Tornio
Viimeisin tunti
Kesäterassi tuo ilmaistapahtumia Tornioon

Ke­sä­te­ras­si tuo il­mais­ta­pah­tu­mia Tor­nioon

13:47 0
Tilaajille
Viikko

Lä­hi­mat­kai­lua ja his­to­riaa Me­ri-La­pis­sa

01.07.2020 10:36 0
Kirjankuvittajan urasta haaveileva kuvataideopiskelija piristi Tornion katukuvaa väreillään – Sähkökaapit saivat pintaansa taidetta yhteisöllisyydestä ja koiran ulkoiluttajista

Kir­jan­ku­vit­ta­jan urasta haa­vei­le­va ku­va­tai­de­opis­ke­li­ja piristi Tornion ka­tu­ku­vaa vä­reil­lään – Säh­kö­kaa­pit saivat pin­taan­sa tai­det­ta yh­tei­söl­li­syy­des­tä ja koiran ul­koi­lut­ta­jis­ta

30.06.2020 18:04 0
Tilaajille
Huumausaineiden alaisena ajaneet kuskit sekä pahoinpitelyt työllistivät Meri-Lapin poliisia perjantaina

Huu­maus­ai­nei­den alai­se­na ajaneet kuskit sekä pa­hoin­pi­te­lyt työl­lis­ti­vät Me­ri-La­pin po­lii­sia per­jan­tai­na

27.06.2020 16:48 0
Tilaajille
Torniossa taas uusi koronavirustartunta – hoitoalan henkilöstöä on jouduttu asettamaan karanteeniin Länsi-Pohjan alueella, johtava lääkäri on hyvin huolissaan tilanteesta

Tor­nios­sa taas uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – hoi­to­alan hen­ki­lös­töä on jou­dut­tu aset­ta­maan ka­ran­tee­niin Län­si-Poh­jan alueel­la, johtava lääkäri on hyvin huo­lis­saan ti­lan­tees­ta

26.06.2020 13:38 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Käräjäoikeus vangitsi mökkihuijauksia netissä tehtailleen torniolaismiehen – Vahinkojen suuruus on noin 10 000 euroa

Kä­rä­jä­oi­keus van­git­si mök­ki­hui­jauk­sia netissä teh­tail­leen tor­nio­lais­mie­hen – Va­hin­ko­jen suuruus on noin 10 000 euroa

24.06.2020 14:47 0
Tilaajille
Torniossa todettiin uusi koronavirustartunta – Länsi-Pohjan alueella on viikon sisällä löydetty kaksi tartuntaa, toisella yhteys Ruotsiin

Tor­nios­sa to­det­tiin uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Län­si-Poh­jan alueel­la on viikon sisällä löy­det­ty kaksi tar­tun­taa, toi­sel­la yhteys Ruot­siin

24.06.2020 11:50 1
Tilaajille
“Yhdessä olemme kuin teatteriperhe” - Kranniteatterin musiikkinäytelmä ensi-iltaan.

“Yh­des­sä olemme kuin teat­te­ri­per­he” - Kran­ni­teat­te­rin mu­siik­ki­näy­tel­mä en­si-il­taan.

24.06.2020 11:08 0
Kaverukset päättivät toteuttaa tubettajan idean kuumana hellepäivänä: kävelevät maratonin Torniossa

Ka­ve­ruk­set päät­ti­vät to­teut­taa tu­bet­ta­jan idean kuumana hel­le­päi­vä­nä: kä­ve­le­vät ma­ra­to­nin Tor­nios­sa

23.06.2020 20:30 1
Tilaajille
Tulvavesi viivästytti lohien jokeen nousua – Karungin perinnekalastajien verkkopyynti osui isojen lohien nousuun

Tul­va­ve­si vii­väs­tyt­ti lohien jokeen nousua – Ka­run­gin pe­rin­ne­ka­las­ta­jien verk­ko­pyyn­ti osui isojen lohien nousuun

