelätty jo en­nak­koon – "Luo­kas­sa oli ollut jon­kin­lais­ta kismaa jo ennen tätä ta­pah­tu­maa"

02.10.2019 18:26
Vanha koulusurma Kymenlaaksosta palautui varapuhemies Eerolan mieliin: "Hän oli minua vain vuoden vanhempi koulupoika"

Vanha kou­lu­sur­ma Ky­men­laak­sos­ta pa­lau­tui va­ra­pu­he­mies Eerolan mie­liin: "Hän oli minua vain vuoden van­hem­pi kou­lu­poi­ka"

02.10.2019 16:05
Kuopion iskusta epäillyn motiivi on yhä mysteeri – poliisin mukaan miehellä oli mukanaan teräaseen lisäksi ilma-ase

Kuopion iskusta epäil­lyn motiivi on yhä mys­tee­ri – po­lii­sin mukaan mie­hel­lä oli mu­ka­naan te­rä­aseen lisäksi il­ma-ase

02.10.2019 13:58
"Oli vain sattumasta kiinni, etten ollut paikalla" — Kuopiolaisnuorten tietojen mukaan kouluiskussa kuollut oli alaikäinen

"Oli vain sat­tu­mas­ta kiinni, etten ollut pai­kal­la" — Kuo­pio­lais­nuor­ten tie­to­jen mukaan kou­lu­is­kus­sa kuollut oli ala­ikäi­nen

02.10.2019 20:22
Mediat: Kuopion kouluhyökkäyksessä loukkaantuneet 15–50-vuotiaita ja pääosin naisia

Mediat: Kuopion kou­lu­hyök­käyk­ses­sä louk­kaan­tu­neet 15–50-vuo­tiai­ta ja pääosin naisia

01.10.2019 20:03
Lännen Media Kuopiossa: Kouluiskun epäilty tekijä asuu parin kilometrin päässä tapahtumapaikalta, naapurit peloissaan

Lännen Media Kuo­pios­sa: Kou­lu­is­kun epäilty tekijä asuu parin ki­lo­met­rin päässä ta­pah­tu­ma­pai­kal­ta, naa­pu­rit pe­lois­saan

01.10.2019 19:10
Sisäministeri Ohisalo : "Poliisien määrää on jo päätetty lisätä ja ennaltaehkäisyyn tulee lisää resursseja"

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo : "Po­lii­sien määrää on jo pää­tet­ty lisätä ja en­nal­ta­eh­käi­syyn tulee lisää re­surs­se­ja"

01.10.2019 18:29
Krp: "Teon motiivia vielä liian aikaista kommentoida" – Kuopion välikohtauksessa kuoli yksi nainen ja kymmenen ihmistä loukkaantui

Krp: "Teon mo­tii­via vielä liian ai­kais­ta kom­men­toi­da" – Kuopion vä­li­koh­tauk­ses­sa kuoli yksi nainen ja kym­me­nen ihmistä louk­kaan­tui

01.10.2019 18:51