Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Syömishäiriöt
Rovaniemeläinen Saana Heino, 23, näki vuosia kehonsa vain keskeneräisenä projektina – sitten hän opetteli twerkkaamaan

Ro­va­nie­me­läi­nen Saana Heino, 23, näki vuosia kehonsa vain kes­ken­eräi­se­nä pro­jek­ti­na – sitten hän opet­te­li twerk­kaa­maan

27.11.2023 14:01 4
Tilaajille
26-vuotias Sini on elänyt syömishäiriön kanssa lapsesta asti – nyt hän voi hyvin, mutta hoidon puutteet yllättivät

26-vuo­tias Sini on elänyt syö­mis­häi­riön kanssa lap­ses­ta asti – nyt hän voi hyvin, mutta hoidon puut­teet yl­lät­ti­vät

14.11.2023 05:00
Tilaajille
Oululainen Hanna Karhu havahtui pitkään jatkuneeseen ylirasitukseen, kun lapsen syntymä pakotti treenitauolle – Pakkoliikunnassa kehon kuuntelu unohtuu, tässä varoitusmerkkejä

Ou­lu­lai­nen Hanna Karhu ha­vah­tui pitkään jat­ku­nee­seen yli­ra­si­tuk­seen, kun lapsen syntymä pakotti tree­ni­tauol­le – Pak­ko­lii­kun­nas­sa kehon kuun­te­lu unoh­tuu, tässä va­roi­tus­merk­ke­jä

06.11.2023 06:30 1
Tilaajille
Pilkka ja kehut herättivät syömishäiriön: rovaniemeläinen Savanna Kauppila kamppaili pitkään ja nyt hän haluaa olla esikuva sekä puhua liikunnan ilosta

Pilkka ja kehut he­rät­ti­vät syö­mis­häi­riön: ro­va­nie­me­läi­nen Savanna Kaup­pi­la kamp­pai­li pitkään ja nyt hän haluaa olla esikuva sekä puhua lii­kun­nan ilosta

24.08.2023 13:12
Tilaajille
Intuitiivinen syöminen on uusi tie hyvinvointiin –  kaksi syömishäiriöistä kärsinyttä kertoo, miten alkoi taas luottaa oman kehon viesteihin

In­tui­tii­vi­nen syö­mi­nen on uusi tie hy­vin­voin­tiin – kaksi syö­mis­häi­riöis­tä kär­si­nyt­tä kertoo, miten alkoi taas luottaa oman kehon vies­tei­hin

10.04.2023 06:30
Tilaajille
Lautasella vain hedelmiä ja vihanneksia – Syömishäriö on piinannut entistä lentopalloliberoa jo vuosia

Lau­ta­sel­la vain he­del­miä ja vi­han­nek­sia – Syö­mis­hä­riö on pii­nan­nut entistä len­to­pal­lo­li­be­roa jo vuosia

20.03.2023 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syö­mis­häi­riöi­hin suh­tau­du­taan vä­hät­te­le­väs­ti

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Annoin itselleni luvan herkutella, enkä ole koskaan elänyt terveellisemmin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Annoin it­sel­le­ni luvan her­ku­tel­la, enkä ole koskaan elänyt ter­veel­li­sem­min

16.01.2023 06:05 1
Tilaajille
Salakavala ortoreksia on yleinen syömishäiriö, jota on vaikea tunnistaa

Sa­la­ka­va­la or­to­rek­sia on yleinen syö­mis­häi­riö, jota on vaikea tun­nis­taa

08.10.2022 16:32
"Kokemuksesta tiedän, että se helpottaa, kun saa jollekin purkaa ja vähän kirotakin tilannetta" – Kun oma lapsi sairastuu syömishäiriöön, vanhemmat voivat löytää toivoa vertaistukiryhmistä

"Ko­ke­muk­ses­ta tiedän, että se hel­pot­taa, kun saa jol­le­kin purkaa ja vähän ki­ro­ta­kin ti­lan­net­ta" – Kun oma lapsi sai­ras­tuu syö­mis­häi­riöön, van­hem­mat voivat löytää toivoa ver­tais­tu­ki­ryh­mis­tä

06.03.2022 06:30
Tilaajille
Syömishäiriö ujuttautui huomaamatta kemiläisen Emmi Köykän elämään – 16-vuotias esikoiskirjailija tietää nyt, että sairaudessa ei pohjimmiltaan ole kyse ruoasta

Syö­mis­häi­riö ujut­tau­tui huo­maa­mat­ta ke­mi­läi­sen Emmi Köykän elämään – 16-vuo­tias esi­kois­kir­jai­li­ja tietää nyt, että sai­rau­des­sa ei poh­jim­mil­taan ole kyse ruoasta

07.01.2022 21:59 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den rea­goi­ta­va syö­mis­häi­riö­oi­rei­luun

28.12.2021 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Anna jouluna muille ruokarauha
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Anna jouluna muille ruo­ka­rau­ha

23.12.2021 07:00 1
Tilaajille
Tunnista oma tai läheisen syömishäiriö – miesten syömishäiriöissä on yksi erityispiirre, joka ei täytä sairauden nykyisiä kriteereitä

Tun­nis­ta oma tai lä­hei­sen syö­mis­häi­riö – miesten syö­mis­häi­riöis­sä on yksi eri­tyis­piir­re, joka ei täytä sai­rau­den ny­kyi­siä kri­tee­rei­tä

08.11.2021 06:30
Tilaajille
"Minä en olekaan yksin" – rovaniemeläinen Tuuli Kangasniemi toipui anoreksiasta vertaistuen avulla ja auttaa nyt muita syömishäiriön kanssa kamppailevia

"Minä en olekaan yksin" – ro­va­nie­me­läi­nen Tuuli Kan­gas­nie­mi toipui ano­rek­sias­ta ver­tais­tuen avulla ja auttaa nyt muita syö­mis­häi­riön kanssa kamp­pai­le­via

22.09.2021 08:41
Syömishäiriöiden diagnoosikriteerit voivat vaikeuttaa hoitoon pääsyä ja toipumista – "Ajattelin todella pitkään, että minähän olen terve, että minulla on vain tällainen tapa elää"

Syö­mis­häi­riöi­den diag­noo­si­kri­tee­rit voivat vai­keut­taa hoitoon pääsyä ja toi­pu­mis­ta – "A­jat­te­lin todella pit­kään, että minähän olen terve, että minulla on vain täl­lai­nen tapa elää"

13.07.2021 17:00
Tilaajille
Tiedenaiset Anni Saukkola ja Heidi Kinnunen eivät pidä painoa laihdutusmittarina vaan työstävät mieltä – "Myös normaalipainoisen syöminen voi olla häiriintynyttä"

Tie­de­nai­set Anni Sauk­ko­la ja Heidi Kin­nu­nen eivät pidä painoa laih­du­tus­mit­ta­ri­na vaan työs­tä­vät mieltä – "Myös nor­maa­li­pai­noi­sen syö­mi­nen voi olla häi­riin­ty­nyt­tä"

03.05.2021 06:30 1
Tilaajille
Vuosien ajan juuri kukaan ei tiennyt, että oululainen Anu Koutuaniemi ahmii ja oksentaa päivittäin – nykyisin hän haluaa puhua kokemuksistaan avoimesti

Vuosien ajan juuri kukaan ei tien­nyt, että ou­lu­lai­nen Anu Kou­tua­nie­mi ahmii ja ok­sen­taa päi­vit­täin – ny­kyi­sin hän haluaa puhua ko­ke­muk­sis­taan avoi­mes­ti

23.08.2020 17:00
Tilaajille