Kolumni: Ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la Maa­han­muut­to­vi­ras­ton uk­rai­na­lai­sia kos­ke­vas­sa pää­tök­ses­sä lopulta suo­jel­tiin?

Itäraja: Ra­ja-Joo­se­pis­sa rau­hal­li­nen yö, ei ra­jan­ylit­tä­jiä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suomen Punainen Risti
Palkkatöistä takaisin vapaaehtoiseksi – Vapepan johtaja Annikki von Pandy on vetänyt 53 isoa harjoitusta

Palk­ka­töis­tä ta­kai­sin va­paa­eh­toi­sek­si – ­Va­pe­pan johtaja Annikki von Pandy on vetänyt 53 isoa har­joi­tus­ta

21.10.2023 14:00 1
Tilaajille
Rovaniemelle on saapunut lähes 500 ukrainalaista – Nafisa Yeasmin on Rovaniemen vastaanottokeskuksen uusi johtaja

Ro­va­nie­mel­le on saa­pu­nut lähes 500 uk­rai­na­lais­ta – Nafisa Yeasmin on Ro­va­nie­men vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen uusi johtaja

22.02.2023 15:49 1
Tilaajille
Kemin elinvoimajohtaja Mervi Nikander jättää pestinsä – siirtyy Lapin Punaisen ristin johtoon

Kemin elin­voi­ma­joh­ta­ja Mervi Ni­kan­der jättää pes­tin­sä – siirtyy Lapin Pu­nai­sen ristin johtoon

04.11.2022 13:17 10
Tilaajille
"Jos rajalta tulee soitto, niin pystymme ottamaan majoituksen käyttöön parissa tunnissa" – Rovaniemellä on Lapin ainoa pakolaisten hätämajoitus, jossa ei ole yöpynyt vielä kukaan

"Jos rajalta tulee soitto, niin pys­tym­me ot­ta­maan ma­joi­tuk­sen käyt­töön parissa tun­nis­sa" – Ro­va­nie­mel­lä on Lapin ainoa pa­ko­lais­ten hä­tä­ma­joi­tus, jossa ei ole yöpynyt vielä kukaan

26.10.2022 11:00 2
Tilaajille
"Eilen minulla oli numero 102, niin en jäänyt odottamaan" – ruokakassien kysyntä on kasvanut, mutta jaettavaa on yhä vähemmän

"Eilen minulla oli numero 102, niin en jäänyt odot­ta­maan" – ruo­ka­kas­sien kysyntä on kas­va­nut, mutta jaet­ta­vaa on yhä vä­hem­män

26.09.2022 19:30
Tilaajille
Vastaanottokeskusten paikkamäärää on lisätty Lapissa, Pellossa otetaan käyttöön uusi kuntamalli

Vas­taan­ot­to­kes­kus­ten paik­ka­mää­rää on lisätty La­pis­sa, Pel­los­sa otetaan käyt­töön uusi kun­ta­mal­li

15.07.2022 18:00
Tilaajille
Lapin vastaanottokeskusten paikat täyttyvät Ukrainasta sotaa paenneista – tilapäistä suojelua hakevien määrä on Suomessa kaikkiaan 40 000 – 80 000

Lapin vas­taan­ot­to­kes­kus­ten paikat täyt­ty­vät Uk­rai­nas­ta sotaa paen­neis­ta – ­ti­la­päis­tä suo­je­lua ha­ke­vien määrä on Suo­mes­sa kaik­kiaan 40 000 – 80 000

07.06.2022 06:30 3
Tilaajille
Ukrainalaiset saivat kodin Kemijärven vuokra-asunnoista – uusin asukas on vasta puolentoista viikon ikäinen Andrei-vauva

Uk­rai­na­lai­set saivat kodin Ke­mi­jär­ven vuok­ra-asun­nois­ta – uusin asukas on vasta puo­len­tois­ta viikon ikäinen And­rei-vau­va

20.05.2022 07:00 4
Tilaajille
Lastenhoitoa ja kielikävelyitä – Maahanmuuttajien tukiryhmästä tuli kuukaudessa Meri-Lapin SPR:n suurin toimintaryhmä

Las­ten­hoi­toa ja kie­li­kä­ve­lyi­tä – Maa­han­muut­ta­jien tu­ki­ryh­mäs­tä tuli kuu­kau­des­sa Me­ri-La­pin SPR:n suurin toi­min­ta­ryh­mä

