Tornio
Viimeisin 12 tuntia
Majoitusneliöitä reippaasti lisää Meri-Lappiin - alueen kasvava matkailu ja tehdashanke lisäävät alueen vetovoimaa

Ma­joi­tus­ne­li­öi­tä reip­paas­ti lisää Me­ri-Lap­piin - alueen kasvava mat­kai­lu ja teh­das­han­ke li­sää­vät alueen ve­to­voi­maa

11:54
Vanhemmat
Torniossa sakokaivo sai vuosiksi jatkoajan – jätevesiremonteilla on jo kiire

Tor­ni­os­sa sa­ko­kai­vo sai vuo­sik­si jat­ko­a­jan – jä­te­ve­si­re­mon­teil­la on jo kiire

11.09.2019 07:30
Rautatieasema palaa loistoonsa Torniossa – museoviranomaisten määräykset antoivat vanhan rakennuksen kunnostukseen haastetta

Rau­ta­tie­a­se­ma palaa lois­toon­sa Tor­ni­os­sa – mu­se­o­vi­ran­o­mais­ten mää­räyk­set an­toi­vat vanhan ra­ken­nuk­sen kun­nos­tuk­seen haas­tet­ta

05.09.2019 07:30

Ou­to­kum­mun te­räs­teh­taan uusi johtaja haluaa nostaa Tornion tehtaan maa­il­man yk­kö­sek­si

16.08.2018 18:15

Karkuun päässyt vene säi­käyt­ti Tor­ni­on­jo­el­la

25.06.2018 08:40
Kalottijazzin juhlavuosi tuo Tornion sydämeen kuuluisuuksia ja paikallisia artisteja

Ka­lot­ti­jaz­zin juh­la­vuo­si tuo Tornion sy­dä­meen kuu­lui­suuk­si­a ja pai­kal­li­si­a ar­tis­te­ja

21.06.2018 15:18
Talot käyvät nyt hyvin kaupaksi - rakentamisen korkeasuhdanne tuntuu Meri-Lapin talotehtailla

Talot käyvät nyt hyvin kau­pak­si - ra­ken­ta­mi­sen kor­ke­a­suh­dan­ne tuntuu Me­ri-La­pin ta­lo­teh­tail­la

25.05.2018 11:00
Kesä kruunasi Lapin vanhimman kaupungin, 397-vuotiaan Tornion juhlapäivän – kaupungin perustaminen onnistui vasta kolmannella kerralla

Kesä kruu­na­si Lapin van­him­man kau­pun­gin, 397-vuo­ti­aan Tornion juh­la­päi­vän – kau­pun­gin pe­rus­ta­mi­nen on­nis­tui vasta kol­man­nel­la ker­ral­la

12.05.2018 16:45
Tornio-päivien erikoisuus on salkku, josta löytyy muun muassa ritsa – katso video

Tor­ni­o-päi­vien e­ri­koi­suus on salkku, josta löytyy muun muassa ritsa – katso video

09.05.2018 19:07

Ou­to­kum­mun Tornion te­räs­tuo­tan­non joh­ta­jak­si on ni­mi­tet­ty Niklas Wass Ruot­sis­ta

20.04.2018 13:43

Hotelli Mus­ta­par­ran mil­joo­nien eurojen laa­jen­nus toisi uuden elämän his­to­ri­al­li­sel­le kou­lu­kiin­teis­töl­le Tor­ni­os­sa

20.03.2018 13:05
Keminmaalaisen perheen isosisko kantoi 9-vuotiaan siskonsa ulos Tornion Duudsonit Activity Parkin sortumakohdan vierestä – lapset järkyttyivät läheltä piti -tilanteesta

Ke­min­maa­lai­sen perheen i­so­sis­ko kantoi 9-vuo­ti­aan sis­kon­sa ulos Tornion Duud­so­nit Ac­ti­vi­ty Parkin sor­tu­ma­koh­dan vie­res­tä – lapset jär­kyt­tyi­vät läheltä piti -­ti­lan­tees­ta

16.03.2018 10:39

O­ma­ko­ti­ta­lon läm­pö­pump­pu syttyi tuleen Tor­ni­os­sa, pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti palon no­pe­as­ti

09.03.2018 22:38
Tornion nesteytetyn maakaasun terminaali valmistuu kesällä - ensimmäiset testitoimitukset lähtevät piakkoin liikkeelle

Tornion nes­tey­te­tyn maa­kaa­sun ter­mi­naa­li val­mis­tuu kesällä - en­sim­mäi­set tes­ti­toi­mi­tuk­set läh­te­vät pi­ak­koin liik­keel­le

04.03.2018 20:00

Län­si-Poh­jan soten vetäjä Sa­ka­ran­a­ho Tor­ni­oon joh­ta­vak­si lää­kä­rik­si

26.02.2018 19:22
Uusia laattoja yli 4 000 neliölle - Tornion uimahallin peruskorjaus on edennyt aikataulun ja budjetin mukaisesti

Uusia laat­to­ja yli 4 000 ne­li­öl­le - Tornion ui­ma­hal­lin pe­rus­kor­jaus on edennyt ai­ka­tau­lun ja bud­je­tin mu­kai­ses­ti

18.02.2018 20:00

Tornion Röyt­tään nousee pi­ak­koin isoja kalk­ki­sii­lo­ja - Ou­to­kum­mun te­räs­teh­taan kalkin toi­mit­ta­ja vaihtui

07.02.2018 18:16

Muis­ti­sai­raan naisen ka­to­a­mi­nen on jär­kyt­tä­nyt tor­ni­o­lai­si­a – kir­kos­sa voi purkaa tun­tei­ta ja kes­kus­tel­la ta­pah­tu­nees­ta

29.01.2018 16:50

Poliisi yrittää jäl­jit­tää Tor­ni­os­sa ka­don­nut­ta naista koirien avulla – Twitter levitti tietoa no­pe­as­ti, mutta ajan ku­lu­es­sa jäljet hii­pu­vat ja se­koit­tu­vat

29.01.2018 12:00

Muis­ti­sai­ras nainen e­del­leen ka­teis­sa – Tornion kirkon ovet ovat avoinna koko maa­nan­tain ajan, ka­to­a­mis­ta­paus on kos­ket­ta­nut kau­pun­ki­lai­si­a syvästi

28.01.2018 19:43