Tornio
Viimeisin 4 tuntia
Kaupunginhallituksen repiminen auki ei saa tukea - demarit jäämässä vaille paikkaa loppukaudeksi

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen re­pi­mi­nen auki ei saa tukea - demarit jää­mäs­sä vaille paikkaa lop­pu­kau­dek­si

17:52
Kuukausi
Verkkokaupan kasvu vaikuttaa erikoisliikkeisiin - Suomalainen Kirjakauppa sulki maanantaina ovensa Torniossa ja sunnuntaina kaupungissa lopettaa Kookenkä

Verk­ko­kau­pan kasvu vai­kut­taa eri­kois­liik­kei­siin - Suo­ma­lai­nen Kir­ja­kaup­pa sulki maa­nan­tai­na ovensa Tor­nios­sa ja sun­nun­tai­na kau­pun­gis­sa lo­pet­taa Koo­ken­kä

22.01.2020 08:00
Tornion Vesi selvittää uusia viemärilinjauksia

Tornion Vesi sel­vit­tää uusia vie­mä­ri­lin­jauk­sia

20.01.2020 20:28
Rattijuoppoja ja kortitta ajanut kiinni Meri-Lapissa

Rat­ti­juop­po­ja ja kor­tit­ta ajanut kiinni Me­ri-La­pis­sa

19.01.2020 11:39
Kun näätsaarelaiset innostuvat lämmittämään, niin ilmanlaatu heikkenee tyydyttäväksi  - Torniossa mitataan ilmanlaatua

Kun näät­saa­re­lai­set in­nos­tu­vat läm­mit­tä­mään, niin il­man­laa­tu heik­ke­nee tyy­dyt­tä­väk­si - Tor­nios­sa mi­ta­taan il­man­laa­tua

17.01.2020 14:52

”Emme vas­tus­ta tuu­li­voi­maa, vaan tuu­li­voi­ma­loi­den si­joit­ta­mis­ta liian lähelle asu­tus­ta”

17.01.2020 11:46
Tornion kaupunkialueen ilman laatua voi nyt seurata helposti netissä – mittauksia kahdessa paikassa tämän vuoden ajan

Tornion kau­pun­ki­alueen ilman laatua voi nyt seurata hel­pos­ti netissä – mit­tauk­sia kah­des­sa pai­kas­sa tämän vuoden ajan

14.01.2020 09:55
Tornion kaupunginvaltuutettu Janne Olsen eroaa puolueestaan – demariryhmä haluaa neuvotella kaupunginhallituksen kokoonpanon uudelleen

Tornion kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Janne Olsen eroaa puo­luees­taan – de­ma­ri­ryh­mä haluaa neu­vo­tel­la kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­non uu­del­leen

10.01.2020 08:30
Uusia yleisen vaaranmerkin antavia väestöhälyttimiä asennettiin Kemiin ja Tornioon – tarvetta uusimiselle olisi muuallakin Lapissa

Uusia yleisen vaa­ran­mer­kin antavia väes­tö­hä­lyt­ti­miä asen­net­tiin Kemiin ja Tor­nioon – tar­vet­ta uu­si­mi­sel­le olisi muual­la­kin Lapissa

08.01.2020 10:12
Kipinöinti aiheutti hälytyksen terästehtaalla Torniossa

Ki­pi­nöin­ti ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen te­räs­teh­taal­la Tor­nios­sa

04.01.2020 14:39
Patakinnas syttyi palamaan Torniossa

Pa­ta­kin­nas syttyi pa­la­maan Tor­nios­sa

02.01.2020 20:17
Norjan lohet aiotaan siirtää lennosta junaan eli matkalle Suomen ja Siperian kautta Kiinaan

Norjan lohet aiotaan siirtää len­nos­ta junaan eli mat­kal­le Suomen ja Si­pe­rian kautta Kiinaan

27.12.2019 20:30
Vanhemmat

Pe­las­tus­lai­tos auttoi sillan alla olleen hen­ki­lön pois jäältä Tor­nios­sa

22.12.2019 10:17
Väkivalta työllisti poliisia Meri-Lapissa: Torniossa yksi mies lyötiin tajuttomaksi vasaralla – toinen jollakin astalolla, Kemissä heilui nyrkki

Vä­ki­val­ta työl­lis­ti po­lii­sia Me­ri-La­pis­sa: Tor­nios­sa yksi mies lyötiin ta­jut­to­mak­si va­sa­ral­la – toinen jol­la­kin as­ta­lol­la, Kemissä heilui nyrkki

22.12.2019 10:16
Kemissä yritettiin viedä auto, Torniossa Volvo-kuski pakeni kolaripaikalta ja kiinni jäi kortittomia kuskeja

Kemissä yri­tet­tiin viedä auto, Tor­nios­sa Vol­vo-kus­ki pakeni ko­la­ri­pai­kal­ta ja kiinni jäi kor­tit­to­mia kuskeja

21.12.2019 16:19
Avi: Tornio on perinyt puutteellisin perustein asiakasmaksuja vammaisten asumispalveluista

Avi: Tornio on perinyt puut­teel­li­sin pe­rus­tein asia­kas­mak­su­ja vam­mais­ten asu­mis­pal­ve­luis­ta

19.12.2019 09:08
Miksi Kemin kaupungin henkilöstömenot ovat miljoonia euroja suuremmat kuin Tornion, jossa on enemmän asukkaita?

Miksi Kemin kau­pun­gin hen­ki­lös­tö­me­not ovat mil­joo­nia euroja suu­rem­mat kuin Tor­nion, jossa on enemmän asuk­kai­ta?

17.12.2019 07:30
Kolumni: Kaupungin (vai kaupunkilaisten) talo
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Ko­lum­ni: Kau­pun­gin (vai kau­pun­ki­lais­ten) talo

16.12.2019 07:00
Frozen 2 nähdään ennakkonäytöksissä Inarissa, Rovaniemellä ja Torniossa lauantaina

Frozen 2 nähdään en­nak­ko­näy­tök­sis­sä Ina­ris­sa, Ro­va­nie­mel­lä ja Tor­nios­sa lauan­tai­na

13.12.2019 20:05
Lapin ja Kainuun ortodoksit menettävät kirkkoherransa, Oulu johtaa uutta suurseurakuntaa

Lapin ja Kainuun or­to­dok­sit me­net­tä­vät kirk­ko­her­ran­sa, Oulu johtaa uutta suur­seu­ra­kun­taa

10.12.2019 18:30
Tilaajille