Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

VR
Joulun junaliikenteessä 24 uutta junavuoroa, etenkin pohjoisen junayhteydet suosittuja

Joulun ju­na­lii­ken­tees­sä 24 uutta ju­na­vuo­roa, etenkin poh­joi­sen ju­na­yh­tey­det suo­sit­tu­ja

29.11.2023 17:32
Tilaajille
Tekninen vika myöhästyttää Helsingistä Rovaniemelle matkaavaa Intercity-junaa – myöhässä nyt noin kolme tuntia

Tek­ni­nen vika myö­häs­tyt­tää Hel­sin­gis­tä Ro­va­nie­mel­le mat­kaa­vaa In­ter­ci­ty-ju­naa – myö­häs­sä nyt noin kolme tuntia

13.10.2023 15:44 2
Tilaajille
Ratatyöt viivästyivät Tampereen ja Seinäjoen välillä, pohjoisen yöjunat jopa yli viisi tuntia myöhässä

Ra­ta­työt vii­väs­tyi­vät Tam­pe­reen ja Sei­nä­joen vä­lil­lä, poh­joi­sen yöjunat jopa yli viisi tuntia myö­häs­sä

05.10.2023 09:17
VR aloittaa muutosneuvottelut, alustava arvio vähennystarpeesta 80 toimihenkilöä

VR aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, alus­ta­va arvio vä­hen­nys­tar­pees­ta 80 toi­mi­hen­ki­löä

05.09.2023 11:26 1
Yöjuna Helsingistä Kemijärvelle on myöhässä yli kaksi tuntia – liikenteenohjausjärjestelmän vika on saatu korjattua

Yöjuna Hel­sin­gis­tä Ke­mi­jär­vel­le on myö­häs­sä yli kaksi tuntia – lii­ken­teen­oh­jaus­jär­jes­tel­män vika on saatu kor­jat­tua

28.08.2023 07:50
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemen rautatieasemalla pitäisi olla yksi tolppa toisessa päässä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men rau­ta­tie­ase­mal­la pitäisi olla yksi tolppa toi­ses­sa päässä

27.07.2023 11:10
Tilaajille
Henkilövahinko viivästytti pohjoisen junaliikennettä tiistai-iltana

Hen­ki­lö­va­hin­ko vii­väs­tyt­ti poh­joi­sen ju­na­lii­ken­net­tä tiis­tai-il­ta­na

26.07.2023 07:38
Tilaajille
Kysyimme, miksi Oulu–Kemi-rata on jatkuvasti poikki: "Vikoja on saman verran kuin muuallakin"

Ky­syim­me, miksi Ou­lu–­Ke­mi-ra­ta on jat­ku­vas­ti poikki: "Vikoja on saman verran kuin muual­la­kin"

07.07.2023 15:37 3
Tilaajille
Junat kulkevat taas Oulun ja Kemin välillä – raideliikenteen häiriö on ohi

Junat kul­ke­vat taas Oulun ja Kemin välillä – rai­de­lii­ken­teen häiriö on ohi

07.07.2023 08:13 2
Tilaajille
Raideliikenteessä häiriö Oulu-Kemi välillä – junat korvataan toistaiseksi linja-autoilla

Rai­de­lii­ken­tees­sä häiriö Ou­lu-Ke­mi välillä – junat kor­va­taan tois­tai­sek­si lin­ja-au­toil­la

06.07.2023 21:16 6
Tilaajille
Junaliikenne poikki Oulu - Kemi - Tornio -rataosuuksilla – junia korvataan linja-autoilla, luvassa isoja myöhästymisiä

Ju­na­lii­ken­ne poikki Oulu - Kemi - Tornio -ra­ta­osuuk­sil­la – junia kor­va­taan lin­ja-au­toil­la, luvassa isoja myö­häs­ty­mi­siä

