kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

tulipalo
Kemissä palanut rivitalo syttyi todennäköisesti pihalle palamaan jätetystä kynttilästä

Kemissä palanut ri­vi­ta­lo syttyi to­den­nä­köi­ses­ti pihalle pa­la­maan jä­te­tys­tä kynt­ti­läs­tä

21.11.2023 13:24 1
Tilaajille
"Näky oli lohduton, kun halli oli täynnä savua" – poliisi epäilee paria henkilöä Kemin Koiraharrastajien tilojen polttamisesta

"Näky oli loh­du­ton, kun halli oli täynnä savua" – poliisi epäilee paria hen­ki­löä Kemin Koi­ra­har­ras­ta­jien tilojen polt­ta­mi­ses­ta

18.08.2023 10:06
Tilaajille
Turvesiilo kärähti Kemijärven lämpölaitoksella maanantaiaamuna – palopaikkaa vartioidaan läpi yön

Tur­ve­sii­lo kärähti Ke­mi­jär­ven läm­pö­lai­tok­sel­la maa­nan­tai­aa­mu­na – pa­lo­paik­kaa var­tioi­daan läpi yön

03.07.2023 15:21
Torniolainen Petri ei unohda tuota aamua ikinä – kaikki mitä oli, paloi maan tasalle
Mainos LähiTapiola Lappi

Tor­nio­lai­nen Petri ei unohda tuota aamua ikinä – kaikki mitä oli, paloi maan tasalle

23.10.2022 06:00
Sataneliöinen omakotitalo paloi Ylitorniolla – syttymissyytä selvitellään

Sa­ta­ne­liöi­nen oma­ko­ti­ta­lo paloi Yli­tor­niol­la – syt­ty­mis­syy­tä sel­vi­tel­lään

22.06.2022 19:29
Helatorstaina Kuusamossa syttyneestä hallipalosta aiheutui yli 100 000 euron vahingot – renkaiden räjähtelyäänet tallentuivat lukijan videolle

He­la­tors­tai­na Kuu­sa­mos­sa syt­ty­nees­tä hal­li­pa­los­ta ai­heu­tui yli 100 000 euron va­hin­got – ­ren­kai­den rä­jäh­te­ly­ää­net tal­len­tui­vat lukijan vi­deol­le

27.05.2022 21:24
Tilaajille
Kerrostalon parvekkeella syttyi tulipalo Rovaniemellä

Ker­ros­ta­lon par­vek­keel­la syttyi tu­li­pa­lo Ro­va­nie­mel­lä

20.03.2022 10:39
Tilaajille
Rintamamiestalo tuhoutui asuinkelvottomaksi tulipalossa Ranualla – palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Rin­ta­ma­mies­ta­lo tu­hou­tui asuin­kel­vot­to­mak­si tu­li­pa­los­sa Ra­nual­la – palosta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

04.03.2022 16:10
Tilaajille
Saariselän kauppakeskuspalo on täysin sammutettu – palonsyyn tutkinta käynnissä

Saa­ri­se­län kaup­pa­kes­kus­pa­lo on täysin sam­mu­tet­tu – pa­lon­syyn tut­kin­ta käyn­nis­sä

22.02.2022 10:24
Tilaajille
Kauppakeskus Kuukkeli palaa Saariselällä

Kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­li palaa Saa­ri­se­läl­lä

21.02.2022 11:28
Tilaajille
Kemin Perinnelaiwa Katariinalla syttyi tulipalo kaminaa lämmittäessä – kipinävahti onneksi huomasi palonalun ja hälytti apua

Kemin Pe­rin­ne­lai­wa Ka­ta­rii­nal­la syttyi tu­li­pa­lo kaminaa läm­mit­täes­sä – ki­pi­nä­vah­ti onneksi huomasi pa­lon­alun ja hälytti apua

26.11.2021 17:58
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Ke­min­maas­sa

08.09.2021 14:57
Tilaajille
Hallirakennus syttyi tuleen Ranualla – ei henkilövahinkoja, sammutustyöt päättyneet

Hal­li­ra­ken­nus syttyi tuleen Ra­nual­la – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, sam­mu­tus­työt päät­ty­neet

09.07.2021 17:24
Tilaajille
Traktori sytytti palon turvetyömaalla Ylitorniolla

Trak­to­ri sytytti palon tur­ve­työ­maal­la Yli­tor­niol­la

14.06.2021 14:43
Tilaajille
Mikroaaltouuni kärähti huoneistossa Rovaniemellä

Mik­ro­aal­to­uu­ni kärähti huo­neis­tos­sa Ro­va­nie­mel­lä

12.06.2021 16:08
Tilaajille
Kolarin K-Rauta paloi raunioiksi – kauppias: "Kun myymälän katto romahti, tiesin, että peli on menetetty" – Katso tuoreet kuvat tuhoista

Kolarin K-Rauta paloi rau­nioik­si – kaup­pias: "Kun myy­mä­län katto ro­mah­ti, tiesin, että peli on me­ne­tet­ty" – Katso tuoreet kuvat tu­hois­ta

08.10.2020 11:35
Tilaajille
Teurastamorakennus paloi Sodankylässä – Rakennuksesta 500 neliömetriä tuhoutui täysin

Teu­ras­ta­mo­ra­ken­nus paloi So­dan­ky­läs­sä – Ra­ken­nuk­ses­ta 500 ne­liö­met­riä tu­hou­tui täysin

01.08.2020 16:56
Tilaajille
Rakennuspalo hotellissa Inarissa – Palo sai alkunsa kaivinkoneen aiheuttamasta sähköhäiriöstä

Ra­ken­nus­pa­lo ho­tel­lis­sa Ina­ris­sa – Palo sai alkunsa kai­vin­ko­neen ai­heut­ta­mas­ta säh­kö­häi­riös­tä

20.07.2020 12:53
Tilaajille
Laavuja palanut juhannusviikolla

Laavuja palanut ju­han­nus­vii­kol­la

24.06.2020 16:56
Poliisi havaitsi savua, jonka lähteeksi paljastui liekeissä oleva piharakennus

Poliisi ha­vait­si savua, jonka läh­teek­si pal­jas­tui lie­keis­sä oleva pi­ha­ra­ken­nus

27.05.2020 08:02
Tilaajille