kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Traficom
Finnair voitti kilpailutuksen – lennot jatkuvat Kemi-Tornion asemalle

Finnair voitti kil­pai­lu­tuk­sen – lennot jat­ku­vat Ke­mi-Tor­nion ase­mal­le

16.01.2024 14:20 1
Tilaajille
Valtio jakoi avustusrahaa uutismedioille – Kaleva 365:lle maksimisumma

Valtio jakoi avus­tus­ra­haa uu­tis­me­dioil­le – Kaleva 365:lle mak­si­mi­sum­ma

18.12.2023 22:06 2
Traficom myönsi valtionavustukset sanomalehtien jakeluun – Lapin alueista ei tullut yhtään ehdot täyttävää hakemusta

Tra­fi­com myönsi val­tio­na­vus­tuk­set sa­no­ma­leh­tien ja­ke­luun – Lapin alueis­ta ei tullut yhtään ehdot täyt­tä­vää ha­ke­mus­ta

08.09.2023 14:55 1
Tilaajille
Viranomaiselta uusi varoitus: Postin nimissä lähetetty huijausviestejä, rikollisten tavoitteena pankkitunnusten urkkiminen

Vi­ra­no­mai­sel­ta uusi va­roi­tus: Postin nimissä lä­he­tet­ty hui­jaus­vies­te­jä, ri­kol­lis­ten ta­voit­tee­na pank­ki­tun­nus­ten urk­ki­mi­nen

24.03.2023 21:35
Kolme kymmenestä autosta pomppasi katsastuksessa viime vuonna – sähköautoissa hylkysyyt olivat samoja kuin muissakin henkilöautoissa

Kolme kym­me­nes­tä autosta pomp­pa­si kat­sas­tuk­ses­sa viime vuonna – säh­köau­tois­sa hyl­ky­syyt olivat samoja kuin muis­sa­kin hen­ki­löau­tois­sa

13.03.2023 13:32 2
Tilaajille
Traficom varoittaa OmaVeroksi naamioituvasta huijaussivustosta – aidon ja huijaussivuston erottaa toisistaan vain pieni seikka

Tra­fi­com va­roit­taa Oma­Ve­rok­si naa­mioi­tu­vas­ta hui­jaus­si­vus­tos­ta – aidon ja hui­jaus­si­vus­ton erottaa toi­sis­taan vain pieni seikka

10.03.2023 14:37
Traficom perui yli 2 000 taksiliikennelupaa – "Luvanhaltijoilla oli vuosi aikaa hankkia vaadittu pätevyys"

Tra­fi­com perui yli 2 000 tak­si­lii­ken­ne­lu­paa – "Lu­van­hal­ti­joil­la oli vuosi aikaa hankkia vaa­dit­tu pä­te­vyys"

02.11.2022 10:24 2
Ristiriitaisia tunteita herättäviä sähköpotkulautoja voi vuokrata jo 40 kaupungista Suomessa

Ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta he­rät­tä­viä säh­kö­pot­ku­lau­to­ja voi vuok­ra­ta jo 40 kau­pun­gis­ta Suo­mes­sa

14.10.2022 16:36
Käyttökiellossa olevalla autolla saa sittenkin ajaa liikenteessä – näissä poikkeustilanteissa se on sallittua

Käyt­tö­kiel­los­sa ole­val­la autolla saa sit­ten­kin ajaa lii­ken­tees­sä – näissä poik­keus­ti­lan­teis­sa se on sal­lit­tua

05.10.2022 11:06
Tilaajille
Kemin lentoja voi varata pian – Traficom ja Finnair laittavat nimet papereihin alkuviikosta, minkä jälkeen lennot voi laittaa myyntiin

Kemin lentoja voi varata pian – Tra­fi­com ja Finnair lait­ta­vat nimet pa­pe­rei­hin al­ku­vii­kos­ta, minkä jälkeen lennot voi laittaa myyn­tiin

