Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Vaalitulos
Onnea uudelle tasavallan presidentille – kisa oli tiukka, ja Lappi olisi valinnut toisin
Pääkirjoitus

Onnea uudelle ta­sa­val­lan pre­si­den­til­le – kisa oli tiukka, ja Lappi olisi va­lin­nut toisin

11.02.2024 22:00 17
Tilaajille
Lappilaiset äänestivät ahkerasti ensimmäisellä kierroksella – ei siis lannistuta loppusuorallakaan
Pääkirjoitus

Lap­pi­lai­set ää­nes­ti­vät ah­ke­ras­ti en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la – ei siis lan­nis­tu­ta lop­pu­suo­ral­la­kaan

28.01.2024 22:45 5
Perussuomalaisten Jari Hast osasi ennustaa, että näin käy: Halla-aho nousi Lapin ykköseksi vaalipäivän äänillä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Jari Hast osasi en­nus­taa, että näin käy: Hal­la-aho nousi Lapin yk­kö­sek­si vaa­li­päi­vän äänillä

28.01.2024 22:18 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaalien tulosta tulee kun­nioit­taa

25.04.2023 05:00 5
Tilaajille
Rovaniemeläisillä oli paljon sananvaltaa Lapin vaalitulokseen – politiikan tutkija: perussuomalaisilla voi tulla vaikeuksia moneen suuntaan tehtyjen lupausten pitämisessä

Ro­va­nie­me­läi­sil­lä oli paljon sa­nan­val­taa Lapin vaa­li­tu­lok­seen – po­li­tii­kan tut­ki­ja: pe­rus­suo­ma­lai­sil­la voi tulla vai­keuk­sia moneen suun­taan teh­ty­jen lu­paus­ten pi­tä­mi­ses­sä

05.04.2023 08:48 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mannan lu­paa­jil­la arki pian vas­tas­sa

05.04.2023 05:00 3
Perussuomalaisten piirijohtaja ei näe Sara Seppäsen yllä loikkarin viittaa – "Perussuomalaisena perussuomalaisten joukossa"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pii­ri­joh­ta­ja ei näe Sara Sep­pä­sen yllä loik­ka­rin viittaa – "Pe­rus­suo­ma­lai­se­na pe­rus­suo­ma­lais­ten jou­kos­sa"

03.04.2023 15:51 5
Tilaajille
Keskusta kompastui omiin virheisiinsä, sanoo Lapin piirin puheenjohtaja – "Luottamus on murentunut, ja loppulasku on tässä"

Kes­kus­ta kom­pas­tui omiin vir­hei­siin­sä, sanoo Lapin piirin pu­heen­joh­ta­ja – "Luot­ta­mus on mu­ren­tu­nut, ja lop­pu­las­ku on tässä"

03.04.2023 14:35 37
Tilaajille
Lapin vaaleissa historiallisia muutoksia – kärkipuolue vaihtui ja laitavasemmisto jäi vaille edustajaa
Pääkirjoitus

Lapin vaa­leis­sa his­to­rial­li­sia muu­tok­sia – kär­ki­puo­lue vaihtui ja lai­ta­va­sem­mis­to jäi vaille edus­ta­jaa

03.04.2023 00:28 11
Tältä Lapin ja Oulun vaalipiirien yhdistäminen näyttäisi – Lapissa vain yksi järisyttävä muutos

Tältä Lapin ja Oulun vaa­li­pii­rien yh­dis­tä­mi­nen näyt­täi­si – Lapissa vain yksi jä­ri­syt­tä­vä muutos

27.12.2022 16:05 25
Tilaajille
KHO: Rehtori oli vaalikelpoinen – Pellossa pitkään jatkunut kiista Piia Kilpeläinen-Tuoman vaalikelpoisuudesta on saanut päätepisteensä

KHO: Rehtori oli vaa­li­kel­poi­nen – ­Pel­los­sa pitkään jat­ku­nut kiista Piia Kil­pe­läi­nen-Tuo­man vaa­li­kel­poi­suu­des­ta on saanut pää­te­pis­teen­sä

28.02.2022 11:30 2
Tilaajille
Vanha aika ei palaa, mutta vaikuttaa
Kolumni

Vanha aika ei palaa, mutta vai­kut­taa

27.01.2022 07:00 3
Tilaajille
Vasemmistoliiton kärkeen nousi rehtori Pellosta: "Kannan eniten huolta lasten ja nuorten mielenterveydestä"

Va­sem­mis­to­lii­ton kärkeen nousi rehtori Pel­los­ta: "Kannan eniten huolta lasten ja nuorten mie­len­ter­vey­des­tä"

25.01.2022 06:30 2
Tilaajille
Perussuomalaisten kärkikolmikkoon kiilannut Heli Trög korostaa sotesta S- ja O-kirjaimia

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kär­ki­kol­mik­koon kii­lan­nut Heli Trög ko­ros­taa sotesta S- ja O-kir­jai­mia

24.01.2022 20:00
Tilaajille
Keskusta vaalivoittoon Lapissa, merilappilaiset äänestivät aktiivisesti ja saivat hyvin valtuutettuja
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta vaa­li­voit­toon La­pis­sa, me­ri­lap­pi­lai­set ää­nes­ti­vät ak­tii­vi­ses­ti ja saivat hyvin val­tuu­tet­tu­ja

23.01.2022 23:44 12
Tilaajille
Uusi aluevaltuusto edustaa koko Lappia yllättävän laajasti – Länsi-Pohja sai kokoaan suuremman edustuksen, Rovaniemi taas yllättävän pienen

Uusi alue­val­tuus­to edustaa koko Lappia yl­lät­tä­vän laa­jas­ti – Län­si-Poh­ja sai kokoaan suu­rem­man edus­tuk­sen, Ro­va­nie­mi taas yl­lät­tä­vän pienen

23.01.2022 23:43 12
Tilaajille
Keitä he oikein ovat? – Rovaniemen valtuustoon nousi monta uutta nimeä, esittelemme heistä puolueidensa kärkinimiä

Keitä he oikein ovat? – Ro­va­nie­men val­tuus­toon nousi monta uutta nimeä, esit­te­lem­me heistä puo­luei­den­sa kär­ki­ni­miä

16.06.2021 08:00 3
Sara Seppänen siivitti perussuomalaiset voittoon, vaikkei ole vielä puolueen jäsen – Katso Rovaniemen ääniharavat ja valtuustosta pudonneet

Sara Sep­pä­nen sii­vit­ti pe­rus­suo­ma­lai­set voit­toon, vaikkei ole vielä puo­lueen jäsen – Katso Ro­va­nie­men ää­ni­ha­ra­vat ja val­tuus­tos­ta pu­don­neet

15.06.2021 15:02 11
Näinkin voi käydä: Maarit Airaksinen jäi yhden äänen päähän Rovaniemen valtuustosta – Tarkastuslaskenta on menossa, mutta ihmettä hän ei odota

Näinkin voi käydä: Maarit Ai­rak­si­nen jäi yhden äänen päähän Ro­va­nie­men val­tuus­tos­ta – Tar­kas­tus­las­ken­ta on me­nos­sa, mutta ihmettä hän ei odota

15.06.2021 14:05 3