VR

VR Trans­point ja Boliden Kevitsa Mining Oy ovat so­pi­neet yh­teis­työn jat­ku­mi­ses­ta – Suun­ni­tel­lun kont­ti­ka­lus­ton avulla kuormaa voidaan kas­vat­taa 25 pro­sen­til­la

26.04.2021 11:00 3
Tilaajille

Yö­ju­nien ra­vin­to­la­vau­nut avau­tui­vat maa­nan­tai­na, päi­vä­ju­nien ra­vin­to­la­vau­nut avataan huh­ti­kuun lopussa

20.04.2021 19:43
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­tä läh­te­nyt In­ter­ci­ty-ju­na hyytyi Oulun Alp­pi­lan koh­dal­le – jäi ai­ka­tau­lus­ta tun­ti­kau­pal­la

17.04.2021 15:15 1

Laa­ke­ri­vi­ka hi­das­taa yöjunia – Kaikki yk­si­ker­rok­sis­ta vau­nu­ka­lus­toa kus­kaa­vat yöjunat ajavat nyt ta­val­lis­ta hi­taam­min var­muu­den vuoksi

02.04.2021 08:22
Tilaajille

VR menetti ko­ro­nal­le lähes vii­den­nek­sen lii­ke­vaih­dos­taan viime vuonna

01.04.2021 13:42

VR ra­joit­taa mat­kus­ta­ja­mää­riä puoleen kai­kis­sa junissa – Ra­joi­tus ei koske päivä- ja yö­ju­nien hyttejä

26.03.2021 13:43
Tilaajille

VR:n juniin tors­tais­ta alkaen mas­ki­pak­ko

10.03.2021 21:13 1

Yh­dek­sän junaa vuo­ro­kau­des­sa kul­jet­taa puuta Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le – Metsä Group valitsi VR Trans­poin­tin kump­pa­nik­si kul­je­tuk­siin

04.03.2021 14:30 2
Tilaajille
Kolumni

Kau­ko­ju­nat ovat no­peam­pia kuin luulet

17.02.2021 10:51 3
Tilaajille

VR lisää yöjunia Ro­va­nie­mel­le hiih­to­lo­ma­vii­koil­le ja pää­siäi­sel­le – Myös Kolarin ja Ke­mi­jär­ven vuorot ovat ky­syt­ty­jä

11.02.2021 09:37 1
Tilaajille

VR hankkii lisää ka­lus­toa La­pin-yö­ju­na­lii­ken­tee­seen

10.02.2021 11:36

Se­son­ki­ju­nia ja eioota, kun ko­ti­mai­sia mat­kai­li­joi­ta ryntää Lappiin hiih­to­lo­mil­le – täältä löytyy vielä vapaita mökkejä

03.02.2021 08:57 4
Tilaajille

Pää­ra­dan säh­kö­ra­ta­vau­rio Hel­sin­gis­sä se­koit­ti ju­na­lii­ken­teen per­jan­tai­na, vai­ku­tuk­sia myös kau­ko­ju­na­lii­ken­tee­seen – Kor­jauk­set jat­ku­vat iltaan asti

30.01.2021 11:27

Lappiin varattu ju­na­mat­ko­ja sel­väs­ti viime vuotta vä­hem­min, suo­si­tuim­mis­sa vuo­rois­sa jo täyttä

15.12.2020 18:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Py­sä­köin­ti kal­liim­pi kuin mat­ka­lip­pu

04.12.2020 05:05
Tilaajille

VR va­rau­tuu tors­tain syys­myrs­kyyn ja run­sai­siin lu­mi­sa­tei­siin – junat voivat kulkea myö­häs­sä

18.11.2020 19:55
Tilaajille

Ro­va­nie­men ja Turun välinen yö­ju­na­yh­teys avautuu jälleen jou­lu­kuus­sa – VR on pyr­ki­nyt tu­ke­maan Lapin kär­si­nyt­tä mat­kai­lu­alaa

16.11.2020 19:00
Tilaajille

VR aloit­taa yt-neu­vot­te­lut ja pohtii mah­dol­li­sia muu­tok­sia tar­jon­taan­sa – lo­mau­tus­uhan alla tu­han­sia työn­te­ki­jöi­tä

05.11.2020 15:24

Joulun yöjunat tulivat myyn­tiin ta­val­lis­ta myö­hem­min: Kolarin jou­lu­vii­kol­la jo ma­kuu­vau­nut vä­his­sä, verk­ko-os­ta­jia hämää kun uudelta VR-si­vul­ta ei au­to­ju­nia tai yöjunia löydy

21.10.2020 16:05
Tilaajille

VR tuo mas­ki­pa­kon Ekst­ra-luok­kaan: kai­kil­le jaetaan oma maski ja lippuun kuuluu tyhjä paikka vie­res­sä – junan hen­ki­lö­kun­ta puuttuu mas­kit­to­muu­teen

06.10.2020 16:24