Pietari
Venäläismiesten mielenmaisema kuvastuu vanhoissa autotalleissa kaupungin laidalla – niissä voi jupista elämän vääryyksistä suojassa vaimoilta ja maailmalta

Ve­nä­läis­mies­ten mie­len­mai­se­ma ku­vas­tuu van­hois­sa au­to­tal­leis­sa kau­pun­gin lai­dal­la – niissä voi jupista elämän vää­ryyk­sis­tä suo­jas­sa vai­moil­ta ja maail­mal­ta

16.05.2020 08:29 0
Tilaajille
Viisi koronapotilasta kuoli teho-osastolla syttyneessä tulipalossa Pietarissa – jo toinen sairaalapalo viikon sisään Venäjällä

Viisi ko­ro­na­po­ti­las­ta kuoli te­ho-osas­tol­la syt­ty­nees­sä tu­li­pa­los­sa Pie­ta­ris­sa – jo toinen sai­raa­la­pa­lo viikon sisään Ve­nä­jäl­lä

12.05.2020 15:01 0
Salaperäisellä pietarilaisklinikalla hoidetaan haavoittuneita palkkasotilaita, joiden osallistumisen taisteluihin ulkomailla Venäjä kiistää

Sa­la­pe­räi­sel­lä pie­ta­ri­lais­kli­ni­kal­la hoi­de­taan haa­voit­tu­nei­ta palk­ka­so­ti­lai­ta, joiden osal­lis­tu­mi­sen tais­te­lui­hin ul­ko­mail­la Venäjä kiistää

13.01.2020 06:30 0
Tilaajille
Majapaikkaa etsivällä EM-futisturistilla on jo kiire – lähes kaikki hotellit varattu, hinnat pilvissä

Ma­ja­paik­kaa et­si­väl­lä EM-fu­tis­tu­ris­til­la on jo kiire – lähes kaikki ho­tel­lit va­rat­tu, hinnat pil­vis­sä

01.12.2019 10:44 0
Tilaajille
Kattoturismi kasvaa Pietarissa – "Kaikki tietävät, että jos sattuu vakava onnettomuus, viranomaiset kieltävät katoilla kulkemisen"

Kat­to­tu­ris­mi kasvaa Pie­ta­ris­sa – "Kaikki tie­tä­vät, että jos sattuu vakava on­net­to­muus, vi­ran­omai­set kiel­tä­vät ka­toil­la kul­ke­mi­sen"

13.11.2019 15:52 0
Humalainen historioitsija pelastettiin Moika-joesta Pietarissa – Mukana olleesta repusta löytyivät rakastajattaren käsivarret

Hu­ma­lai­nen his­to­rioit­si­ja pe­las­tet­tiin Moi­ka-joes­ta Pie­ta­ris­sa – Mukana ol­lees­ta repusta löy­tyi­vät ra­kas­ta­jat­ta­ren kä­si­var­ret

11.11.2019 22:12 0
Tilaajille
Mitä Pietarissa voi tehdä päivässä? Kokosimme kymmenen erilaista tärppiä vodkamuseosta tsaarin murhapaikkaan

Mitä Pie­ta­ris­sa voi tehdä päi­väs­sä? Ko­ko­sim­me kym­me­nen eri­lais­ta tärppiä vod­ka­mu­seos­ta tsaarin mur­ha­paik­kaan

26.09.2019 08:00 0
Tilaajille