Poliisitehtävät: Nelikko yritti anastaa jou­lu­kuu­sen Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta, si­vul­li­sen huuto esti yri­tyk­sen

Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 4. päivän luukku tästä

Kuopion kouluisku
Kuopion miekkaiskun tekijä sai elinkautisen murhasta ja 20 murhan yrityksestä – Nyt 26-vuotias Joel Marin passitetaan Kuopion vankilaan

Kuopion miek­ka­is­kun tekijä sai elin­kau­ti­sen mur­has­ta ja 20 murhan yri­tyk­ses­tä – Nyt 26-vuo­tias Joel Marin pas­si­te­taan Kuopion van­ki­laan

13.11.2020 14:33
Näkökulma: Koulukiusaaminen ei ole selitys ihmisten silpomiselle ja tappamiselle

Nä­kö­kul­ma: Kou­lu­kiu­saa­mi­nen ei ole selitys ih­mis­ten sil­po­mi­sel­le ja tap­pa­mi­sel­le

08.09.2020 15:32
Tilaajille
Kuopion koulusurman syytteennosto lykkääntyi puolella vuodella – Krp on yhä vaitonainen miekkamiehen motiiveista

Kuopion kou­lu­sur­man syyt­teen­nos­to lyk­kään­tyi puo­lel­la vuo­del­la – Krp on yhä vai­to­nai­nen miek­ka­mie­hen mo­tii­veis­ta

18.02.2020 13:27
Otkes: "Jokelan ja Kauhajoen ampumisten turvallisuussuosituksia jätetty toteuttamatta Suomessa" — Kuopion kouluiskussa ei tarvetta turvallisuustutkinnalle

Otkes: "Jo­ke­lan ja Kau­ha­joen am­pu­mis­ten tur­val­li­suus­suo­si­tuk­sia jätetty to­teut­ta­mat­ta Suo­mes­sa" — Kuopion kou­lu­is­kus­sa ei tar­vet­ta tur­val­li­suus­tut­kin­nal­le

15.10.2019 07:30
Tilaajille
Kuopion koulusurmaa tutkitaan myös törkeänä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna — Tutkinnanjohtaja: Tulipalo sytytettiin hyökkäysluokassa

Kuopion kou­lu­sur­maa tut­ki­taan myös tör­keä­nä henkeen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­van ri­kok­sen val­mis­te­lu­na — Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Tu­li­pa­lo sy­ty­tet­tiin hyök­käys­luo­kas­sa

14.10.2019 12:46
Tutkinnanjohtaja: Kuopion väkivallanteko muistuttaa Turun iskua — "En usko, että Kuopion iskuun liittyy kuitenkaan terroristista tarkoitusta"

Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Kuopion vä­ki­val­lan­te­ko muis­tut­taa Turun iskua — "En usko, että Kuopion iskuun liittyy kui­ten­kaan ter­ro­ris­tis­ta tar­koi­tus­ta"

04.10.2019 11:21
Kuopion kouluhyökkääjä on vangittu epäiltynä murhasta ja murhan yrityksistä – miestä ei näytetty medialle edes videolta

Kuopion kou­lu­hyök­kää­jä on van­git­tu epäil­ty­nä mur­has­ta ja murhan yri­tyk­sis­tä – miestä ei näy­tet­ty me­dial­le edes vi­deol­ta

04.10.2019 10:32
Kuopion kouluhyökkäyksestä epäillyn vangitsemisoikeudenkäynti alkoi — Hyökkäyksestä epäiltyä ei salissa näkynyt edes videoyhteydellä

Kuopion kou­lu­hyök­käyk­ses­tä epäil­lyn van­git­se­mis­oi­keu­den­käyn­ti alkoi — Hyök­käyk­ses­tä epäil­tyä ei salissa näkynyt edes vi­deo­yh­tey­del­lä

04.10.2019 09:53
Kuopion iskusta epäillyn vangitsemisoikeudenkäynti alkaa tänään – epäilty on videoyhteyden päässä sairaalasta

Kuopion iskusta epäil­lyn van­git­se­mis­oi­keu­den­käyn­ti alkaa tänään – epäilty on vi­deo­yh­tey­den päässä sai­raa­las­ta