04.05.2022 20:10 1
Tilaajille
Nyt on minun vuoroni auttaa – Leonard Augustine pakeni Sri Lankan sisällissotaa 30 vuotta sitten ja päätyi lopulta Rovaniemelle

Nyt on minun vuoroni auttaa – Leonard Au­gus­ti­ne pakeni Sri Lankan si­säl­lis­so­taa 30 vuotta sitten ja päätyi lopulta Ro­va­nie­mel­le

30.03.2022 07:00
Tilaajille
Vierasperäisyydestä muistuttelu satuttaa – Sanna Hiltunen palkittiin rasisminvastaisesta työstä

Vie­ras­pe­räi­syy­des­tä muis­tut­te­lu sa­tut­taa – Sanna Hil­tu­nen pal­kit­tiin ra­sis­min­vas­tai­ses­ta työstä

25.03.2022 18:18
Tilaajille
Migri: Lappiin pikaisesti liki 1 000 vastaanottokeskuspaikkaa – Kemijärven ja Kemin keskukset avataan uudelleen, Rovaniemelle 150 hätämajoituspaikkaa

Migri: Lappiin pi­kai­ses­ti liki 1 000 vas­taan­ot­to­kes­kus­paik­kaa – Ke­mi­jär­ven ja Kemin kes­kuk­set avataan uu­del­leen, Ro­va­nie­mel­le 150 hä­tä­ma­joi­tus­paik­kaa

18.03.2022 14:32 5
Tilaajille
Ukrainassa vallitsee huutava pula puhtaasta vedestä ja lääkintätarvikkeista, ja apua tarvitaan valtavasti vielä pitkään

Uk­rai­nas­sa val­lit­see huutava pula puh­taas­ta vedestä ja lää­kin­tä­tar­vik­keis­ta, ja apua tar­vi­taan val­ta­vas­ti vielä pitkään

13.03.2022 20:09
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pois Pu­nai­sen Ristin kim­pus­ta

11.03.2022 04:49
Tilaajille
Auttaminen vaatii tahtoa ja taitoa – toissijaista on, että auttajan omatunto kevenee
Kolumni

Aut­ta­mi­nen vaatii tahtoa ja taitoa – ­tois­si­jais­ta on, että aut­ta­jan oma­tun­to kevenee

08.03.2022 06:30
Tilaajille
SPR lahjoittaa Ukrainaan miljoona euroa – järjestö vetoaa ennemmin rahalahjoitusten kuin tavaroiden puolesta

SPR lah­joit­taa Uk­rai­naan mil­joo­na euroa – jär­jes­tö vetoaa en­nem­min ra­ha­lah­joi­tus­ten kuin ta­va­roi­den puo­les­ta

03.03.2022 10:56
Tilaajille
Ukrainalle osoitetaan solidaarisuutta Rovaniemellä – SPR etsii päivystäjiä Sekasin-chattiin, jossa nuorten huoli näkyy

Uk­rai­nal­le osoi­te­taan so­li­daa­ri­suut­ta Ro­va­nie­mel­lä – SPR etsii päi­vys­tä­jiä Se­ka­sin-chat­tiin, jossa nuorten huoli näkyy

01.03.2022 15:16
Tilaajille
Ukrainan pakolaiskriisiin on varauduttu Lapissa – kansalaisille paras tapa auttaa on tällä hetkellä rahallinen tuki, toiminnanjohtaja muistuttaa

Uk­rai­nan pa­ko­lais­krii­siin on va­rau­dut­tu Lapissa – kan­sa­lai­sil­le paras tapa auttaa on tällä het­kel­lä ra­hal­li­nen tuki, toi­min­nan­joh­ta­ja muis­tut­taa

28.02.2022 15:21
Tilaajille
Rovaniemellä kaivataan uusia verenluovuttajia – seuraava tilaisuus ensi tiistaina

Ro­va­nie­mel­lä kai­va­taan uusia ve­ren­luo­vut­ta­jia – seu­raa­va ti­lai­suus ensi tiis­tai­na

15.02.2022 14:11 1
Yksinäisyys koskettaa joka toista – Punainen Risti tutki yksinäisyyttä ja sen vaikutuksia laajasti

Yk­si­näi­syys kos­ket­taa joka toista – Pu­nai­nen Risti tutki yk­si­näi­syyt­tä ja sen vai­ku­tuk­sia laa­jas­ti

14.02.2022 08:52
Tilaajille