kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen ap­teek­ki­uu­dis­tus po­ti­laan etu

Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen on tehnyt (LK 13.3.) johtopäätöksen, että olisin unohtanut kertoa Ruotsin apteekkiuudistuksen taustan. On totta, että Ruotsi lähti uudistuksessaan eri tilanteesta kuin Suomi, mutta Ruotsi meni myös uudistuksessaan pidemmälle. Uudistuksen taustalla vaikuttivat muutkin syyt kuin vain tyytymättömyys apteekkeihin – muun muassa tarve lisätä reilua kilpailua.

Apteekkariliitto vastustaa apteekkien kokonaisuudistusta, koska siinä esitetään apteekkien omistajuuden vapauttamista muillekin toimijoille kuin vain Fimean luvan saaneille proviisoreille. Suomen apteekkien omistusmalli on jäänyt historialliseksi jäänteeksi, jolle ei ole perusteita.

Aula Researchin (2023) kyselyn mukaan 61 % äänestäjistä suhtautuu apteekkien perustamiseen liittyvän lainsäädännön vapauttamiseen myönteisesti. Terveydenhuollossa, johon apteekit haluavat viestiä kuuluvansa, kaikkia muita palveluita voivat tarjota yritykset, jotka voi omistaa kuka vaan – myös proviisori tai kauppias. Lastensairaalan tai syöpäklinikan voi perustaa taho, joka pystyy vastaamaan sen toiminnalle asetetuista lakisääteisistä velvoitteista sekä ammatillisista ja potilasturvallisuutta koskevasta sääntelystä. Lääketurvallisuus ja farmaseuttinen neuvonta eivät ole kiinni siitä, kuka apteekin omistaa.

Lääkkeiden ja ruuan hintojen vertaaminen tai taksiuudistukseen viittaaminen osoittaa viestintäjohtajalta lukijoiden aliarvioimista. On selvää, että apteekit eivät nykylainsäädännön perusteella voi vaikuttaa lääkkeiden hintoihin, kun taas ruuan hinta määräytyy markkinoilla jatkuvasti vaihtuvien tuotantokustannusten mukaan.

Itsehoitolääkkeet ovat lääkkeiden hinnoittelussa toki poikkeus, niiden osalta hintakilpailua avattiin maltillisesti 1.4.2022 alkaen. Siitä lähtien apteekit ovat voineet kilpailla itsehoitolääkkeiden hinnoilla tukkuhinnan ja määritellyn korkeimman myyntihinnan välillä. Muutamat mediaselvitykset ovat osoittaneet, että apteekkarit eivät ole halunneet laskea hintoja.

Kaupan alan tavoitteena on apteekkien kokonaisuudistus, jossa omistamisen vapauttamisen lisäksi mahdollistetaan verkkoapteekkien toiminta irrallaan kivijalka-apteekeista, vapautetaan mahdollisesti Fimean turvalliseksi katsomia itsehoitolääkkeitä myyntiin muihinkin myyntikanaviin kuin vain apteekkeihin sekä toteutetaan apteekkitalouden kokonaisuudistus, joka mahdollistaisi maltillisen hintakilpailun ja toisi säästöjä niin kansantaloudelle kuin potilaillekin.

Kirjoittaja on Kaupan liiton toimitusjohtaja.