kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Ulkonäköpaineet
Miksi vaikuttajan filtterillä on väliä? – sosiaalisen median luomat ulkonäköpaineet ovat totta, mutta jo asian tiedostaminen helpottaa
Kolumni

Miksi vai­kut­ta­jan filt­te­ril­lä on väliä? – ­so­siaa­li­sen median luomat ul­ko­nä­kö­pai­neet ovat totta, mutta jo asian tie­dos­ta­mi­nen hel­pot­taa

05.04.2023 06:00
Ulkonäköni ei saa viedä pois arvoani ihmisenä
Kolumni

Ul­ko­nä­kö­ni ei saa viedä pois arvoani ih­mi­se­nä

03.03.2023 05:45 1
Tilaajille
”Kunpa oppisin seisomaan käsillä ja ottamaan muutaman askeleenkin” – rintasyövän selättänyt rovaniemeläinen Lilja Hiltunen löysi crossfitistä kuntouttavan lajin

”Kunpa oppisin sei­so­maan käsillä ja ot­ta­maan muu­ta­man as­ke­leen­kin” – rin­ta­syö­vän se­lät­tä­nyt ro­va­nie­me­läi­nen Lilja Hil­tu­nen löysi cross­fi­tis­tä kun­tout­ta­van lajin

12.10.2022 11:20 2
Tilaajille
Luonnollinen kauneus näkyviin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­nol­li­nen kauneus nä­ky­viin

20.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kauneus kat­so­jan sil­mäs­sä?

16.06.2022 05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Some luo ul­ko­nä­kö­pai­nei­ta

30.05.2022 05:00
Tilaajille
Tuomitsetko ulkonäön perusteella?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuo­mit­set­ko ul­ko­näön pe­rus­teel­la?

24.05.2022 21:58
Tilaajille
Yksi annos kehorauhaa, kiitos
Kolumni

Yksi annos ke­ho­rau­haa, kiitos

09.04.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sel­ta: Rii­tän­kö täl­lai­se­na?

01.02.2022 06:00
Tilaajille
Karvojen vallankumous
Kolumni

Kar­vo­jen val­lan­ku­mous

08.01.2022 06:30 1
Tilaajille
Häpeää kasvoilla
Kolumni

Häpeää kas­voil­la

19.11.2021 06:30 1
Tilaajille
“Tämän päivän kauneusihanne on vaikeasti tavoiteltava standardi” – median syöttämä yksipuolinen kuvasto luo paineita hankalasti saavutettavasta ulkomuodosta

“Tämän päivän kau­neus­ihan­ne on vai­keas­ti ta­voi­tel­ta­va stan­dar­di” – median syöt­tä­mä yk­si­puo­li­nen kuvasto luo pai­nei­ta han­ka­las­ti saa­vu­tet­ta­vas­ta ul­ko­muo­dos­ta

01.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Turhauttavat ja turhat kauneusihanteet – Ulkonäköpaineiden kokeminen on kierre, josta on vaikea päästä irti

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Tur­haut­ta­vat ja turhat kau­neus­ihan­teet – Ul­ko­nä­kö­pai­nei­den ko­ke­mi­nen on kierre, josta on vaikea päästä irti

30.09.2021 16:53
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksen ole kuin he?

26.07.2021 06:45
Tilaajille
Ulkonäköpaineet vaikuttavat nuoriin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­nä­kö­pai­neet vai­kut­ta­vat nuoriin

06.07.2021 05:31
Tilaajille