Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Sa­ta­vuo­tiaan Kaup­payh­tiön talon rin­nal­le ha­lu­taan ra­ken­taa uutta – Kaa­voi­tus rat­kai­see, mitkä osat ra­ken­nuk­ses­ta suo­jel­laan

Kauppayhtiön kiinteistön omistaja hakee tontille lisää rakennusoikeutta, tavoitteena on myös vanhan peruskorjaaminen.

Kauppayhtiön talo valmistui Harrikadun ja Valtakadun kulmaukseen vuonna 1920. Sodan vaurioiden jälkeen se jälleenrakennettiin nykyiseen asuunsa. Viereinen liikerakennus valmistui Valtakadulle 1947.
Kauppayhtiön talo valmistui Harrikadun ja Valtakadun kulmaukseen vuonna 1920. Sodan vaurioiden jälkeen se jälleenrakennettiin nykyiseen asuunsa. Viereinen liikerakennus valmistui Valtakadulle 1947.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Kauppayhtiön talon tontille suunnitellaan lisärakentamista. Kiinteistöosakeyhtiö Rovaniemen Valtakatu 24 on jättänyt hakemuksen asemakaavamuutoksesta tontille. Sen tavoitteena on saada tontille lisää rakennusoikeutta, tontin kaupunkikuvalliset ja historialliset arvot huomioiden. Hakemuksen mukaan kiinteistöosakeyhtiö haluaa kehittää tontille konseptin, jossa talon nykyisen kaltaiset liiketilat voisivat toimia yhdessä asumisen tai hotellitoiminnan ohessa.

Rovaniemen kaupungin elinvoimalauta hyväksyi kokouksessaan elokuun 31. päivä asemakaavamuutoksen käynnistämissopimuksen.

– Kaavamuutos tulee vireille syksyn aikana, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet käynnistämissopimuksen ja lautakunnan päätös saa lainvoiman, toteaa Rovaniemen kaupungin kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi.

Nykyisessä, vuonna 1975 lainvoiman saaneessa asemakaavassa suojelumerkintää ei ole.

Pyhäjärven mukaan kaupungin tavoitteena on rakennuksen suojeleminen. Nykyisessä, vuonna 1975 lainvoiman saaneessa asemakaavassa suojelumerkintää ei ole. Yleiskaavassa niin kulmauksen päärakennus kuin Harrikadun puoleinen varastorakennus on suojeltu kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen arvon perusteella.

Se, mitä osia eri aikoina rakennetusta kokonaisuudesta asemakaavassa suojellaan, tarkentuu Pyhäjärven mukaan kaavaprosessin aikana. Tavoitteena on, että muutosehdotus käsitellään ensi vuoden aikana.

Kauppayhtiö

Kolme rakennusta

Rovaniemen Kauppayhtiö oy:n kivitalo valmistui 1920 liiketaloksi.

Se paloi osin sodassa ja jälleenrakennettiin vuonna 1945 yhtä kerrosta alkuperäistä korkeammaksi ja hieman yksinkertaisempana. Liikerakennus Valtakadun puolella valmistui 1947.

Harrikatu 4:n varasto- ja liikerakennus rakennettiin Kauppayhtiön varastoksi vuonna 1928. Vuoden 1944 hävityksessä vaurioitui pahoin, mutta kantavat rakenteet säilyivät. Länsipuolen siipirakennus on vuodelta 1938.

Tavoitteena peruskorjaaminen uudisrakentamisen turvin

Valtakadun ja Harrikadun kulmauksessa sijaitsevalla tontilla on kaikkiaan kolme eri aikana rakennettua rakennusta: Kauppayhtiön päärakennus, myymälärakennus sekä kauppayhtiön varasto. Asemakaavassa alue on merkitty asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi, jolla on rakennusoikeutta 4 685 kerrosneliömetriä. Siitä on nyt käytetty vajaa puolet. Nykyisellään 3 197 neliömetrin kokoiselle tontille saa rakentaa kahdesta neljään kerroksisia rakennuksia.

