Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tuomas Aslak Juuso
Tiina Sanila-Aikio: "Meidän silmin se näyttää mustalta siirtymältä" – vihreän siirtymän aiheuttamat maankäyttöpaineet huolettavat saamelaisalueella

Tiina Sa­ni­la-Ai­kio: "Meidän silmin se näyttää mus­tal­ta siir­ty­mäl­tä" – vihreän siir­ty­män ai­heut­ta­mat maan­käyt­tö­pai­neet huo­let­ta­vat saa­me­lais­alueel­la

21.08.2023 20:00 9
Tilaajille
Saamelaiskäräjät torppaa tuulivoimarakentamisen saamelaisalueelle – "Vihreä siirtymä on saamelaisille tärkeä, mutta ei keinolla millä hyvänsä"

Saa­me­lais­kä­rä­jät torppaa tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen saa­me­lais­alueel­le – "Vihreä siir­ty­mä on saa­me­lai­sil­le tärkeä, mutta ei kei­nol­la millä hy­vän­sä"

13.06.2023 16:34 16
Tilaajille
Keskustan Markus Lohen vaalimainos herätti närää – siteerasi saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuson blogitekstiä mainoksessa

Kes­kus­tan Markus Lohen vaa­li­mai­nos herätti närää – si­tee­ra­si saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja Tuomas Aslak Juuson blo­gi­teks­tiä mai­nok­ses­sa

30.03.2023 18:51 26
Tilaajille
Tuomas Aslak Juuso saamelaiskäräjälain kaatumisesta: "Ihmisoikeuksista tehtiin poliittinen pelinappula"

Tuomas Aslak Juuso saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kaa­tu­mi­ses­ta: "Ih­mi­soi­keuk­sis­ta tehtiin po­liit­ti­nen pe­li­nap­pu­la"

24.02.2023 15:31 29
Tilaajille
Saamelaiskäräjälakia sorvataan aivan viime metreille asti – Johanna Ojala-Niemelä kiistää vitkuttelun valiokuntakäsittelyssä

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kia sor­va­taan aivan viime met­reil­le asti – Johanna Oja­la-Nie­me­lä kiistää vit­kut­te­lun va­lio­kun­ta­kä­sit­te­lys­sä

23.02.2023 17:39 14
Tilaajille
Tuomas Aslak Juuson isoisoisä oli yksi ensimmäisiä Linnan juhliin kutsuttuja saamelaisia – "Nyt pääsen itse katsomaan, mahtuuko saliin 500 poroa"

Tuomas Aslak Juuson iso­iso­isä oli yksi en­sim­mäi­siä Linnan juhliin kut­sut­tu­ja saa­me­lai­sia – "Nyt pääsen itse kat­so­maan, mah­tuu­ko saliin 500 poroa"

08.12.2022 12:00 4
Tilaajille
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja kiittelee Sanna Marinin rohkeutta – "Tätä on vatvottu jo yksitoista vuotta eikä se tästä parane"

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja kiit­te­lee Sanna Marinin roh­keut­ta – "Tätä on vat­vot­tu jo yk­si­tois­ta vuotta eikä se tästä parane"

18.11.2022 14:47 30
Tilaajille
"Ihmiset tulkitsevat sanomisia eri tavoin" – komissaarin ero tuli yllätyksenä myös hänet nimittäneille saamelaiskäräjille

"Ih­mi­set tul­kit­se­vat sa­no­mi­sia eri tavoin" – ko­mis­saa­rin ero tuli yl­lä­tyk­se­nä myös hänet ni­mit­tä­neil­le saa­me­lais­kä­rä­jil­le

11.05.2022 15:31 2
Tilaajille
"Komission asettaminen oli äärimmäinen keino" – saamelaiskäräjien puheenjohtajan mielestä tärkeintä olisi tunnistaa tehdyt vääryydet nyt ja ennen

"Ko­mis­sion aset­ta­mi­nen oli ää­rim­mäi­nen keino" – saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­jan mie­les­tä tär­kein­tä olisi tun­nis­taa tehdyt vää­ryy­det nyt ja ennen

19.11.2021 21:21 1
Tilaajille
Saamelaiskäräjät tyytyväinen esitykseen itsehallinnon edistämisestä

Saa­me­lais­kä­rä­jät tyy­ty­väi­nen esi­tyk­seen it­se­hal­lin­non edis­tä­mi­ses­tä

11.05.2021 20:35 10
Saamelaiskäräjät: Sote-uudistukselle asetetut tavoitteet eivät toteudu saamelaisten näkökulmasta

Saa­me­lais­kä­rä­jät: Sote-uu­dis­tuk­sel­le ase­te­tut ta­voit­teet eivät toteudu saa­me­lais­ten nä­kö­kul­mas­ta

11.12.2020 21:56 1
Tilaajille
Poromies nousi teurastamosta kansainvälisiin vastuutehtäviin, jotka ovat vieneet hänet ainakin 27 kertaa New Yorkiin – Saamelaiskäräjien sovitteleva puheenjohtaja toivoo käräjillekin lisää konsensusta

Po­ro­mies nousi teu­ras­ta­mos­ta kan­sain­vä­li­siin vas­tuu­teh­tä­viin, jotka ovat vieneet hänet ainakin 27 kertaa New Yorkiin – Saa­me­lais­kä­rä­jien so­vit­te­le­va pu­heen­joh­ta­ja toivoo kä­rä­jil­le­kin lisää kon­sen­sus­ta

18.07.2020 06:30 5
Tilaajille
”Sairastumisilla iso vaikutus pieneen yhteisöön” – Saamelaiskäräjien tuore puheenjohtaja toivoo, että suomalaiset ymmärtäisivät saamelaisten olevan oma kansansa

”Sai­ras­tu­mi­sil­la iso vai­ku­tus pieneen yh­tei­söön” – Saa­me­lais­kä­rä­jien tuore pu­heen­joh­ta­ja toivoo, että suo­ma­lai­set ym­mär­täi­si­vät saa­me­lais­ten olevan oma kan­san­sa

29.03.2020 11:00 1
Yön yli mietintä ei auttanut saamelaiskäräjillä – Valinnoista äänestettiin, saamelaisvaalien ääniharavat jäivät rannalle

Yön yli mie­tin­tä ei aut­ta­nut saa­me­lais­kä­rä­jil­lä – Va­lin­nois­ta ää­nes­tet­tiin, saa­me­lais­vaa­lien ää­ni­ha­ra­vat jäivät ran­nal­le

28.02.2020 20:15
Tilaajille
Pääkirjoitus: Saamelaiskäräjien vanhaan malliin tehdyissä valinnoissa ei yllätyksiä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Saa­me­lais­kä­rä­jien vanhaan malliin teh­dyis­sä va­lin­nois­sa ei yl­lä­tyk­siä

28.02.2020 13:02
Tilaajille