23.06.2020 18:35 0
Tilaajille
Yli 200 kilometriä tunnissa – Poliisi mittasi hurjia ylinopeuksia Torniossa ja Rovaniemellä

Yli 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa – Poliisi mittasi hurjia yli­no­peuk­sia Tor­nios­sa ja Ro­va­nie­mel­lä

22.06.2020 08:21 0
Tilaajille
Lukuisia rajuja ylinopeuksia Torniossa – hurjin kaahari ajoi tutkaan yli kahtasataa

Lu­kui­sia rajuja yli­no­peuk­sia Tor­nios­sa – hurjin kaahari ajoi tutkaan yli kah­ta­sa­taa

21.06.2020 23:29 0
Lentävä auto, huumausaineita ja perheväkivaltaa – juhannus piti Meri-Lapin poliisin kiireisenä

Lentävä auto, huu­maus­ai­nei­ta ja per­he­vä­ki­val­taa – ju­han­nus piti Me­ri-La­pin po­lii­sin kii­rei­se­nä

21.06.2020 09:20
Hakkuuaukealla syttyi maastopalo Torniossa – ilmoituksen palosta teki ohikulkija

Hak­kuu­au­keal­la syttyi maas­to­pa­lo Tor­nios­sa – il­moi­tuk­sen palosta teki ohi­kul­ki­ja

18.06.2020 06:27 0
Kohtaamisia ja Tohtori Sykerö -meininkiä Reppu-autolla – Nuorten kohtaaminen on liikkuvan nuorisotyön periaate

Koh­taa­mi­sia ja Tohtori Sykerö -mei­nin­kiä Rep­pu-au­tol­la – Nuorten koh­taa­mi­nen on liik­ku­van nuo­ri­so­työn pe­ri­aa­te

17.06.2020 14:30 0
Tornion kaupunginjohtajan virka avoimeen hakuun – valtuusto äänesti päätöksestä

Tornion kau­pun­gin­joh­ta­jan virka avoi­meen hakuun – val­tuus­to äänesti pää­tök­ses­tä

16.06.2020 08:37 0
Tilaajille
Nainen ajoi Outokummun tehtaan porttien läpi ja törmäsi polkupyöräilijään Torniossa – pakeni paikalta, pyöräilijä välttyi pahemmilta vammoilta

Nainen ajoi Ou­to­kum­mun tehtaan port­tien läpi ja törmäsi pol­ku­pyö­räi­li­jään Tor­nios­sa – pakeni pai­kal­ta, pyö­räi­li­jä välttyi pa­hem­mil­ta vam­moil­ta

14.06.2020 10:11 0
Poliisi pysäytti kaksi huumekuskia Torniossa – kummallakaan ei ollut ajo-oikeutta

Poliisi py­säyt­ti kaksi huu­me­kus­kia Tor­nios­sa – kum­mal­la­kaan ei ollut ajo-oi­keut­ta

13.06.2020 11:08 0
Kirpputorien asiakkaissa näkyy vielä varovaisuutta – yrittäjät kuitenkin uskovat, että korona voi innostaa ihmisiä asioimaan kirpputoreilla

Kirp­pu­to­rien asiak­kais­sa näkyy vielä va­ro­vai­suut­ta – yrit­tä­jät kui­ten­kin us­ko­vat, että korona voi in­nos­taa ihmisiä asioi­maan kirp­pu­to­reil­la

13.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Tornio päättää kaupunginjohtajan jatkosta – Maanantaina selviää, jatkuuko kaupunginjohtaja Timo Nousiaisen pesti ensi vuoden elokuun jälkeen, vai laitetaanko paikka avoimeen hakuun

Tornio päättää kau­pun­gin­joh­ta­jan jat­kos­ta – Maa­nan­tai­na sel­viää, jat­kuu­ko kau­pun­gin­joh­ta­ja Timo Nou­siai­sen pesti ensi vuoden elokuun jäl­keen, vai lai­te­taan­ko paikka avoi­meen hakuun

12.06.2020 19:11 0
Tilaajille