Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Uudistus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä tästä tulee

25.11.2023 05:00
Simolaiset rippikoululaiset eivät istu luokassa – nuoret käyvät Norjassa ja tekevät jälkiruokabuffetin kutsuvieraille

Si­mo­lai­set rip­pi­kou­lu­lai­set eivät istu luo­kas­sa – ­nuo­ret käyvät Nor­jas­sa ja tekevät jäl­ki­ruo­ka­buf­fe­tin kut­su­vie­rail­le

01.08.2023 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­teek­kien sään­te­ly tarpeen

18.03.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen ap­teek­ki­uu­dis­tus po­ti­laan etu

15.03.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sel­le ap­teek­ki­uu­dis­tuk­sel­le on tarve

10.03.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aika päi­vit­tää met­säs­tys­lain­sää­dän­töä

06.03.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Trau­maan­tu­mi­sen ketju saatava poikki

23.02.2023 05:05 1
Tilaajille
Apteekkitoimintaa uudistettava maltilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­teek­ki­toi­min­taa uu­dis­tet­ta­va mal­til­la

22.02.2023 05:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­ke­ja­ke­lun uu­dis­ta­mi­nen ei ole uhka, vaan mah­dol­li­suus

18.02.2023 05:00
Tornion Karungin kyläkauppa uudistui – myös sähköautojen latauspiste tulossa alkuvuodesta

Tornion Ka­run­gin ky­lä­kaup­pa uu­dis­tui – myös säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­te tulossa al­ku­vuo­des­ta

08.12.2022 15:14 2
Tilaajille
Kemin K-Citymarketin energiankulutus väheni reilusti uudistuksen yhteydessä – K-ryhmän myynti nousi Lapissa seitsemän prosenttia tammi–syyskuussa

Kemin K-Ci­ty­mar­ke­tin ener­gian­ku­lu­tus väheni rei­lus­ti uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä – K-ryh­män myynti nousi Lapissa seit­se­män pro­sent­tia tam­mi–­syys­kuus­sa

27.10.2022 14:08 1
Tilaajille
Posion pienen torin vetovoimaa kasvatetaan käynnissä olevan remontin avulla – alueelle tulee muun muassa hirsinen torirakennus: "Torikauppiaat vaikuttavat ihastuneen tähän pikkutoriin"

Posion pienen torin ve­to­voi­maa kas­va­te­taan käyn­nis­sä olevan re­mon­tin avulla – alueel­le tulee muun muassa hir­si­nen to­ri­ra­ken­nus: "To­ri­kaup­piaat vai­kut­ta­vat ihas­tu­neen tähän pik­ku­to­riin"

01.08.2022 11:00
Tilaajille
Uudistetussa Rovaniemen K-Citymarketissa on panostettu erityisesti elintarvikkeiden ja pukeutumisen valikoimiin – K-ryhmän myynti kehittyi parhaiten Lapissa alkuvuonna

Uu­dis­te­tus­sa Ro­va­nie­men K-Ci­ty­mar­ke­tis­sa on pa­nos­tet­tu eri­tyi­ses­ti elin­tar­vik­kei­den ja pu­keu­tu­mi­sen va­li­koi­miin – K-ryh­män myynti ke­hit­tyi par­hai­ten Lapissa al­ku­vuon­na

29.04.2022 16:30 2
Tilaajille
Seksi ilman toisen suostumusta on pian Suomessakin raiskaus, vaikkei tekoon liittyisi väkivaltaa – oikeusmurhavyöryä turha pelätä
Pääkirjoitus

Seksi ilman toisen suos­tu­mus­ta on pian Suo­mes­sa­kin rais­kaus, vaikkei tekoon liit­tyi­si vä­ki­val­taa – oi­keus­mur­ha­vyö­ryä turha pelätä

21.02.2022 19:54 2
Tilaajille
Pulma ratkesi, mutta ongelma jäi – rahapelisysteemiimme tarvitaan isoja muutoksia
Pääkirjoitus

Pulma rat­ke­si, mutta ongelma jäi – ra­ha­pe­li­sys­tee­miim­me tar­vi­taan isoja muu­tok­sia

18.10.2021 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lol­li­ses­ta tulossa yh­teis­kun­nan torp­pa­ri

15.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­va­paa­uu­dis­tus haastaa Tor­nio-li­sän

22.09.2021 05:30
Tilaajille
Kemi järjestää infot kaupunkilaisille päiväkoti- ja kouluverkon uudistuksesta ensi viikon maanantaina ja tiistaina

Kemi jär­jes­tää infot kau­pun­ki­lai­sil­le päi­vä­ko­ti- ja kou­lu­ver­kon uu­dis­tuk­ses­ta ensi viikon maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na

29.09.2020 17:01
Tilaajille
Kemiläiset eivät halua muutoksia koulu- ja päiväkotiverkkoonsa– tavoitteena on saada marraskuussa verkon uudistaminen kaupunginvaltuuston päätettäväksi

Ke­mi­läi­set eivät halua muu­tok­sia koulu- ja päi­vä­ko­ti­verk­koon­sa– ta­voit­tee­na on saada mar­ras­kuus­sa verkon uu­dis­ta­mi­nen kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si

10.09.2020 18:30
Tilaajille
"Miksi viiden tonnin kuukausipalkalla pitäisi sairauslomalla saada enemmän korvausta kuin tonnin palkalla?" – Lue, miten kokenut lääkäri remontoisi terveydenhuollon

"Miksi viiden tonnin kuu­kau­si­pal­kal­la pitäisi sai­raus­lo­mal­la saada enemmän kor­vaus­ta kuin tonnin pal­kal­la?" – Lue, miten kokenut lääkäri re­mon­toi­si ter­vey­den­huol­lon

23.12.2019 16:41
Tilaajille