Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

S-ryhmä
Arinalta toinenkin lopetusuutinen joulukuun alkuun: Revontulen S-market lakkautetaan Rovaniemellä

Ari­nal­ta toi­nen­kin lo­pe­tus­uu­ti­nen jou­lu­kuun alkuun: Re­von­tu­len S-mar­ket lak­kau­te­taan Ro­va­nie­mel­lä

02.12.2022 14:53 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

S-ryhmä laa­jen­taa Ro­va­nie­mel­lä

24.10.2022 22:07
Tilaajille
Arina kasvatti myyntiään alkuvuoden aikana – työvoimapula vaivaa osuuskauppaa suuresta työntekijämäärästä huolimatta

Arina kas­vat­ti myyn­tiään al­ku­vuo­den aikana – työ­voi­ma­pu­la vaivaa osuus­kaup­paa suu­res­ta työn­te­ki­jä­mää­räs­tä huo­li­mat­ta

24.08.2022 12:20

SOK vetää myyn­nis­tä erän riisiä – tuot­tees­sa liikaa kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta

14.04.2022 13:40
S-ryhmä on syvällä politiikassa ja puolueissa – Arinan hallintoneuvostossa poliitikkoja yli kolmannes

S-ryhmä on syvällä po­li­tii­kas­sa ja puo­lueis­sa – Arinan hal­lin­to­neu­vos­tos­sa po­lii­tik­ko­ja yli kol­man­nes

09.04.2022 10:38 19
"30 ketsupin valikoiman maksaa kaupan asiakas" – Arinan entinen kaupallinen johtaja Tuomo Malmi pitää kilpailun puutetta ja toiminnan tehottomuutta syynä ruuan korkeaan hintaan

"30 ket­su­pin va­li­koi­man maksaa kaupan asia­kas" – Arinan entinen kau­pal­li­nen johtaja Tuomo Malmi pitää kil­pai­lun puu­tet­ta ja toi­min­nan te­hot­to­muut­ta syynä ruuan kor­keaan hintaan

02.04.2022 06:00 20
Tilaajille
S-ryhmä poisti venäläiset tuotteet myynnistä – on vielä arvoitus, mitä poistetulle oluelle, karkeille ja kissanruualle tehdään

S-ryhmä poisti ve­nä­läi­set tuot­teet myyn­nis­tä – on vielä ar­voi­tus, mitä pois­te­tul­le oluel­le, kar­keil­le ja kis­san­ruual­le tehdään

01.03.2022 11:32 6
Tilaajille
Kaupat poistavat venäläisiä tuotteita hyllyistään ja yritykset lopettavat yhteistyön Teboilin kanssa – boikotti kohdistuu kuitenkin suomalaisiin, varoittaa järjestö

Kaupat pois­ta­vat ve­nä­läi­siä tuot­tei­ta hyl­lyis­tään ja yri­tyk­set lo­pet­ta­vat yh­teis­työn Te­boi­lin kanssa – boi­kot­ti koh­dis­tuu kui­ten­kin suo­ma­lai­siin, va­roit­taa jär­jes­tö

28.02.2022 16:57 8
Tilaajille
S-ryhmä vetää takaisin erän Rainbow-basmatiriisiä, sisältää liikaa hometoksiinia

S-ryhmä vetää ta­kai­sin erän Rain­bow-bas­ma­ti­rii­siä, si­säl­tää liikaa ho­me­tok­sii­nia

15.02.2022 10:47
Laajat ongelmat korttimaksuissa vaivasivat S-ryhmää ja Lidliä maanantaiaamuna – ongelmat saatiin korjattua puolenpäivän jälkeen

Laajat on­gel­mat kort­ti­mak­suis­sa vai­va­si­vat S-ryh­mää ja Lidliä maa­nan­tai­aa­mu­na – on­gel­mat saatiin kor­jat­tua puo­len­päi­vän jälkeen

01.11.2021 13:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­bii­lil­la kohti pitkiä kas­sa­jo­no­ja

