Traficom
Varustamoille valmistellaan miljoonien eurojen tukipakettia syksyksi – "Emme lähde tukemaan voitollista liiketoimintaa"

Va­rus­ta­moil­le val­mis­tel­laan mil­joo­nien eurojen tu­ki­pa­ket­tia syk­syk­si – "Emme lähde tu­ke­maan voi­tol­lis­ta lii­ke­toi­min­taa"

08.09.2020 06:00 2
Signaalien ongelmat jatkuvat

Sig­naa­lien on­gel­mat jat­ku­vat

24.07.2020 09:00 2
Traficom rauhoittelee: Mobiilidatan käyttö ei kaada verkkoja – etätöitä tekevien ja kotona opiskelevien kannattaa noudattaa työpaikan ohjeita

Tra­fi­com rau­hoit­te­lee: Mo­bii­li­da­tan käyttö ei kaada verk­ko­ja – etä­töi­tä te­ke­vien ja kotona opis­ke­le­vien kan­nat­taa nou­dat­taa työ­pai­kan ohjeita

18.03.2020 19:03 0
Asenne, aikataulu ja ajoneuvo kuntoon – Joululiikenteessä kuolee keskimäärin seitsemän ihmistä ja loukkaantuu 160

Asenne, ai­ka­tau­lu ja ajo­neu­vo kuntoon – Jou­lu­lii­ken­tees­sä kuolee kes­ki­mää­rin seit­se­män ihmistä ja louk­kaan­tuu 160

19.12.2019 14:02 0
Tilaajille
Taksihinnoista ilmoittaminen muuttuu helmikuussa – matkustajan saatava tietää matkan hinta ennen taksiin nousua

Tak­si­hin­nois­ta il­moit­ta­mi­nen muuttuu hel­mi­kuus­sa – mat­kus­ta­jan saatava tietää matkan hinta ennen taksiin nousua

10.12.2019 09:48 0
Tilaajille

Kemissä ja Ke­min­maas­sa ra­por­toi­tu te­le­vi­sion nä­ky­vyys­on­gel­mis­ta – Tra­fi­com tutkii tv-vas­taan­ot­toa tällä vii­kol­la

23.09.2019 15:43 0