Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vastaanottokeskukset
Kuukausi
Kemijärvelle pakkosiirretty Anna pääsi palaamaan Ouluun – näillä näkymin ukrainalaistytön koulu vaihtuu silti

Ke­mi­jär­vel­le pak­ko­siir­ret­ty Anna pääsi pa­laa­maan Ouluun – näillä näkymin uk­rai­na­lais­ty­tön koulu vaihtuu silti

27.11.2023 16:00 11
Tilaajille
Lapin Kansa löysi Kemijärvelle siirretyt ukrainalaiset varjostamalla SPR:n pakettiautoa – ketä viranomaisten niukalla tiedotuslinjalla lopulta suojeltiin?
Kolumni

Lapin Kansa löysi Ke­mi­jär­vel­le siir­re­tyt uk­rai­na­lai­set var­jos­ta­mal­la SPR:n pa­ket­ti­au­toa – ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la lopulta suo­jel­tiin?

27.11.2023 16:24 23
Tilaajille
Kommentti: Migri munasi itsensä totaalisesti ukrainalaisten kohtelussa
Kolumni

Kom­ment­ti: Migri munasi itsensä to­taa­li­ses­ti uk­rai­na­lais­ten koh­te­lus­sa

24.11.2023 20:26 18
Tilaajille
Ukrainalainen Anna pakkosiirrettiin Kemijärvelle perjantaina – myöhemmin päätös peruttiin, mutta perhe pääsee palaamaan Ouluun ehkä vasta tammikuussa

Uk­rai­na­lai­nen Anna pak­ko­siir­ret­tiin Ke­mi­jär­vel­le per­jan­tai­na – myö­hem­min päätös pe­rut­tiin, mutta perhe pääsee pa­laa­maan Ouluun ehkä vasta tam­mi­kuus­sa

25.11.2023 21:45 50
Tilaajille
Ukrainalaisten avustaja: Migri työntää Oulussa jopa sata Ukrainan pakolaista pikavauhtia ulos asunnoistaan ja lähettää heidät kohti Kemijärveä – "Itketään ja osa on shokissa"

Uk­rai­na­lais­ten avus­ta­ja: Migri työntää Oulussa jopa sata Uk­rai­nan pa­ko­lais­ta pi­ka­vauh­tia ulos asun­nois­taan ja lä­het­tää heidät kohti Ke­mi­jär­veä – "It­ke­tään ja osa on sho­kis­sa"

24.11.2023 11:14 37
Tilaajille
Vanhemmat
Ukrainalainen äiti on odottanut seitsemän kuukautta tietoa tyttärensä koulupaikasta – Rovaniemen opetuspäällikkö: "Valoa on tunnelin päässä"

Uk­rai­na­lai­nen äiti on odot­ta­nut seit­se­män kuu­kaut­ta tietoa tyt­tä­ren­sä kou­lu­pai­kas­ta – Ro­va­nie­men ope­tus­pääl­lik­kö: "Valoa on tun­ne­lin päässä"

23.10.2023 05:00 14
Tilaajille
Rovaniemen vastaanottokeskuksen hätämajoitus suljetaan

Ro­va­nie­men vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen hä­tä­ma­joi­tus sul­je­taan

06.07.2023 10:07 1
Tilaajille
Äitienpäiväjuhla sai ajatukset pois kotimaan sodasta

Äi­tien­päi­vä­juh­la sai aja­tuk­set pois ko­ti­maan sodasta

14.05.2023 12:44
Vain murto-osa ukrainalaispakolaisista on hakenut Lapista kotikuntaa – epävarmuus tulevasta jarruttaa ratkaisua, halu asettua aloilleen houkuttaa

Vain mur­to-osa uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­sis­ta on hakenut Lapista ko­ti­kun­taa – epä­var­muus tu­le­vas­ta jar­rut­taa rat­kai­sua, halu asettua aloil­leen hou­kut­taa

29.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Rovaniemeltä turvan löytänyt Yuliia kaipaa sairasta äitiään, Iryna lemmikkejään – kun sota tulee kotiin, mukaan ehtii pakata vain passin ja pari vaatekappaletta

Ro­va­nie­mel­tä turvan löy­tä­nyt Yuliia kaipaa sai­ras­ta äi­tiään, Iryna lem­mik­ke­jään – kun sota tulee kotiin, mukaan ehtii pakata vain passin ja pari vaa­te­kap­pa­let­ta

25.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemelle on saapunut lähes 500 ukrainalaista – Nafisa Yeasmin on Rovaniemen vastaanottokeskuksen uusi johtaja

Ro­va­nie­mel­le on saa­pu­nut lähes 500 uk­rai­na­lais­ta – Nafisa Yeasmin on Ro­va­nie­men vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen uusi johtaja