06.10.2021 05:01 3
Tilaajille
Rovaniemen Amarillon Sini Vähäkari palkittiin Vuoden S-Chefinä

Ro­va­nie­men Ama­ril­lon Sini Vä­hä­ka­ri pal­kit­tiin Vuoden S-Che­fi­nä

16.04.2021 15:26
Pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoo osuuskauppauransa tärkeimmän päätöksen – Näin S-ryhmä hioi isoa ratkaisuaan Genevessä

Pää­joh­ta­ja Taavi Heik­ki­lä kertoo osuus­kaup­pa­uran­sa tär­keim­män pää­tök­sen – Näin S-ryhmä hioi isoa rat­kai­suaan Ge­ne­ves­sä

12.12.2020 11:08 1
Tilaajille
Suomen vienti Venäjälle on supistunut korona-aikana, mutta S-ryhmä porskuttaa – Pietarissa on jo 17 Prismaa ja uusia suunnitellaan

Suomen vienti Ve­nä­jäl­le on su­pis­tu­nut ko­ro­na-ai­ka­na, mutta S-ryhmä pors­kut­taa – Pie­ta­ris­sa on jo 17 Prismaa ja uusia suun­ni­tel­laan

05.11.2020 18:02
Tilaajille
Kesko teki korona-aikana historiansa parhaan tuloksen – Sekä Kesko että S-ryhmä ovat kasvattaneet myyntiään erityisesti ruokakaupoissa ja marketeissa

Kesko teki ko­ro­na-ai­ka­na his­to­rian­sa parhaan tu­lok­sen – Sekä Kesko että S-ryhmä ovat kas­vat­ta­neet myyn­tiään eri­tyi­ses­ti ruo­ka­kau­pois­sa ja mar­ke­teis­sa

29.10.2020 10:53
Markkinajohtaja S-ryhmä on kasvattanut koronavuonna myyntiään marketeissa – Muodin ja urheilun kivijalkakauppoihin ei nyt lähdetä, koska "kotoillaan"

Mark­ki­na­joh­ta­ja S-ryhmä on kas­vat­ta­nut ko­ro­na­vuon­na myyn­tiään mar­ke­teis­sa – Muodin ja ur­hei­lun ki­vi­jal­ka­kaup­poi­hin ei nyt läh­de­tä, koska "ko­toil­laan"

12.10.2020 11:15
Ketjujohtaja löytää Suomesta tavaratalon mentävän aukon – "Aika mikä 2000-luvulla nähtiin, että iso on kaunista, on kyllä ohi"

Ket­ju­joh­ta­ja löytää Suo­mes­ta ta­va­ra­ta­lon men­tä­vän aukon – "Aika mikä 2000-lu­vul­la näh­tiin, että iso on kau­nis­ta, on kyllä ohi"

08.09.2020 07:00
Tilaajille
SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä jättää tehtävänsä – "Olen antanut S-ryhmälle aika lailla kaiken, mitä minusta irtoaa"

SOK:n pää­joh­ta­ja Taavi Heik­ki­lä jättää teh­tä­vän­sä – "Olen antanut S-ryh­mäl­le aika lailla kaiken, mitä minusta irtoaa"

28.08.2020 14:47
S-ryhmän koronavaikutteiselta vuosipuolikkaalta hyviä ja huonoja lukuja – marketkauppa ennätysvauhdissa, hotellit tappiolla

S-ryh­män ko­ro­na­vai­kut­tei­sel­ta vuo­si­puo­lik­kaal­ta hyviä ja huonoja lukuja – mar­ket­kaup­pa en­nä­tys­vauh­dis­sa, ho­tel­lit tap­piol­la

07.08.2020 11:42
SOK:n johtaja vaatii: Hallituksen pitää antaa lupa kotimaan matkailun turvalliselle kesärysäykselle

SOK:n johtaja vaatii: Hal­li­tuk­sen pitää antaa lupa ko­ti­maan mat­kai­lun tur­val­li­sel­le ke­sä­ry­säyk­sel­le

19.05.2020 19:00
Tilaajille