Omistajan tavoitteena on, että uudisrakentamisen turvin voidaan peruskorjata nykyisestä rakennuskannasta säilytettävät osat.

– Jo silmämääräisesti näkee, että korjausvelkaa on. Nykytilanteessa vuokratulot eivät riitä kiinteistön ylläpitoon ja kehittämiseen,  joten jotakin täytyy tehdä, sanoo Ukko Lappalainen Kiinteistöosakeyhtiö Valtakatu 24:stä.

"Jo silmämääräisesti näkee, että korjausvelkaa on. Nykytilanteessa vuokratulot eivät riitä kiinteistön ylläpitoon ja kehittämiseen, joten jotakin täytyy tehdä."
Ukko Lappalainen
Kiinteistöosakeyhtiö Valtakatu 24

– Perusideana on keskustan elävöittäminen Kauppayhtiön historiaa kunnioittaen.

Omistaja on teettänyt arkkitehtitoimistolla rakennuksesta historiaselvityksen. Seuraavaksi vuorossa on kuntokartoitus.

– Sen jälkeen arkkitehtimme suunnittelee erilaisia vaihtoehtoja toteuttamisesta. Yhdessä kaupungin kanssa katsotaan, mikä on paras tapa kehittää keskustaa. Lappalainen sanoo.

Suojeluratkaisusta riippuen uudisrakentaminen voisi sijoittua esimerkiksi nykyisen, Harrikadun puoleisen varastorakennuksen tai Valtakadun laajennusosan tilalle, tai sisäpihan puolelle.


Rovaniemen kauppayhtiö valmistui vuonna 1920 silloiselle Maantiekadulle. Toimitalon alkuperäisessä muodossaan suunnittelivat arkkitehdit Björklund & Myntti.
Rovaniemen kauppayhtiö valmistui vuonna 1920 silloiselle Maantiekadulle. Toimitalon alkuperäisessä muodossaan suunnittelivat arkkitehdit Björklund & Myntti.
Kuva: LK-arkisto / Vanha kuva

Ravintoloita, liikkeitä, työhuoneita ja asuntoja

Kauppayhtiö-ravintolan terassi avautuu sisäpihan puolelle. Rakennuksen ylemmissä kerroksissa on vuokra-asuntoja sekä -työhuoneita.
Kauppayhtiö-ravintolan terassi avautuu sisäpihan puolelle. Rakennuksen ylemmissä kerroksissa on vuokra-asuntoja sekä -työhuoneita.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Rovaniemen Kauppa Osakeyhtiö rakennutti liiketalon nykyisten Valtakadun ja Harrikadun kulmaukseen vuonna 1920. Kulmastaan tornimainen, kaarevaikkunainen päärakennus vaurioitui vuoden 1944 hävityksessä. Se rakennettiin uudelleen hieman yksinkertaisempana ja kerrosta korkeampana.

Vuodesta 1983 kiinteistön on omistanut osakeyhtiö, jonka osakkaina ovat Rovaniemen Kauppa Osakeyhtiön toimitusjohtajan Antti Porasen sekä hänen lähipiirinsä jälkeläiset sekä talon yrittäjinä rovaniemeläisille tutut Jari ja Mauri Vallas.

Katutason liiketiloissa toimivat tällä hetkellä kahvila Kauppayhtiön hampurilaisravintola ja pizzeria sekä Arctic Design Shop -myymälä. Harrikadun puolella toimiva kirpputori Tuhat-tori on siirtynyt korona-ajaksi verkkokauppaan.

– Tuhat-tori toimii rakennuksessa niin pitkään kuin mahdollista, ja avaamme vielä ovet asiakkaille, kommentoi yrittäjä ja kiinteistöosakeyhtiön osakas Jari Vallas.

Päärakennuksen kolmannessa kerroksessa on joitakin vuokra-asuntoja, toisen kerroksen tilat on vuokrattu muun muassa pienyrittäjien, käsityöläisten ja taiteilijoiden työhuoneiksi.

Muokattu 15.9. 2021 klo 9.54: Täydennetty ensimmäistä kuvatekstiä.