Tampere
Viimeisin 12 tuntia
Kahta 16-vuotiasta syytetään taposta ja ryöstöstä Helsingin Vallilassa – syytteet nostettu myös Tampereen ja Loimaan rikoksista

Kahta 16-vuo­tias­ta syy­te­tään taposta ja ryös­tös­tä Hel­sin­gin Val­li­las­sa – syyt­teet nos­tet­tu myös Tam­pe­reen ja Loimaan ri­kok­sis­ta

13:45
Vanhemmat
Miksi jokainen muuttaja on jutun arvoinen?
Kolumni Taru Salo

Miksi jo­kai­nen muut­ta­ja on jutun ar­voi­nen?

13.01.2021 06:00
Tilaajille
Korona näytti, että työntekijään ja tekniikkaan voi luottaa – Iiläisen Riitta Annalan etäily jatkuu koronan jälkeenkin, mutta työkavereiden vuoksi toimistoa ei hylätä

Korona näytti, että työn­te­ki­jään ja tek­niik­kaan voi luottaa – Ii­läi­sen Riitta Annalan etäily jatkuu koronan jäl­keen­kin, mutta työ­ka­ve­rei­den vuoksi toi­mis­toa ei hylätä

03.01.2021 06:30
Tilaajille
Poliisi kuuli kovaa huutoa ja metelöintiä kattoterassilta, saunatilojen läheltä löytyi pistooleita ja puukko – "Tapaus on poikkeuksellinen takavarikoitujen aseiden määrän vuoksi"

Poliisi kuuli kovaa huutoa ja me­te­löin­tiä kat­to­te­ras­sil­ta, sau­na­ti­lo­jen läheltä löytyi pis­too­lei­ta ja puukko – "Tapaus on poik­keuk­sel­li­nen ta­ka­va­ri­koi­tu­jen aseiden määrän vuoksi"

01.01.2021 14:13 1
Tehy: TAYS määräsi koronalle altistuneet hoitajat ja lääkärit töihin, asiasta kanneltu oikeusasiamiehelle

Tehy: TAYS määräsi ko­ro­nal­le al­tis­tu­neet hoi­ta­jat ja lää­kä­rit töihin, asiasta kan­nel­tu oi­keus­asia­mie­hel­le

07.12.2020 18:13
Kalervo Kummola kommentoi julkisuudessa salaiseksi merkittyä asiaa, Tampereen kaupunki aloitti sisäisen selvityksen – "Ei minun tarvitse sen enempää tästä sinun kanssasi keskustella"

Kalervo Kummola kom­men­toi jul­ki­suu­des­sa sa­lai­sek­si mer­kit­tyä asiaa, Tam­pe­reen kau­pun­ki aloitti si­säi­sen sel­vi­tyk­sen – "Ei minun tar­vit­se sen enempää tästä sinun kans­sa­si kes­kus­tel­la"

11.11.2020 14:23 1
MTV: Helsingin Vallilan taposta epäiltynä vangitun 16-vuotiaan epäillään myös Tampereella lokakuussa tapahtuneesta tapon yrityksestä – sivullista puukotettiin hengenvaarallisesti

MTV: Hel­sin­gin Val­li­lan taposta epäil­ty­nä van­gi­tun 16-vuo­tiaan epäil­lään myös Tam­pe­reel­la lo­ka­kuus­sa ta­pah­tu­nees­ta tapon yri­tyk­ses­tä – si­vul­lis­ta puu­ko­tet­tiin hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti

02.11.2020 21:03
Matleena Salo, 13, määrättiin karanteeniin, kun hänen ystävänsä sai koronatartunnan – Näin omaehtoinen ja virallinen karanteeni eroavat toisistaan

Mat­lee­na Salo, 13, mää­rät­tiin ka­ran­tee­niin, kun hänen ys­tä­vän­sä sai ko­ro­na­tar­tun­nan – Näin oma­eh­toi­nen ja vi­ral­li­nen ka­ran­tee­ni eroavat toi­sis­taan

