kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Pietari
Unissani Venäjä on yhä kaunis – Putinin hallinto tekee tosielämän maasta vaikeasti tykättävän
Kolumni

Unis­sa­ni Venäjä on yhä kaunis – Putinin hal­lin­to tekee to­si­elä­män maasta vai­keas­ti ty­kät­tä­vän

21.07.2022 06:00 2
Tilaajille
Uefa siirsi Mestarien liigan finaalin Pietarista Pariisin – Venäjällä ja Ukrainassa ei pelata kansainvälisiä otteluita

Uefa siirsi Mes­ta­rien liigan fi­naa­lin Pie­ta­ris­ta Pa­rii­sin – Ve­nä­jäl­lä ja Uk­rai­nas­sa ei pelata kan­sain­vä­li­siä ot­te­lui­ta

25.02.2022 12:25
Tilaajille
Pietarista palanneiden matkailijoiden todettujen koronavirustapausten määrä kasvanut entisestään – Altistuminen linja-autoissa on voinut olla yleistä

Pie­ta­ris­ta pa­lan­nei­den mat­kai­li­joi­den to­det­tu­jen ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ten määrä kas­va­nut en­ti­ses­tään – Al­tis­tu­mi­nen lin­ja-au­tois­sa on voinut olla yleistä

26.06.2021 09:33 3
Pietarin-matkalaisilla todettu jo liki 100 tartuntaa – pääministerikin huolestui tilanteesta

Pie­ta­rin-mat­ka­lai­sil­la todettu jo liki 100 tar­tun­taa – pää­mi­nis­te­ri­kin huo­les­tui ti­lan­tees­ta

24.06.2021 20:46 6
Analyysi: Huuhkajien rajat tulivat vastaan hyökkäyspäässä – Kolme pistettä on siihen nähden erinomainen saavutus

Ana­lyy­si: Huuh­ka­jien rajat tulivat vastaan hyök­käys­pääs­sä – Kolme pis­tet­tä on siihen nähden erin­omai­nen saa­vu­tus

22.06.2021 05:00 4
Tilaajille
Huuhkajien kupla on kestänyt kuukauden, illalla edessä Belgia-ottelu – Sparv on mölkkymestari, Toivio hallitsee frisbeegolfin: "Kisakatsomo on ollut joka ilta"

Huuh­ka­jien kupla on kes­tä­nyt kuu­kau­den, illalla edessä Bel­gia-ot­te­lu – Sparv on mölk­ky­mes­ta­ri, Toivio hal­lit­see fris­bee­gol­fin: "Ki­sa­kat­so­mo on ollut joka ilta"

21.06.2021 16:41 1
Tilaajille
Superfani Mikhail Loktionov on matkustanut rakastamansa seuran perässä jo 13 vuoden ajan – kerran hänen piti harkita 18 000 euron lentokoneen vuokraamista

Su­per­fa­ni Mikhail Lok­tio­nov on mat­kus­ta­nut ra­kas­ta­man­sa seuran perässä jo 13 vuoden ajan – kerran hänen piti harkita 18 000 euron len­to­ko­neen vuok­raa­mis­ta

18.06.2021 19:32
Tilaajille
Joel Pohjanpalo puski Suomen satumaisesti johtoon, mutta maali olikin vain hetken euforiaa – huumaava alku oli konkreettisesti senteistä kiinni

Joel Poh­jan­pa­lo puski Suomen sa­tu­mai­ses­ti joh­toon, mutta maali olikin vain hetken eu­fo­riaa – huu­maa­va alku oli konk­reet­ti­ses­ti sen­teis­tä kiinni

16.06.2021 22:11
Tilaajille
Suomen vienti Venäjälle on supistunut korona-aikana, mutta S-ryhmä porskuttaa – Pietarissa on jo 17 Prismaa ja uusia suunnitellaan

Suomen vienti Ve­nä­jäl­le on su­pis­tu­nut ko­ro­na-ai­ka­na, mutta S-ryhmä pors­kut­taa – Pie­ta­ris­sa on jo 17 Prismaa ja uusia suun­ni­tel­laan

05.11.2020 18:02
Tilaajille
Venäläismiesten mielenmaisema kuvastuu vanhoissa autotalleissa kaupungin laidalla – niissä voi jupista elämän vääryyksistä suojassa vaimoilta ja maailmalta

Ve­nä­läis­mies­ten mie­len­mai­se­ma ku­vas­tuu van­hois­sa au­to­tal­leis­sa kau­pun­gin lai­dal­la – niissä voi jupista elämän vää­ryyk­sis­tä suo­jas­sa vai­moil­ta ja maail­mal­ta

16.05.2020 08:29
Tilaajille
Viisi koronapotilasta kuoli teho-osastolla syttyneessä tulipalossa Pietarissa – jo toinen sairaalapalo viikon sisään Venäjällä

Viisi ko­ro­na­po­ti­las­ta kuoli te­ho-osas­tol­la syt­ty­nees­sä tu­li­pa­los­sa Pie­ta­ris­sa – jo toinen sai­raa­la­pa­lo viikon sisään Ve­nä­jäl­lä

12.05.2020 15:04
Salaperäisellä pietarilaisklinikalla hoidetaan haavoittuneita palkkasotilaita, joiden osallistumisen taisteluihin ulkomailla Venäjä kiistää

Sa­la­pe­räi­sel­lä pie­ta­ri­lais­kli­ni­kal­la hoi­de­taan haa­voit­tu­nei­ta palk­ka­so­ti­lai­ta, joiden osal­lis­tu­mi­sen tais­te­lui­hin ul­ko­mail­la Venäjä kiistää

13.01.2020 06:30
Tilaajille
Majapaikkaa etsivällä EM-futisturistilla on jo kiire – lähes kaikki hotellit varattu, hinnat pilvissä

Ma­ja­paik­kaa et­si­väl­lä EM-fu­tis­tu­ris­til­la on jo kiire – lähes kaikki ho­tel­lit va­rat­tu, hinnat pil­vis­sä

01.12.2019 10:44
Tilaajille
Kattoturismi kasvaa Pietarissa – "Kaikki tietävät, että jos sattuu vakava onnettomuus, viranomaiset kieltävät katoilla kulkemisen"

Kat­to­tu­ris­mi kasvaa Pie­ta­ris­sa – "Kaikki tie­tä­vät, että jos sattuu vakava on­net­to­muus, vi­ran­omai­set kiel­tä­vät ka­toil­la kul­ke­mi­sen"

13.11.2019 15:52
Humalainen historioitsija pelastettiin Moika-joesta Pietarissa – Mukana olleesta repusta löytyivät rakastajattaren käsivarret

Hu­ma­lai­nen his­to­rioit­si­ja pe­las­tet­tiin Moi­ka-joes­ta Pie­ta­ris­sa – Mukana ol­lees­ta repusta löy­tyi­vät ra­kas­ta­jat­ta­ren kä­si­var­ret

11.11.2019 22:12
Tilaajille
Mitä Pietarissa voi tehdä päivässä? Kokosimme kymmenen erilaista tärppiä vodkamuseosta tsaarin murhapaikkaan

Mitä Pie­ta­ris­sa voi tehdä päi­väs­sä? Ko­ko­sim­me kym­me­nen eri­lais­ta tärppiä vod­ka­mu­seos­ta tsaarin mur­ha­paik­kaan

26.09.2019 20:55
Tilaajille