22.02.2023 15:49 1
Tilaajille
Rovaniemellä halutaan järjestää harrastuksia ja koulutusta ukrainalaisille – Paikalliset leijonat ja vastaanottokeskus etsivät mukaan yhteistyötahoja

Ro­va­nie­mel­lä ha­lu­taan jär­jes­tää har­ras­tuk­sia ja kou­lu­tus­ta uk­rai­na­lai­sil­le – Pai­kal­li­set lei­jo­nat ja vas­taan­ot­to­kes­kus etsivät mukaan yh­teis­työ­ta­ho­ja

13.02.2023 14:04 1
Tilaajille
Rakennusporukka korjasi Kemissä kuukaudessa 51 asuntoa Ukrainan pakolaisille – uusi vastaanottokeskus pian auki

Ra­ken­nus­po­ruk­ka korjasi Kemissä kuu­kau­des­sa 51 asuntoa Uk­rai­nan pa­ko­lai­sil­le – uusi vas­taan­ot­to­kes­kus pian auki

19.12.2022 05:30 3
Tilaajille
"Jos rajalta tulee soitto, niin pystymme ottamaan majoituksen käyttöön parissa tunnissa" – Rovaniemellä on Lapin ainoa pakolaisten hätämajoitus, jossa ei ole yöpynyt vielä kukaan

"Jos rajalta tulee soitto, niin pys­tym­me ot­ta­maan ma­joi­tuk­sen käyt­töön parissa tun­nis­sa" – Ro­va­nie­mel­lä on Lapin ainoa pa­ko­lais­ten hä­tä­ma­joi­tus, jossa ei ole yöpynyt vielä kukaan

26.10.2022 11:00 2
Tilaajille
Lappiin perustetaan yhteensä 600 uutta vastaanottokeskuspaikkaa Kemiin ja Rovaniemelle – turvapaikanhakijoita on enemmän kuin koskaan

Lappiin pe­rus­te­taan yh­teen­sä 600 uutta vas­taan­ot­to­kes­kus­paik­kaa Kemiin ja Ro­va­nie­mel­le – tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta on enemmän kuin koskaan

18.10.2022 13:36 4
Tilaajille
Maahanmuuttovirasto: Venäläiset ja ukrainalaiset majoitetaan jatkossa eri asuintiloihin vastaanottokeskuksissa – liikekannallepano muutti tilanteen

Maa­han­muut­to­vi­ras­to: Ve­nä­läi­set ja uk­rai­na­lai­set ma­joi­te­taan jat­kos­sa eri asuin­ti­loi­hin vas­taan­ot­to­kes­kuk­sis­sa – ­lii­ke­kan­nal­le­pa­no muutti ti­lan­teen

04.10.2022 17:51 2
Maahanmuuttovirasto: Ukrainalaiset ja venäläiset sijoitetaan jatkossa eri vastaanottokeskuksiin

Maa­han­muut­to­vi­ras­to: Uk­rai­na­lai­set ja ve­nä­läi­set si­joi­te­taan jat­kos­sa eri vas­taan­ot­to­kes­kuk­siin

02.10.2022 15:39
Tilaajille
Maahanmuuttovirasto: Vastaanottojärjestelmässä tällä hetkellä enemmän ihmisiä kuin koskaan – yli 37 000 henkilöstä suurin osa Ukrainasta

Maa­han­muut­to­vi­ras­to: Vas­taan­ot­to­jär­jes­tel­mäs­sä tällä het­kel­lä enemmän ihmisiä kuin koskaan – yli 37 000 hen­ki­lös­tä suurin osa Uk­rai­nas­ta

08.08.2022 14:20
Tilaajille
Vastaanottokeskusten paikkamäärää on lisätty Lapissa, Pellossa otetaan käyttöön uusi kuntamalli

Vas­taan­ot­to­kes­kus­ten paik­ka­mää­rää on lisätty La­pis­sa, Pel­los­sa otetaan käyt­töön uusi kun­ta­mal­li

15.07.2022 18:00
Tilaajille
Lapin vastaanottokeskusten paikat täyttyvät Ukrainasta sotaa paenneista – tilapäistä suojelua hakevien määrä on Suomessa kaikkiaan 40 000 – 80 000

Lapin vas­taan­ot­to­kes­kus­ten paikat täyt­ty­vät Uk­rai­nas­ta sotaa paen­neis­ta – ­ti­la­päis­tä suo­je­lua ha­ke­vien määrä on Suo­mes­sa kaik­kiaan 40 000 – 80 000

07.06.2022 06:30 3
Tilaajille