pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Tuula Haatainen
Muuttuuko "työttömiä kyykyttävä" aktiivimalli hyväksi, jos sitä kutsuu eri nimellä?
Pääkirjoitus

Muut­tuu­ko "työt­tö­miä kyy­kyt­tä­vä" ak­tii­vi­mal­li hy­väk­si, jos sitä kutsuu eri ni­mel­lä?

09.10.2021 05:00 20
Tilaajille
Kemiin pitää saada teollista toimintaa – työministeri Tuula Haatainen lupasi, että irtisanottavia ei jätetä yksin

Kemiin pitää saada teol­lis­ta toi­min­taa – työ­mi­nis­te­ri Tuula Haa­tai­nen lupasi, että ir­ti­sa­not­ta­via ei jätetä yksin

28.04.2021 13:08
Työministeri Haatainen: "Stora Enson on nyt tuettava omiaan" – Ministeri peräsi Kemin vierailulla yhtiön johdolta vastuuta tehtaan väen hyvinvoinnin turvaamisesta

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: "Stora Enson on nyt tuet­ta­va omiaan" – Mi­nis­te­ri peräsi Kemin vie­rai­lul­la yhtiön joh­dol­ta vas­tuu­ta tehtaan väen hy­vin­voin­nin tur­vaa­mi­ses­ta

27.04.2021 18:40 10
Tilaajille
Työministeri Tuula Haatainen vierailee Kemissä tiistaina

Työ­mi­nis­te­ri Tuula Haa­tai­nen vie­rai­lee Kemissä tiis­tai­na

26.04.2021 13:51 6
Tilaajille
Kunnanjohtajat kutsuvat Meri-Lappiin pääministeri Marinin ja kolme muuta ministeriä Outokummun vähennysten takia

Kun­nan­joh­ta­jat kut­su­vat Me­ri-Lap­piin pää­mi­nis­te­ri Marinin ja kolme muuta mi­nis­te­riä Ou­to­kum­mun vä­hen­nys­ten takia

13.11.2020 13:56 3
Tilaajille
Saksa kirjaamassa lakiin oikeuden etätöihin – Työministeri Haatainen: Työehtosopimusjärjestelmä paras tapa ratkaista asioita

Saksa kir­jaa­mas­sa lakiin oi­keu­den etä­töi­hin – Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Työeh­to­so­pi­mus­jär­jes­tel­mä paras tapa rat­kais­ta asioita

12.10.2020 06:00
Työministeri Haatainen: Nuorten työllistämiseksi valmisteilla työllistämispalkkio työnantajille

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Nuorten työl­lis­tä­mi­sek­si val­mis­teil­la työl­lis­tä­mis­palk­kio työ­nan­ta­jil­le

18.08.2020 16:51
Suomalaisten usko oman työpaikkansa pysyvyyteen oli vahvalla pohjalla ennen koronakriisiä - työministeri Haatainen: "Korona-aikana meidän täytyy pitää huoli siitä, että eriarvoisuus työelämässä ei tule kasvamaan"

Suo­ma­lais­ten usko oman työ­paik­kan­sa py­sy­vyy­teen oli vah­val­la poh­jal­la ennen ko­ro­nak­rii­siä - työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: "Ko­ro­na-ai­ka­na meidän täytyy pitää huoli siitä, että eriar­voi­suus työe­lä­mäs­sä ei tule kas­va­maan"

26.05.2020 09:46
Hallituksen isoäiti antaa neuvoja, jos nuoret ministerit niitä kysyvät – Haataisen keittiönpöydän ääressä työllisyyttä ei koko ajan vatvota

Hal­li­tuk­sen isoäiti antaa neu­vo­ja, jos nuoret mi­nis­te­rit niitä kysyvät – Haa­tai­sen keit­tiön­pöy­dän ääressä työl­li­syyt­tä ei koko ajan vatvota

01.02.2020 16:20
Tilaajille
Työministeri Haatainen kommentoi Lapin työvoimapulaa Rovaniemellä: "Ulkomaisen työvoiman tarve pitää ymmärtää"

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen kom­men­toi Lapin työ­voi­ma­pu­laa Ro­va­nie­mel­lä: "Ul­ko­mai­sen työ­voi­man tarve pitää ym­mär­tää"

27.01.2020 17:16
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hallitus ei kykene työllisyyspäätöksiin ja pelaa siksi aikaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus ei kykene työl­li­syys­pää­tök­siin ja pelaa siksi aikaa

18.01.2020 05:30
Tilaajille