04.10.2022 07:00
Tilaajille
Kemi-Tornion lentokentän reittilennoilla alhaisin keskimääräinen tuki matkustajaa kohden – lentomatkustajien määrät romahtivat koronan myötä

Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­tän reit­ti­len­noil­la al­hai­sin kes­ki­mää­räi­nen tuki mat­kus­ta­jaa kohden – len­to­mat­kus­ta­jien määrät ro­mah­ti­vat koronan myötä

08.09.2022 16:48
Tilaajille
Finnair palaa lentämään Kemi-Tornion lentokentän reittilentoja – voitti kilpailutuksen kaikkien maakuntalentokenttien reiteistä

Finnair palaa len­tä­mään Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­tän reit­ti­len­to­ja – voitti kil­pai­lu­tuk­sen kaik­kien maa­kun­ta­len­to­kent­tien rei­teis­tä

06.09.2022 14:24 10
Tilaajille
Kemin lennot jäävät elokuun puolivälissä yli kahden kuukauden tauolle – valtion tukemien lentojen väliajalle ei ole saatu markkinalähtöistä toimijaa

Kemin lennot jäävät elokuun puo­li­vä­lis­sä yli kahden kuu­kau­den tauolle – valtion tu­ke­mien len­to­jen vä­lia­jal­le ei ole saatu mark­ki­na­läh­töis­tä toi­mi­jaa

02.08.2022 06:30 7
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi Telian valituksen puhelinyhteyksien parantamisesta Inarissa – katvealueet poistettava vuoden loppuun mennessä

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Telian va­li­tuk­sen pu­he­li­nyh­teyk­sien pa­ran­ta­mi­ses­ta Ina­ris­sa – kat­vea­lueet pois­tet­ta­va vuoden loppuun men­nes­sä

03.02.2022 10:45 6
Tilaajille
Helmikuun alusta lähtien dronelentoihin vaaditaan uusi koe, jonka voi tehdä vielä hyvin harvoissa paikoissa

Hel­mi­kuun alusta lähtien dro­ne­len­toi­hin vaa­di­taan uusi koe, jonka voi tehdä vielä hyvin har­vois­sa pai­kois­sa

01.02.2022 19:15
Tilaajille

Me­ri-La­pin len­toyh­tey­det Hel­sin­kiin jat­ku­vat

01.12.2021 19:18
Kemi-Tornion lentoliikenne jatkuu valtion tukemana elokuuhun saakka

Ke­mi-Tor­nion len­to­lii­ken­ne jatkuu valtion tu­ke­ma­na elo­kuu­hun saakka

26.11.2021 13:01
Tilaajille
Traficom: Teleoperaattorit rikkoneet velvoitteita Angelissa, kännykkäyhteydet laitettava pikaisesti kuntoon

Tra­fi­com: Te­leo­pe­raat­to­rit rik­ko­neet vel­voit­tei­ta An­ge­lis­sa, kän­nyk­käyh­tey­det lai­tet­ta­va pi­kai­ses­ti kuntoon

28.10.2021 11:01 9
Tilaajille
Lähes ummikkokin voi ajaa taksia – Taksiliiton toimitusjohtaja: "Todella paha mieli tulee näistä ikävistä kokemuksista"

Lähes um­mik­ko­kin voi ajaa taksia – Tak­si­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja: "To­del­la paha mieli tulee näistä ikä­vis­tä ko­ke­muk­sis­ta"

15.10.2021 07:00 19
Tilaajille
Traficom varoittaa haittaohjelmaa Android-laitteille levittävistä huijausviesteistä – seuraa näitä ohjeita, jos olet epähuomiossa avannut linkin

Tra­fi­com va­roit­taa hait­taoh­jel­maa And­roid-lait­teil­le le­vit­tä­vis­tä hui­jaus­vies­teis­tä – seuraa näitä oh­jei­ta, jos olet epä­huo­mios­sa avannut linkin

13.07.2021 16:40 1