Rovaniemen historiaa
Keskiviikkona tuuletetaan kansallispukuja: Kun Rovaniemen miehen puku suunniteltiin, laskulle ei meinannut löytyä maksajaa

Kes­ki­viik­ko­na tuu­le­te­taan kan­sal­lis­pu­ku­ja: Kun Ro­va­nie­men miehen puku suun­ni­tel­tiin, las­kul­le ei mei­nan­nut löytyä mak­sa­jaa

05.08.2020 15:57 0
Näyttely: Raunioista moderniksi kaupungiksi – Syntymäpäiviään viettävä Rovaniemi ansaitsisi laajemman esillepanon

Näyt­te­ly: Rau­niois­ta mo­der­nik­si kau­pun­gik­si – Syn­ty­mä­päi­viään viet­tä­vä Ro­va­nie­mi an­sait­si­si laa­jem­man esil­le­pa­non

23.06.2020 21:40 0
Tilaajille
Viikon vieras: Lastensairaalan tarinasta oppia nykyhetkeen
Kolumni Vesa Toivanen

Viikon vieras: Las­ten­sai­raa­lan ta­ri­nas­ta oppia ny­ky­het­keen

25.03.2020 17:29 0
Kierinkiläissepän perustamasta pajasta kasvoi maan suurin puukkotehdas – katso historialliset kuvat lappilaisklassikon 90-vuotiaasta taipaleesta

Kie­rin­ki­läis­se­pän pe­rus­ta­mas­ta pajasta kasvoi maan suurin puuk­ko­teh­das – katso his­to­rial­li­set kuvat lap­pi­lais­klas­si­kon 90-vuo­tiaas­ta tai­pa­lees­ta

28.01.2020 20:03 0
Tilaajille
Tällaista oli elämä Rovaniemen kauppalassa ennen kuin siitä tuli kaupunki – lapsia oli niin paljon, että koulut olivat tupaten täynnä, teiden kunnosta naristiin ja ulkopaikkakuntalaiset rötöstelivät

Täl­lais­ta oli elämä Ro­va­nie­men kaup­pa­las­sa ennen kuin siitä tuli kau­pun­ki – lapsia oli niin paljon, että koulut olivat tupaten täynnä, teiden kun­nos­ta na­ris­tiin ja ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set rö­tös­te­li­vät

28.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Tässä minä seison, kun tulin kaupunkilaiseksi – osa oli ylpeitä Rovaniemen muuttumisesta kaupungiksi, osalle se oli lähes merkityksetöntä: "Näin elämäni ensimmäisen ilotulituksen"

Tässä minä seison, kun tulin kau­pun­ki­lai­sek­si – osa oli ylpeitä Ro­va­nie­men muut­tu­mi­ses­ta kau­pun­gik­si, osalle se oli lähes mer­ki­tyk­se­tön­tä: "Näin elämäni en­sim­mäi­sen ilo­tu­li­tuk­sen"

28.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Mitä tietäisimme vanhasta Rovaniemestä ilman Hildur Larssonia?
Kolumni Risto Pyykkö

Mitä tie­täi­sim­me van­has­ta Ro­va­nie­mes­tä ilman Hildur Lars­so­nia?

18.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Onko punainen tupa Ounaskosken sillan pielessä yksi Rovaniemen kaikkein vanhimpia rakennuksia? Timo Heiskari sukelsi Lukkariniemen historiaan vanhojen asiakirjojen ja kuvien kautta – vuosien varrelta löytyi niin rettelöivä lukkari kuin traaginen perhesurma

Onko pu­nai­nen tupa Ou­nas­kos­ken sillan pie­les­sä yksi Ro­va­nie­men kaik­kein van­him­pia ra­ken­nuk­sia? Timo Heis­ka­ri sukelsi Luk­ka­ri­nie­men his­to­riaan van­ho­jen asia­kir­jo­jen ja kuvien kautta – vuosien var­rel­ta löytyi niin ret­te­löi­vä lukkari kuin traa­gi­nen per­he­sur­ma

20.10.2018 00:00 0
Tilaajille