30.06.2023 21:13 1
Tilaajille
VR aloittaa muutosneuvottelut – metsäteollisuuden heikentyminen, Venäjän-liikenteen loppuminen ja inflaatio haastavat

VR aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – ­met­sä­teol­li­suu­den hei­ken­ty­mi­nen, Ve­nä­jän-lii­ken­teen lop­pu­mi­nen ja inf­laa­tio haas­ta­vat

24.05.2023 15:12
VR luopuu lähivuosien aikana suurimmasta osasta asemarakennuksistaan – listalla myös Kemijärvi ja Kolari

VR luopuu lä­hi­vuo­sien aikana suu­rim­mas­ta osasta ase­ma­ra­ken­nuk­sis­taan – lis­tal­la myös Ke­mi­jär­vi ja Kolari

10.05.2023 10:39 3
Tilaajille
Juna törmäsi moottorikelkkailijaan Pellossa lauantaina – kelkka romuttui, mutta kukaan ei loukkaantunut

Juna törmäsi moot­to­ri­kelk­kai­li­jaan Pel­los­sa lauan­tai­na – kelkka ro­mut­tui, mutta kukaan ei louk­kaan­tu­nut

09.04.2023 20:42 4
VR:n toimitusjohtaja joutuu pohtimaan junien mainetta, talousahdinkoa ja raideleveyden eurooppalaistamista – Elisa Markulalle kallein on "se tyhjä paikka"

VR:n toi­mi­tus­joh­ta­ja joutuu poh­ti­maan junien mai­net­ta, ta­lous­ah­din­koa ja rai­de­le­vey­den eu­roop­pa­lais­ta­mis­ta – Elisa Mar­ku­lal­le kallein on "se tyhjä paikka"

01.04.2023 18:30 2
Tilaajille
Pääradan matkustajaliikenteeseen tiedossa jopa tuntien myöhästymisiä – liikenne on poikki Tampereen ja Parkanon välillä

Pää­ra­dan mat­kus­ta­ja­lii­ken­tee­seen tie­dos­sa jopa tuntien myö­häs­ty­mi­siä – lii­ken­ne on poikki Tam­pe­reen ja Par­ka­non välillä

31.03.2023 18:40 1
Lakosta lankeaa VR:lle miljoonatappiot – Kaukoliikenteen johtaja Piia Tyynilä: "Tunnelmat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vaikutti mielettömän monen arkeen"

Lakosta lankeaa VR:lle mil­joo­na­tap­piot – Kau­ko­lii­ken­teen johtaja Piia Tyy­ni­lä: "Tun­nel­mat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vai­kut­ti mie­let­tö­män monen arkeen"

23.03.2023 18:10 2
Tilaajille
Junalakko alkaa maanantaina, kaikki junavuorot perutaan päivä kerrallaan – lipunostajille automaattiset palautukset

Ju­na­lak­ko alkaa maa­nan­tai­na, kaikki ju­na­vuo­rot pe­ru­taan päivä ker­ral­laan – li­pun­os­ta­jil­le au­to­maat­ti­set pa­lau­tuk­set

19.03.2023 16:43 3
Tilaajille
Neuvottelutulos veturinkuljettajia koskevaan työriitaan, liittojen kanta selviää tänään

Neu­vot­te­lu­tu­los ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia kos­ke­vaan työ­rii­taan, liit­to­jen kanta selviää tänään

16.03.2023 13:10
Kemin rautatieaseman odotustilat  suljettiin marraskuussa ilkivallan vuoksi –  nyt tiloja valvotaan paitsi kameroiden avulla, myös yhteistyössä urheiluseurojen kanssa

Kemin rau­ta­tie­ase­man odo­tus­ti­lat  sul­jet­tiin mar­ras­kuus­sa il­ki­val­lan vuoksi –  nyt tiloja val­vo­taan paitsi ka­me­roi­den avulla, myös yh­teis­työs­sä ur­hei­lu­seu­ro­jen kanssa

03.03.2023 12:27
Tilaajille