Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sel­le ap­teek­ki­uu­dis­tuk­sel­le on tarve

Seuraava eduskunta saa todennäköisesti esityksen apteekkitoiminnan uudistamisesta. Perusteet uudistukselle ovat vahvat, sillä kansalaisten tarpeet ja kuluttajien toiveet ovat muuttuneet. Kyselytutkimuksen mukaan 61 prosenttia suomalaisista kannattaa apteekkien omistuksen vapauttamista.

On ymmärrettävää, että muutos aiheuttaa myös epäilyjä. Uudistetussakin mallissa asiakkaita palvelisivat edelleen lääkeasioissa tutut ja turvalliset farmaseutit ja proviisorit. Myös verkkoapteekkipalvelut ja digitaaliset lääkeneuvonnan muodot mahdollistaisivat kattavan ja totutun laadukkaan neuvonnan eri puolille maata. Päivittäistavarakaupalla on vahva osaaminen ja näytöt palveluiden hoitamisesta kaikkialle Suomeen.

Saavutettavampien palveluiden lisäksi uudistuksen tuloksena saataisiin aikaan myös säästöjä valtion budjettiin ja edullisemmat lääkkeiden hinnat. Tarvetta on, sillä Suomessa on tutkitusti Pohjoismaiden kalleimmat lääkkeet. Kuluttajista jopa neljäsosa on jättänyt lääkkeet ostamatta, kun niihin ei ole ollut varaa. Kolmannes on puolestaan siirtänyt ostoa niiden hinnan vuoksi.

Markkinoiden sääntelyn uudistaminen on aina vaativaa, mutta apteekkitoiminnan osalta erinomainen esimerkki löytyy Ruotsista. Siitä kannattaa ottaa mallia ja myös oppia niiltä kohdin, missä asiat voi tehdä paremmin.

Ruotsissa reformi toteutettiin 2009, eikä kukaan haikaile takaisin vanhaan. Apteekkien omistajuus vapautettiin, sallittiin itsenäisten verkkoapteekkien perustaminen ja tuotiin turvalliseksi arvioituja itsehoitolääkkeitä kauppaan. Muutoksia tehtiin myös apteekkitalouteen ja lisättiin hintakilpailua lääkkeisiin sekä apteekkitoimintaan.

Seuraavan hallituksen kannattaa kuunnella myös Kilpailu- ja kuluttajavirastoa. Sen 2020 valmistuneessa selvityksessä esitetään Ruotsin mallin mukaisesti muun muassa apteekkien sijaintiin ja määrään liittyvästä sääntelystä luopumista. Myös hintasääntelyä tulisi kehittää ja tehdä muutoksia lääkkeiden myyntihintaan sekä apteekkiveroon.

Hyvä esimerkki kilpailun tuomasta edusta oli, kun kauppoihin saatiin myyntiin maskeja ja koronatestejä. Niiden hinnat laskivat merkittävästi ja jokainen pystyi hankkimaan niitä lähikaupastaan. Siihen loppuivat ongelmat maskien ja testien saatavuudessa ja hintakin asettui kohdilleen.

Kirjoittaja on Kaupan liiton toimitusjohtaja.