pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

SPR lah­joit­taa Uk­rai­naan mil­joo­na euroa – jär­jes­tö vetoaa en­nem­min ra­ha­lah­joi­tus­ten kuin ta­va­roi­den puo­les­ta

Suomen Punainen Risti tiedotti myöntävänsä miljoona euroa kansainvälisen kattojärjestönsä Punaisen Ristin toimintaan Ukrainassa sotatilanteen vuoksi kärsivien ihmisten auttamiseksi.

Arvion mukaan sotatilanne vaikuttaa noin 18 miljoonaan ihmiseen. Ukrainan naapurimaihin on paennut tähän mennessä noin miljoona ihmistä. SPR:n lahjoituksella tuetaan Punaisen Ristin toimintaa Ukrainassa ja sen lähialueilla.