Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Rekkaliikenne
Sortunut tie suljettiin väliaikaisesti rekkaliikenteeltä Posiolla – kiertoreitti useita kymmeniä kilometrejä

Sor­tu­nut tie sul­jet­tiin vä­li­ai­kai­ses­ti rek­ka­lii­ken­teel­tä Po­siol­la – kier­to­reit­ti useita kym­me­niä ki­lo­met­re­jä

22.08.2022 23:45
Kuorma-auton maalaus kääntää katseet – Tornion rekkatapahtumaan tulee näytille liki 50 kuorma-autoa

Kuor­ma-au­ton maalaus kääntää katseet – Tornion rek­ka­ta­pah­tu­maan tulee näy­til­le liki 50 kuor­ma-au­toa

16.06.2022 15:23 2
Tilaajille
Hakelastissa ollut raskas ajoneuvo suistui tieltä Sallassa Joutsijärventiellä

Ha­ke­las­tis­sa ollut raskas ajo­neu­vo suistui tieltä Sal­las­sa Jout­si­jär­ven­tiel­lä

10.03.2022 21:24
Tilaajille

Rekan pe­rä­vau­nus­sa syttyi palo tiellä 21 – ajo­kais­ta sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä Muonion ete­lä­puo­lel­la

03.03.2022 09:50
Tilaajille
Kokoomus: Ulkomaiset rekat verolle, suomalaisille kuljetusyrityksille uusi verovähennys dieselistä

Ko­koo­mus: Ul­ko­mai­set rekat ve­rol­le, suo­ma­lai­sil­le kul­je­tus­yri­tyk­sil­le uusi ve­ro­vä­hen­nys die­se­lis­tä

09.02.2022 17:29 2
Tilaajille
Kolmen yön keikka – hyppäsimme 40 vuotta rekkaa ajaneen Juhani Maliniemen kyytiin hakemaan lohilastia Jäämeren rannalta

Kolmen yön keikka – hyp­pä­sim­me 40 vuotta rekkaa ajaneen Juhani Ma­li­nie­men kyytiin ha­ke­maan lo­hi­las­tia Jää­me­ren ran­nal­ta

25.12.2022 20:05 15
Tilaajille
Käsivarrentien kunnossapitäjillä riitti kiirettä pääsiäisenä – "Aura-autot ajoivat kaksi vuorokautta putkeen"

Kä­si­var­ren­tien kun­nos­sa­pi­tä­jil­lä riitti kii­ret­tä pää­siäi­se­nä – "Au­ra-au­tot ajoivat kaksi vuo­ro­kaut­ta put­keen"

14.04.2020 20:51
Tilaajille
Poliisi: Lapin teillä liikkuvat ulkomaiset rekat paremmassa kunnossa kuin kotimaiset – tehovalvonnan kaikki sakot suomalaisille

Po­lii­si: Lapin teillä liik­ku­vat ul­ko­mai­set rekat pa­rem­mas­sa kun­nos­sa kuin ko­ti­mai­set – te­ho­val­von­nan kaikki sakot suo­ma­lai­sil­le

18.02.2020 14:43
Tilaajille
Norjan lohet aiotaan siirtää lennosta junaan eli matkalle Suomen ja Siperian kautta Kiinaan

Norjan lohet aiotaan siirtää len­nos­ta junaan eli mat­kal­le Suomen ja Si­pe­rian kautta Kiinaan

27.12.2019 20:30
Tilaajille
Elijärven rikaste rekoista raiteille  - Outokumpu tutkii mahdollisuutta palata junakuljetuksiin ja saada malmirekat pois teiltä. Sähköistys nosti teräsyhtiön kiinnostusta.

Eli­jär­ven rikaste re­kois­ta rai­teil­le - Ou­to­kum­pu tutkii mah­dol­li­suut­ta palata ju­na­kul­je­tuk­siin ja saada mal­mi­re­kat pois teiltä. Säh­köis­tys nosti te­räs­yh­tiön kiin­nos­tus­ta.

21.11.2019 07:30
Tilaajille