26.10.2020 07:00
Tilaajille
LM-selvitys: Hyvien veljien kaupunki – näin kuntapäättäjien suljettu verkosto toimii

LM-sel­vi­tys: Hyvien veljien kau­pun­ki – näin kun­ta­päät­tä­jien sul­jet­tu ver­kos­to toimii

24.10.2020 15:00 1
Tilaajille
Näin tapahtumat etenivät Porvoossa – Poliisi hetki ennen tulitusta: "Nuo kaverit ovat sen näköisiä, etten haluaisi ryhtyä painimaan heidän kanssaan"

Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät Por­voos­sa – Poliisi hetki ennen tu­li­tus­ta: "Nuo kaverit ovat sen nä­köi­siä, etten ha­luai­si ryhtyä pai­ni­maan heidän kans­saan"

01.09.2020 16:11
Tilaajille
Porvoossa poliiseja kohti ampuneet veljekset pakenevat autolla Tampereella ja ampuvat poliiseja kohti

Por­voos­sa po­lii­se­ja kohti am­pu­neet vel­jek­set pa­ke­ne­vat autolla Tam­pe­reel­la ja ampuvat po­lii­se­ja kohti

01.09.2020 16:11
Tilaajille
SDP julkistaa tänään Tampereella alkavassa puoluekokouksessa uuden visuaalisen ilmeensä – tällainen on ruusun moderni versio

SDP jul­kis­taa tänään Tam­pe­reel­la al­ka­vas­sa puo­lue­ko­kouk­ses­sa uuden vi­suaa­li­sen il­meen­sä – täl­lai­nen on ruusun moderni versio

22.08.2020 08:00
Tampereen henkirikos: Poliisi vaatii alaikäistä epäiltyä vangittavaksi – Kaksi epäiltyä ovat sukua toisilleen, kuolonuhrina nelikymppinen mies, toinen uhri loukkaantui vakavasti

Tam­pe­reen hen­ki­ri­kos: Poliisi vaatii ala­ikäis­tä epäil­tyä van­git­ta­vak­si – Kaksi epäil­tyä ovat sukua toi­sil­leen, kuo­lon­uh­ri­na ne­li­kymp­pi­nen mies, toinen uhri louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

06.07.2020 12:27
Poliisi tutkii Tampereen Haapalinnassa lauantaina sattunutta välikohtausta tappona – nelikymppinen mies sai surmansa

Poliisi tutkii Tam­pe­reen Haa­pa­lin­nas­sa lauan­tai­na sat­tu­nut­ta vä­li­koh­taus­ta tappona – ne­li­kymp­pi­nen mies sai sur­man­sa

06.07.2020 08:39

Tam­pe­reen Va­sa­ra­tien hen­ki­ri­kos oli syyt­tä­jän mukaan palk­ka­mur­ha

08.06.2020 18:41
Sanna Marin eteni valtuuston kurinpitäjästä pikakaistaa koronakevään gallupsuosikiksi – nämä värikkäät tapahtumat Tampereella karaisivat pääministeristä "uuden ajan rautarouvan"

Sanna Marin eteni val­tuus­ton ku­rin­pi­tä­jäs­tä pi­ka­kais­taa ko­ro­na­ke­vään gal­lup­suo­si­kik­si – nämä vä­rik­käät ta­pah­tu­mat Tam­pe­reel­la ka­rai­si­vat pää­mi­nis­te­ris­tä "uuden ajan rau­ta­rou­van"

06.06.2020 06:30
Tilaajille
Miesten seuraavien lentopallon EM-kisojen alkulohko Suomeen Tampereelle

Miesten seu­raa­vien len­to­pal­lon EM-ki­so­jen al­ku­loh­ko Suomeen Tam­pe­reel­le

16.09.2019 19:15
Tilaajille