Metsästys: Poliisi valvoo kauden aloi­tus­ta – aseiden kul­jet­ta­mi­nen moot­to­ri­ajo­neu­vois­sa eri­tyis­tark­kai­lus­sa

Kolumni: Laipni lūdzam lat­via­lai­set, mutta ko­ru­pu­heis­ta huo­li­mat­ta ul­ko­maa­lais­jouk­kue ei kehitä Suo­mi-kiek­koa

Viihde: Ro­va­nie­men kau­pun­ki arpoo lippuja Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­le

Suomen Punainen Risti
Vastaanottokeskusten paikkamäärää on lisätty Lapissa, Pellossa otetaan käyttöön uusi kuntamalli

Vas­taan­ot­to­kes­kus­ten paik­ka­mää­rää on lisätty La­pis­sa, Pel­los­sa otetaan käyt­töön uusi kun­ta­mal­li

15.07.2022 18:00
Tilaajille
Lapin vastaanottokeskusten paikat täyttyvät Ukrainasta sotaa paenneista – tilapäistä suojelua hakevien määrä on Suomessa kaikkiaan 40 000 – 80 000

Lapin vas­taan­ot­to­kes­kus­ten paikat täyt­ty­vät Uk­rai­nas­ta sotaa paen­neis­ta – ­ti­la­päis­tä suo­je­lua ha­ke­vien määrä on Suo­mes­sa kaik­kiaan 40 000 – 80 000

07.06.2022 06:30 3
Tilaajille
Ukrainalaiset saivat kodin Kemijärven vuokra-asunnoista – uusin asukas on vasta puolentoista viikon ikäinen Andrei-vauva

Uk­rai­na­lai­set saivat kodin Ke­mi­jär­ven vuok­ra-asun­nois­ta – uusin asukas on vasta puo­len­tois­ta viikon ikäinen And­rei-vau­va

20.05.2022 07:00 4
Tilaajille
Lastenhoitoa ja kielikävelyitä – Maahanmuuttajien tukiryhmästä tuli kuukaudessa Meri-Lapin SPR:n suurin toimintaryhmä

Las­ten­hoi­toa ja kie­li­kä­ve­lyi­tä – Maa­han­muut­ta­jien tu­ki­ryh­mäs­tä tuli kuu­kau­des­sa Me­ri-La­pin SPR:n suurin toi­min­ta­ryh­mä

04.05.2022 20:10 1
Tilaajille
Nyt on minun vuoroni auttaa – Leonard Augustine pakeni Sri Lankan sisällissotaa 30 vuotta sitten ja päätyi lopulta Rovaniemelle

Nyt on minun vuoroni auttaa – Leonard Au­gus­ti­ne pakeni Sri Lankan si­säl­lis­so­taa 30 vuotta sitten ja päätyi lopulta Ro­va­nie­mel­le

30.03.2022 07:00
Tilaajille
Vierasperäisyydestä muistuttelu satuttaa – Sanna Hiltunen palkittiin rasisminvastaisesta työstä

Vie­ras­pe­räi­syy­des­tä muis­tut­te­lu sa­tut­taa – Sanna Hil­tu­nen pal­kit­tiin ra­sis­min­vas­tai­ses­ta työstä

25.03.2022 18:18
Tilaajille
Migri: Lappiin pikaisesti liki 1 000 vastaanottokeskuspaikkaa – Kemijärven ja Kemin keskukset avataan uudelleen, Rovaniemelle 150 hätämajoituspaikkaa

Migri: Lappiin pi­kai­ses­ti liki 1 000 vas­taan­ot­to­kes­kus­paik­kaa – Ke­mi­jär­ven ja Kemin kes­kuk­set avataan uu­del­leen, Ro­va­nie­mel­le 150 hä­tä­ma­joi­tus­paik­kaa

18.03.2022 14:32 5
Tilaajille
Ukrainassa vallitsee huutava pula puhtaasta vedestä ja lääkintätarvikkeista, ja apua tarvitaan valtavasti vielä pitkään

Uk­rai­nas­sa val­lit­see huutava pula puh­taas­ta vedestä ja lää­kin­tä­tar­vik­keis­ta, ja apua tar­vi­taan val­ta­vas­ti vielä pitkään

13.03.2022 20:09
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pois Pu­nai­sen Ristin kim­pus­ta

