pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen yritys rat­kais­ta van­hus­hoi­van epä­koh­dat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la epä­on­nis­tui ja pahensi alan on­gel­mia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit

kolumni: Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Uudistus
Posion pienen torin vetovoimaa kasvatetaan käynnissä olevan remontin avulla – alueelle tulee muun muassa hirsinen torirakennus: "Torikauppiaat vaikuttavat ihastuneen tähän pikkutoriin"

Posion pienen torin ve­to­voi­maa kas­va­te­taan käyn­nis­sä olevan re­mon­tin avulla – alueel­le tulee muun muassa hir­si­nen to­ri­ra­ken­nus: "To­ri­kaup­piaat vai­kut­ta­vat ihas­tu­neen tähän pik­ku­to­riin"

01.08.2022 11:00
Tilaajille
Uudistetussa Rovaniemen K-Citymarketissa on panostettu erityisesti elintarvikkeiden ja pukeutumisen valikoimiin – K-ryhmän myynti kehittyi parhaiten Lapissa alkuvuonna

Uu­dis­te­tus­sa Ro­va­nie­men K-Ci­ty­mar­ke­tis­sa on pa­nos­tet­tu eri­tyi­ses­ti elin­tar­vik­kei­den ja pu­keu­tu­mi­sen va­li­koi­miin – K-ryh­män myynti ke­hit­tyi par­hai­ten Lapissa al­ku­vuon­na

29.04.2022 16:30 2
Tilaajille
Seksi ilman toisen suostumusta on pian Suomessakin raiskaus, vaikkei tekoon liittyisi väkivaltaa – oikeusmurhavyöryä turha pelätä
Pääkirjoitus

Seksi ilman toisen suos­tu­mus­ta on pian Suo­mes­sa­kin rais­kaus, vaikkei tekoon liit­tyi­si vä­ki­val­taa – oi­keus­mur­ha­vyö­ryä turha pelätä

21.02.2022 19:54 2
Tilaajille
Pulma ratkesi, mutta ongelma jäi – rahapelisysteemiimme tarvitaan isoja muutoksia
Pääkirjoitus

Pulma rat­ke­si, mutta ongelma jäi – ra­ha­pe­li­sys­tee­miim­me tar­vi­taan isoja muu­tok­sia

18.10.2021 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lol­li­ses­ta tulossa yh­teis­kun­nan torp­pa­ri

15.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­va­paa­uu­dis­tus haastaa Tor­nio-li­sän

22.09.2021 05:30
Tilaajille
Kemi järjestää infot kaupunkilaisille päiväkoti- ja kouluverkon uudistuksesta ensi viikon maanantaina ja tiistaina

Kemi jär­jes­tää infot kau­pun­ki­lai­sil­le päi­vä­ko­ti- ja kou­lu­ver­kon uu­dis­tuk­ses­ta ensi viikon maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na

29.09.2020 17:01
Tilaajille
Kemiläiset eivät halua muutoksia koulu- ja päiväkotiverkkoonsa– tavoitteena on saada marraskuussa verkon uudistaminen kaupunginvaltuuston päätettäväksi

Ke­mi­läi­set eivät halua muu­tok­sia koulu- ja päi­vä­ko­ti­verk­koon­sa– ta­voit­tee­na on saada mar­ras­kuus­sa verkon uu­dis­ta­mi­nen kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si

10.09.2020 18:30
Tilaajille
"Miksi viiden tonnin kuukausipalkalla pitäisi sairauslomalla saada enemmän korvausta kuin tonnin palkalla?" – Lue, miten kokenut lääkäri remontoisi terveydenhuollon

"Miksi viiden tonnin kuu­kau­si­pal­kal­la pitäisi sai­raus­lo­mal­la saada enemmän kor­vaus­ta kuin tonnin pal­kal­la?" – Lue, miten kokenut lääkäri re­mon­toi­si ter­vey­den­huol­lon

23.12.2019 16:41
Tilaajille
Kuntien ulkoistuspäätöksiä voi nyt rajoittaa, kunhan hallitus saa sote-työnsä vihdoinkin valmiiksi. Kuntien ulkoistukset ovat olleet usein pakon sanelemia.
Pääkirjoitus

Kuntien ul­kois­tus­pää­tök­siä voi nyt ra­joit­taa, kunhan hal­li­tus saa so­te-työn­sä vih­doin­kin val­miik­si. Kuntien ul­kois­tuk­set ovat olleet usein pakon sa­ne­le­mia.

04.10.2019 08:45
Tilaajille