Tornio
Viimeisin 12 tuntia
"Näitä töitä ei voi tehdä etänä" – yksinyrittäjät pyristelevät epätietoisuudessa

"Näitä töitä ei voi tehdä etänä" – yk­sin­yrit­tä­jät py­ris­te­le­vät epä­tie­toi­suu­des­sa

06:30
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Kaksi suo­ma­lais­ta ylitti Suomen ja Ruotsin rajan luvatta Tor­nios­sa – Ran­gais­tuk­se­na sakkoja

01.04.2020 21:54
Koronan vaikutus Tornion talouteen on vielä auki – Puskurina toimivat ylijäämät on nopeasti syöty

Koronan vai­ku­tus Tornion ta­lou­teen on vielä auki – Pus­ku­ri­na toi­mi­vat yli­jää­mät on no­peas­ti syöty

01.04.2020 16:56
Viikko
Korona sysäsi taidemuseon johtajan viestinnän tehtäviin "Jokaiselle tekisi hyvää tulla omasta kuplasta pois"

Korona sysäsi tai­de­mu­seon joh­ta­jan vies­tin­nän teh­tä­viin "Jo­kai­sel­le tekisi hyvää tulla omasta kup­las­ta pois"

01.04.2020 09:24
Mielipide Henri Lapinniemi

Lu­ki­jal­ta: Miksei Tor­nios­sa ole pal­ve­lui­ta?

01.04.2020 06:00
Torniolaiseen Mika Sorvistoon iski pöytätenniskipinä uudelleen 23 vuoden tauon jälkeen – Nyt palkintokaapissa on yli 30 SM-mitalia

Tor­nio­lai­seen Mika Sor­vis­toon iski pöy­tä­ten­nis­ki­pi­nä uu­del­leen 23 vuoden tauon jälkeen – Nyt pal­kin­to­kaa­pis­sa on yli 30 SM-mi­ta­lia

31.03.2020 19:30
Tornio helpottaa yritysten vuokria - Business Tornio auttaa yrityksiä tukien haussa

Tornio hel­pot­taa yri­tys­ten vuokria - Bu­si­ness Tornio auttaa yri­tyk­siä tukien haussa

30.03.2020 21:22
Länsirajan ylittäminen tiukentuu entisestään, työmatkalaisillekin rajoituksia: Ruotsissa terveydenhoito on pitkälti suomalaisten varassa, rakennustyömaat uhkaavat seisahtaa

Län­si­ra­jan ylit­tä­mi­nen tiu­ken­tuu en­ti­ses­tään, työ­mat­ka­lai­sil­le­kin ra­joi­tuk­sia: Ruot­sis­sa ter­vey­den­hoi­to on pit­käl­ti suo­ma­lais­ten va­ras­sa, ra­ken­nus­työ­maat uh­kaa­vat sei­sah­taa

30.03.2020 21:09
Ammattiopisto Lappiakin voi luovuttaa materiaalia terveydenhuoltoon, jos koronatilanne kriisiytyy

Am­mat­ti­opis­to Lap­pia­kin voi luo­vut­taa ma­te­riaa­lia ter­vey­den­huol­toon, jos ko­ro­na­ti­lan­ne krii­siy­tyy

30.03.2020 15:59
Tasoristeysonnettomuus Tornion ja Kolarin välisessä radalla – Auton kuljettaja selvisi säikähdyksellä, ajoneuvo peltivaurioilla

Ta­so­ris­teys­on­net­to­muus Tornion ja Kolarin vä­li­ses­sä radalla – Auton kul­jet­ta­ja selvisi säi­käh­dyk­sel­lä, ajo­neu­vo pel­ti­vau­rioil­la

28.03.2020 18:25
Tornion Matkahuolto palaa Suomeen aprillipäivänä – rajatarkastukset ovat hankalat asiakkaille ja linja-autoille

Tornion Mat­ka­huol­to palaa Suomeen ap­ril­li­päi­vä­nä – ra­ja­tar­kas­tuk­set ovat han­ka­lat asiak­kail­le ja lin­ja-au­toil­le

26.03.2020 19:15
Kemi aloittaa yt-neuvottelut 150 työntekijän lomauttamiseksi – myös Torniossa palkanmaksu voi loppua

Kemi aloit­taa yt-neu­vot­te­lut 150 työn­te­ki­jän lo­maut­ta­mi­sek­si – myös Tor­nios­sa pal­kan­mak­su voi loppua

26.03.2020 15:32
Kuukausi ja vanhemmat
Korona ajaa kuntia lomauttamaan henkilöstöään – Rovaniemi pyrkii sijoittamaan uusiin tehtäviin niitä, joiden työnteko on estynyt, Sodankylä saattaa aloittaa yt-neuvottelut

Korona ajaa kuntia lo­maut­ta­maan hen­ki­lös­töään – Ro­va­nie­mi pyrkii si­joit­ta­maan uusiin teh­tä­viin niitä, joiden työn­te­ko on es­ty­nyt, So­dan­ky­lä saattaa aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

25.03.2020 18:34
The Meänlandin kulttuurikierros julkaistaan verkossa

The Meän­lan­din kult­tuu­ri­kier­ros jul­kais­taan ver­kos­sa

25.03.2020 15:42
Hengitystieoireiset potilaat aletaan erotella Kemissä, Torniossa, Keminmaassa ja Rovaniemellä

Hen­gi­tys­tie­oi­rei­set po­ti­laat aletaan ero­tel­la Ke­mis­sä, Tor­nios­sa, Ke­min­maas­sa ja Ro­va­nie­mel­lä

23.03.2020 19:54
Tiina kulkee rajan yli päivittäin töihin Ruotsiin – "Tarkasti paperit on katsottu"

Tiina kulkee rajan yli päi­vit­täin töihin Ruot­siin – "Tar­kas­ti paperit on kat­sot­tu"

23.03.2020 18:38
Poliisi tavoitti viikonloppuna Meri-Lapissa yhden rattijuopon ja neljä huumekuskia

Poliisi ta­voit­ti vii­kon­lop­pu­na Me­ri-La­pis­sa yhden rat­ti­juo­pon ja neljä huu­me­kus­kia

22.03.2020 17:28
Ruotsin raja on yritetty ylittää luvattomasti Torniossa – luvattomat ylitykset voivat johtaa seuraamuksiin

Ruotsin raja on yri­tet­ty ylittää lu­vat­to­mas­ti Tor­nios­sa – lu­vat­to­mat yli­tyk­set voivat johtaa seu­raa­muk­siin

20.03.2020 20:41
"Verkkokaupan kysyntä on monikymmenkertaistunut" – Osa ruokakaupoista ottaa epidemian vuoksi käyttöön kotiinkuljetuksen Lapissa

"Verk­ko­kau­pan kysyntä on mo­ni­kym­men­ker­tais­tu­nut" – Osa ruo­ka­kau­pois­ta ottaa epi­de­mian vuoksi käyt­töön ko­tiin­kul­je­tuk­sen Lapissa

19.03.2020 21:08
Rajat ovat nyt kiinni - Ensimmäinen vuoro sujui rauhallisesti:  "Ihmiset ovat ymmärtäneet mistä tässä on kyse"

Rajat ovat nyt kiinni - En­sim­mäi­nen vuoro sujui rau­hal­li­ses­ti:  "Ih­mi­set ovat ym­mär­tä­neet mistä tässä on kyse"

19.03.2020 16:39