11.03.2022 04:49
Tilaajille
Auttaminen vaatii tahtoa ja taitoa – toissijaista on, että auttajan omatunto kevenee
Kolumni

Aut­ta­mi­nen vaatii tahtoa ja taitoa – ­tois­si­jais­ta on, että aut­ta­jan oma­tun­to kevenee

08.03.2022 06:30
Tilaajille
SPR lahjoittaa Ukrainaan miljoona euroa – järjestö vetoaa ennemmin rahalahjoitusten kuin tavaroiden puolesta

SPR lah­joit­taa Uk­rai­naan mil­joo­na euroa – jär­jes­tö vetoaa en­nem­min ra­ha­lah­joi­tus­ten kuin ta­va­roi­den puo­les­ta

03.03.2022 10:56
Tilaajille
Ukrainalle osoitetaan solidaarisuutta Rovaniemellä – SPR etsii päivystäjiä Sekasin-chattiin, jossa nuorten huoli näkyy

Uk­rai­nal­le osoi­te­taan so­li­daa­ri­suut­ta Ro­va­nie­mel­lä – SPR etsii päi­vys­tä­jiä Se­ka­sin-chat­tiin, jossa nuorten huoli näkyy

01.03.2022 15:16
Tilaajille
Ukrainan pakolaiskriisiin on varauduttu Lapissa – kansalaisille paras tapa auttaa on tällä hetkellä rahallinen tuki, toiminnanjohtaja muistuttaa

Uk­rai­nan pa­ko­lais­krii­siin on va­rau­dut­tu Lapissa – kan­sa­lai­sil­le paras tapa auttaa on tällä het­kel­lä ra­hal­li­nen tuki, toi­min­nan­joh­ta­ja muis­tut­taa

28.02.2022 15:21
Tilaajille
Rovaniemellä kaivataan uusia verenluovuttajia – seuraava tilaisuus ensi tiistaina

Ro­va­nie­mel­lä kai­va­taan uusia ve­ren­luo­vut­ta­jia – seu­raa­va ti­lai­suus ensi tiis­tai­na

15.02.2022 14:11 1
Yksinäisyys koskettaa joka toista – Punainen Risti tutki yksinäisyyttä ja sen vaikutuksia laajasti

Yk­si­näi­syys kos­ket­taa joka toista – Pu­nai­nen Risti tutki yk­si­näi­syyt­tä ja sen vai­ku­tuk­sia laa­jas­ti

14.02.2022 08:52
Tilaajille
Ystävyyttä, ulkoilua, avantouintia ja puistotaidetta – Rovaniemellä järjestetään monenlaisia puistotapahtumia viikonloppuna

Ys­tä­vyyt­tä, ul­koi­lua, avan­to­uin­tia ja puis­to­tai­det­ta – Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään mo­nen­lai­sia puis­to­ta­pah­tu­mia vii­kon­lop­pu­na

08.02.2022 13:23
Ruokapula Afganistanissa vaikeutuu kehitysrahojen kaikottua – Suomalainen avustustyön tekijä: "Lapset ovat nälänhädän partaalla"

Ruo­ka­pu­la Af­ga­nis­ta­nis­sa vai­keu­tuu ke­hi­tys­ra­ho­jen kai­kot­tua – Suo­ma­lai­nen avus­tus­työn tekijä: "Lapset ovat nä­län­hä­dän par­taal­la"

08.01.2022 18:30
Tilaajille
Koronarokotuksia, apteekkikäyntejä, ruoka-apua – vapaaehtoistyö kantoi koronan läpi

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia, ap­teek­ki­käyn­te­jä, ruo­ka-apua – va­paa­eh­tois­työ kantoi koronan läpi

30.06.2021 08:00
Tilaajille
Rovaniemellä voi luovuttaa verta tänään vielä muutaman tunnin ajan – Varaa aika etukäteen

Ro­va­nie­mel­lä voi luo­vut­taa verta tänään vielä muu­ta­man tunnin ajan – Varaa aika etu­kä­teen

30.03.2021 11:08
Koronarokotuksiin tarvitaan vapaaehtoisia avustajia Rovaniemellä – neuvovat ja ohjaavat rokotettavaksi tulevia

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin tar­vi­taan va­paa­eh­toi­sia avus­ta­jia Ro­va­nie­mel­lä – neu­vo­vat ja oh­jaa­vat ro­ko­tet­ta­vak­si tulevia

16.02.2021 14:12