Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Rikollisuus
Rikoselokuva eksyneestä nuoresta

Ri­ko­se­lo­ku­va ek­sy­nees­tä nuo­res­ta

26.01.2024 09:15
SVT: Haaparannan vankilaan voi tulla taas iso laajennus

SVT: Haa­pa­ran­nan van­ki­laan voi tulla taas iso laa­jen­nus

28.09.2023 18:06 2
Tilaajille
Pimitettyjä tuloja, katteettomia kuluja ja vähennyksiä – selvitimme, miten verottajaa yritetään harhauttaa ja mitä siitä seuraa

Pi­mi­tet­ty­jä tuloja, kat­teet­to­mia kuluja ja vä­hen­nyk­siä – sel­vi­tim­me, miten ve­rot­ta­jaa yri­te­tään har­haut­taa ja mitä siitä seuraa

19.09.2023 05:00 7
Tilaajille
Petosten määrä on hurjassa nousussa Lapissa – "On tapauksia, joissa ihminen on menettänyt koko elämäntyönsä huijarille"

Pe­tos­ten määrä on hur­jas­sa nou­sus­sa Lapissa – "On ta­pauk­sia, joissa ihminen on me­net­tä­nyt koko elä­män­työn­sä hui­ja­ril­le"

20.02.2023 09:39 4
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin yhteinen Prüm-operaatio paljasti piilorikollisuutta länsirajalla – lähes 50 henkilöä tarkastettiin, 15 rikosilmoitusta tehtiin

Suomen ja Ruotsin yh­tei­nen Prüm-ope­raa­tio pal­jas­ti pii­lo­ri­kol­li­suut­ta län­si­ra­jal­la – lähes 50 hen­ki­löä tar­kas­tet­tiin, 15 ri­ko­sil­moi­tus­ta tehtiin

08.02.2023 09:25 7
Tilaajille
Poliisiylijohtaja kantaa huolta alaikäisten tekemistä väkivaltarikoksista ja poliisin kyvystä turvata kaikkia kaikkina aikoina – "Rikosvastuu ei aina toteudu"

Po­lii­siy­li­joh­ta­ja kantaa huolta alai­käis­ten te­ke­mis­tä vä­ki­val­ta­ri­kok­sis­ta ja po­lii­sin kyvystä turvata kaikkia kaik­ki­na aikoina – "Ri­kos­vas­tuu ei aina to­teu­du"

04.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Ruotsin tie ei ole meidän
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Ruotsin tie ei ole meidän

25.10.2022 15:19 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aikamme suurin ri­kol­li­nen

16.09.2022 05:00
Tilaajille
Kansien välissä: Kovan rikollisuuden kulisseissa – Murharyhmän tutkija valottaa poliisin arkipäivää

Kansien vä­lis­sä: Kovan ri­kol­li­suu­den ku­lis­seis­sa – ­Mur­ha­ryh­män tutkija va­lot­taa po­lii­sin ar­ki­päi­vää

10.08.2022 13:30
Tilaajille
Suomalaiset menettivät viime vuonna verkkohuijauksissa 47 miljoonaa euroa – viranomaisille ilmoitettujen verkkohuijausten rikoshyöty kasvoi lähes kolmanneksen

Suo­ma­lai­set me­net­ti­vät viime vuonna verk­ko­hui­jauk­sis­sa 47 mil­joo­naa euroa – ­vi­ra­no­mai­sil­le il­moi­tet­tu­jen verk­ko­hui­jaus­ten ri­kos­hyö­ty kasvoi lähes kol­man­nek­sen

07.07.2022 18:59
Kemi on Suomen huono-osaisin kunta, Muonio Lapin hyväosaisin

Kemi on Suomen huo­no-osai­sin kunta, Muonio Lapin hy­väo­sai­sin

18.02.2022 19:37 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päih­de­po­li­tiik­ka epäon­nis­tu­nut nuorten suo­je­lus­sa

09.02.2022 05:00
Tilaajille
Rikokset lisääntyivät viime vuonna viidenneksellä – henkirikoksissa poikkeuksellista olivat nuorten tekemät henkirikokset ja niiden yritykset

Ri­kok­set li­sään­tyi­vät viime vuonna vii­den­nek­sel­lä – hen­ki­ri­kok­sis­sa poik­keuk­sel­lis­ta olivat nuorten tekemät hen­ki­ri­kok­set ja niiden yri­tyk­set

18.12.2021 12:00
Wickr yhä useammin mukana huumejutuissa – Poliisi: Kaikkien alaikäisten kännyköistä löytyi Wickr

Wickr yhä useam­min mukana huu­me­ju­tuis­sa – Po­lii­si: Kaik­kien alai­käis­ten kän­ny­köis­tä löytyi Wickr

14.11.2021 15:30 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginkirjaston syksyn luennoilla pohditaan turvallisuutta pohjoisen näkökulmasta

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­ton syksyn luen­noil­la poh­di­taan tur­val­li­suut­ta poh­joi­sen nä­kö­kul­mas­ta

25.10.2021 08:04 2
Jättimäisen huumejutun käsittely alkaa Kemissä – syytettyjä peräti 32, liittyy kansainväliseen Greenlight-operaatioon

Jät­ti­mäi­sen huu­me­ju­tun kä­sit­te­ly alkaa Kemissä – syy­tet­ty­jä peräti 32, liittyy kan­sain­vä­li­seen Green­light-ope­raa­tioon

14.10.2021 06:00 1
Tilaajille
SVT: Luulajan murhanyrityksessä otettu kiinni yksi epäilty – 30-vuotiasta miestä kuulustellaan, naapurit näkivät teon

SVT: Luu­la­jan mur­ha­ny­ri­tyk­ses­sä otettu kiinni yksi epäilty – 30-vuo­tias­ta miestä kuu­lus­tel­laan, naa­pu­rit näkivät teon

08.08.2021 14:57
Tilaajille
Rikollisjengit ovat yrittäneet soluttaa omia ihmisiään töihin vankiloihin – Selvityksen mukaan järjestäytyneen rikollisuuden vaikutusvalta vankiloissa kasvaa koko ajan

Ri­kol­lis­jen­git ovat yrit­tä­neet so­lut­taa omia ih­mi­siään töihin van­ki­loi­hin – Sel­vi­tyk­sen mukaan jär­jes­täy­ty­neen ri­kol­li­suu­den vai­ku­tus­val­ta van­ki­lois­sa kasvaa koko ajan

16.05.2021 13:59 1
Vankilavirkailijan pieni pyyntö muutti silloisen ammattirikollisen Juha Kasken elämän – "Olin menetetty tapaus, johon yksi ihminen uskoi"

Van­ki­la­vir­kai­li­jan pieni pyyntö muutti sil­loi­sen am­mat­ti­ri­kol­li­sen Juha Kasken elämän – "Olin me­ne­tet­ty tapaus, johon yksi ihminen uskoi"

17.04.2021 08:00 1
Tilaajille
Sami joutui puhelinhuijauksen uhriksi ja menetti 4500 euroa ja luottamuksen itseensä sekä muihin ihmisiin

Sami joutui pu­he­lin­hui­jauk­sen uhriksi ja menetti 4500 euroa ja luot­ta­muk­sen it­seen­sä sekä muihin ih­mi­siin

21.02.2021 06:30
Tilaajille