04.10.2019 06:00
Pääministeri Antti Rinne vierailee Kuopiossa perjantaina

Pää­mi­nis­te­ri Antti Rinne vie­rai­lee Kuo­pios­sa per­jan­tai­na

03.10.2019 15:47
Kuopion kouluhyökkäyksestä epäiltyä miestä esitetään vangittavaksi – Oikeus käsittelee asiaa perjantaina

Kuopion kou­lu­hyök­käyk­ses­tä epäil­tyä miestä esi­te­tään van­git­ta­vak­si – Oikeus kä­sit­te­lee asiaa per­jan­tai­na

03.10.2019 16:46
Koko maassa on tänään suruliputus Kuopion väkivallanteon vuoksi – ammattiopiston tilat yhä suljettuina poliisitutkinnan takia

Koko maassa on tänään su­ru­li­pu­tus Kuopion vä­ki­val­lan­teon vuoksi – am­mat­ti­opis­ton tilat yhä sul­jet­tui­na po­lii­si­tut­kin­nan takia

03.10.2019 09:28
Kuopion iskusta epäillyn ex-luokkakaveri: "Häntä pidettiin erikoisena tyyppinä, jonka vuoksi häntä vieroksuttiin"

Kuopion iskusta epäil­lyn ex-luok­ka­ka­ve­ri: "Häntä pi­det­tiin eri­koi­se­na tyyp­pi­nä, jonka vuoksi häntä vie­rok­sut­tiin"

02.10.2019 21:01
Kuopion iskussa kuollut oli Ukrainan kansalainen – vuonna 1996 syntynyt nainen tuli Kuopioon opiskelemaan pari vuotta sitten

Kuopion iskussa kuollut oli Uk­rai­nan kan­sa­lai­nen – vuonna 1996 syn­ty­nyt nainen tuli Kuo­pioon opis­ke­le­maan pari vuotta sitten

02.10.2019 19:39
Kuopiolaisäiti Lännen Medialle: Hyökkäystä oli pelätty jo ennakkoon – "Luokassa oli ollut jonkinlaista kismaa jo ennen tätä tapahtumaa"

Kuo­pio­lais­äi­ti Lännen Me­dial­le: Hyök­käys­tä oli pelätty jo en­nak­koon – "Luo­kas­sa oli ollut jon­kin­lais­ta kismaa jo ennen tätä ta­pah­tu­maa"

02.10.2019 18:26
Vanha koulusurma Kymenlaaksosta palautui varapuhemies Eerolan mieliin: "Hän oli minua vain vuoden vanhempi koulupoika"

Vanha kou­lu­sur­ma Ky­men­laak­sos­ta pa­lau­tui va­ra­pu­he­mies Eerolan mie­liin: "Hän oli minua vain vuoden van­hem­pi kou­lu­poi­ka"

02.10.2019 16:05
Kuopion iskusta epäillyn motiivi on yhä mysteeri – poliisin mukaan miehellä oli mukanaan teräaseen lisäksi ilma-ase

Kuopion iskusta epäil­lyn motiivi on yhä mys­tee­ri – po­lii­sin mukaan mie­hel­lä oli mu­ka­naan te­rä­aseen lisäksi il­ma-ase

02.10.2019 13:58
Keskusrikospoliisi aloitti Kuopion iskun tutkinnan – epäilty toimi todennäköisesti yksin

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si aloitti Kuopion iskun tut­kin­nan – epäilty toimi to­den­nä­köi­ses­ti yksin

02.10.2019 12:29
Oppilaitoksen johtaja: "Ei tätä pysty ymmärtämään" – moni oppilas joutui todistamaan epäillyn hyökkäystä teräaseen kanssa

Op­pi­lai­tok­sen joh­ta­ja: "Ei tätä pysty ym­mär­tä­mään" – moni oppilas joutui to­dis­ta­maan epäil­lyn hyök­käys­tä te­rä­aseen kanssa

02.10.2019 12:18
Kuopion kymmenestä loukkaantuneesta neljä on päässyt sairaalasta kotiin – epäilty tekijä on toinen vakavasti loukkaantuneista

Kuopion kym­me­nes­tä louk­kaan­tu­nees­ta neljä on päässyt sai­raa­las­ta kotiin – epäilty tekijä on toinen va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­neis­ta

02.10.2019 11:55