suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Kemiin pitää saada teol­lis­ta toi­min­taa – työ­mi­nis­te­ri Tuula Haa­tai­nen lupasi, että ir­ti­sa­not­ta­via ei jätetä yksin

Työministeri Tuula Haatainen toi ministeriön terveiset Kemiin. Hänlupasi, että valtio tukee Kemissä tehtäviä työllisyys- ja koulutustoimenpiteitä.
Työministeri Tuula Haatainen toi ministeriön terveiset Kemiin. Hänlupasi, että valtio tukee Kemissä tehtäviä työllisyys- ja koulutustoimenpiteitä.
Kuva: Taina Nuutinen-Kallio

Työministeri Tuula Haataisen (sd) saama viesti Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden henkilöstön edustajilta oli yksiselitteinen. Heidän harras toiveensa oli, että Kemiin pitää saada uutta teollista toimintaa.

Stora Enso suunnittelee 670 työpaikan vähentämistä Veitsiluodon tehtailta. Suunnitelmissa on, että vain saha jatkaisi toimintaansa vanhaan malliin. Tuula Haatainen on luottavainen, että töitä riittää mahdollisimman monelle tulevaisuudessakin.

– Kemi on teollisen osaamisen keskittymä ja logistisesti hyvällä paikalla. Täällä on osaamista, jota saadaan myös ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kautta. Nyt on tärkeää, että valtion hallinnossa eri sektorit pelaavat yhteen samalla tavalla mitä tehdään täällä Kemin alueella, Tuula Haatainen sanoi.

Heti tehtaan lakkauttamissuunnitelmien jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti yhdessä aluetoimijoiden kanssa äkillisen rakennusmuutostilanteen toimet Kemin alueen ja irtisanottavien työntekijöiden tueksi.

– Ensimmäisenä toimenpiteenä on työntekijöiden osaamiskartoitus ja mahdollisten koulutusten järjestäminen. Meidän pitää myös huolehtia, että ely-keskuksen ja te-toimistojen resurssointi on kunnossa. Yhteistoimintamenettelyssä sovitaan jatkotoimet. Kemin johdolla eri yhteistyökumppanit tekevät töitä uuden toiminnan eteen. Myös Stora Enso on mukana yhteistyökuvioissa. Irtisanottavia ei jätetä yksin, Haatainen lupasi.

Äkillisen ja jatkuvan rakennemuutoksen hallinta on aluelähtöistä. Alueen hyvä valmistautuminen ja varautuminen lisäävät sen omien ja valtion panostusten vaikuttavuutta.

– Täällä on lähdetty aluekohtaisesti liikkeelle. Kaikki alueelliset toimijat on koottu hienosti yhteen. Työ ja elinkeinoministeriö on tukena tässä prosessissa, jotta yhteinen maali eli työpaikkojen syntyminen toteutuisi, Haatainen sanoi.

Irtisanominen vaikuttaa pitkässä juoksussa työntekijän ja hänen perheensä taloudelliseen tilanteeseen.  Juuri nyt on tarvetta henkisen hyvinvoinnin huolehtimiseen.

– Työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin pitää satsata. Monet tarvitsevat esimerkiksi työterveyshuollon ja psykologin apua, jotta se selviytyvät tästä hetkestä ja katsovat tulevaisuuteen. Henkinen hätä on tällä hetkellä suuri, Tuula Haatainen sanoi.

Henkiseen hyvinvointiin liittyy myös Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskisalon vierailu Veitsiluodon tehtaalla ensi torstaina. Piispa haluaa saada kattavan tilannekuvan tehtaan tilanteesta ja työntekijöiden henkisestä jaksamisesta.