Tornio
Viikko
Lapin ja Kainuun ortodoksit menettävät kirkkoherransa, Oulu johtaa uutta suurseurakuntaa

Lapin ja Kainuun or­to­dok­sit me­net­tä­vät kirk­ko­her­ran­sa, Oulu johtaa uutta suur­seu­ra­kun­taa

10.12.2019 18:30
Tilaajille
Rattijuoppo ajoi päin punaisia ja aiheutti kolarin Torniossa

Rat­ti­juop­po ajoi päin pu­nai­sia ja ai­heut­ti kolarin Tor­nios­sa

08.12.2019 13:13
Mies tunkeutui asuntoon rikkomalla ikkunan Torniossa – katuharja paljasti häirikön osoitteen poliisille

Mies tun­keu­tui asun­toon rik­ko­mal­la ikkunan Tor­nios­sa – ka­tu­har­ja pal­jas­ti häi­ri­kön osoit­teen po­lii­sil­le

08.12.2019 12:31
Kortiton rattijuoppo ajoi ylinopeutta Torniossa

Kor­ti­ton rat­ti­juop­po ajoi yli­no­peut­ta Tor­nios­sa

07.12.2019 11:58
Rattijuoppo jäi kiinni Torniossa – kertoi poliisille juoneensa "muutaman lonkeron"

Rat­ti­juop­po jäi kiinni Tor­nios­sa – kertoi po­lii­sil­le juo­neen­sa "muu­ta­man lon­ke­ron"

07.12.2019 11:57
Antti Tölli Tornion itsenäisyyspäiväjuhlassa: Sodan jälkeen meni pitkään tunnustaa veteraanien työ

Antti Tölli Tornion it­se­näi­syys­päi­vä­juh­las­sa: Sodan jälkeen meni pitkään tun­nus­taa ve­te­raa­nien työ

06.12.2019 15:52
Tornio aikoo elää vastakin suu säkkiä myöten - lapsiperheisiin silti satsataan, kuntalisäkokeilu alkaa elokuussa

Tornio aikoo elää vas­ta­kin suu säkkiä myöten - lap­si­per­hei­siin silti sat­sa­taan, kun­ta­li­sä­ko­kei­lu alkaa elo­kuus­sa

05.12.2019 17:41
Kuukausi ja vanhemmat
Jos valtuusto siunaa, Tornio remontoi kaupungintalon - Vuonna 1973 valmistuneen talon tekniikka on tullut tiensä päähän

Jos val­tuus­to siunaa, Tornio re­mon­toi kau­pun­gin­ta­lon - Vuonna 1973 val­mis­tu­neen talon tek­niik­ka on tullut tiensä päähän

03.12.2019 17:10
Pappi saa tulla päiväkotiin, kunhan se sopii katsomuskasvatukseen – Torniossa kaupungilla ja seurakunnalla on yhteinen kerhokin

Pappi saa tulla päi­vä­ko­tiin, kunhan se sopii kat­so­mus­kas­va­tuk­seen – Tor­nios­sa kau­pun­gil­la ja seu­ra­kun­nal­la on yh­tei­nen ker­ho­kin

30.11.2019 07:30
Outokummun tehtaalla Torniossa tulipalo – sammutusjärjestelmä sammutti palon, ei henkilövahinkoja

Ou­to­kum­mun teh­taal­la Tor­nios­sa tu­li­pa­lo – sam­mu­tus­jär­jes­tel­mä sam­mut­ti palon, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

29.11.2019 21:12
Tornion energia ja Tornion voima haluavat ostaa 51 prosenttia Haaparannan lämpölaitoksen osakkeista

Tornion energia ja Tornion voima ha­lua­vat ostaa 51 pro­sent­tia Haa­pa­ran­nan läm­pö­lai­tok­sen osak­keis­ta

28.11.2019 16:55
Tornion Hellälän uudelle asuinalueelle on tavoitteena tehdä yli sata asuntoa

Tornion Hel­lä­län uudelle asuin­alueel­le on ta­voit­tee­na tehdä yli sata asuntoa

26.11.2019 16:18
Unesco voi yhdistää siian, sadut ja saunan – Kukkolan lippousta viedään tosissaan maailman aineettoman kulttuuriperinnön eliittiin

Unesco voi yh­dis­tää siian, sadut ja saunan – Kuk­ko­lan lip­pous­ta viedään to­sis­saan maail­man ai­neet­to­man kult­tuu­ri­pe­rin­nön eliit­tiin

26.11.2019 16:08
Haaparantaan jätetään nyt paljon paketteja Suomesta – Matkahuolto lisää rahtikuljetuksia Tornion kautta Ruotsiin

Haa­pa­ran­taan jä­te­tään nyt paljon pa­ket­te­ja Suo­mes­ta – Mat­ka­huol­to lisää rah­ti­kul­je­tuk­sia Tornion kautta Ruot­siin

25.11.2019 19:38
Kemin Pelastakaa Lapset nosti Tornion Kamraatti-hankkeen Vuoden lapselliseksi teoksi

Kemin Pe­las­ta­kaa Lapset nosti Tornion Kam­raat­ti-hank­keen Vuoden lap­sel­li­sek­si teoksi

25.11.2019 17:49
Mikin Vintti tuo näyttämölle Lapin Kullan äidin - Teollisuusneuvos Irma Stormbomin elämästä ammentava musiikkidraama saa kantaesityksen Torniossa

Mikin Vintti tuo näyt­tä­möl­le Lapin Kullan äidin - Teol­li­suus­neu­vos Irma Storm­bo­min elä­mäs­tä am­men­ta­va mu­siik­ki­draa­ma saa kan­ta­esi­tyk­sen Tor­nios­sa

21.11.2019 18:00
Outokummun uudesta kuonasulatosta tulisi järeä lisä Tornion tehtaille

Ou­to­kum­mun uudesta kuo­na­su­la­tos­ta tulisi järeä lisä Tornion teh­tail­le

18.11.2019 07:30
Tornion tullin huutokauppa päättyi – valtiolle tarjottiin rakennuksesta 170 000 euroa

Tornion tullin huu­to­kaup­pa päättyi – val­tiol­le tar­jot­tiin ra­ken­nuk­ses­ta 170 000 euroa

16.11.2019 12:21
Kemi ja Tornio ovat mukana Suomen suurimmalla koiralenkillä

Kemi ja Tornio ovat mukana Suomen suu­rim­mal­la koi­ra­len­kil­lä

15.11.2019 20:59
Neljä vuotta sitten rovaniemeläiskoulu painosti uskonnottoman jumalanpalvelukseen – nyt Lapin kouluissa pidetään tarkasti huolta, ettei joulujuhlista tule laittomia

Neljä vuotta sitten ro­va­nie­me­läis­kou­lu pai­nos­ti us­kon­not­to­man ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen – nyt Lapin kou­luis­sa pi­de­tään tar­kas­ti huolta, ettei jou­lu­juh­lis­ta tule lait­to­mia

15.11.2019 17:30