Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Rajalla-kauppakeskus
Istahda kangaspuihin ja luo uutta – tanskalainen Rosa Tolnov Clausen haluaa nostaa käsitöiden arvostusta

Istahda kan­gas­pui­hin ja luo uutta – tans­ka­lai­nen Rosa Tolnov Clausen haluaa nostaa kä­si­töi­den ar­vos­tus­ta

05.12.2022 17:30 1
Tilaajille
Espresso House avautui Tornioon – liike pyrkii erottumaan laadukkaan kahvin ja asiakaspalvelun avulla

Es­pres­so House avautui Tor­nioon – liike pyrkii erot­tu­maan laa­duk­kaan kahvin ja asia­kas­pal­ve­lun avulla

29.09.2022 16:41
Tilaajille
Espresso House avaa kahvilan Tornion Rajalla kauppakeskukseen – kahvila avataan syksyllä

Es­pres­so House avaa kah­vi­lan Tornion Rajalla kaup­pa­kes­kuk­seen – kahvila avataan syk­syl­lä

18.05.2022 14:02
Tilaajille
Kisastudio kauppakeskus Rajalle Tornioon – odotukset korkealla Suomi–Ruotsi -pelin tunnelman suhteen

Ki­sa­stu­dio kaup­pa­kes­kus Rajalle Tor­nioon – odo­tuk­set kor­keal­la Suo­mi–­Ruot­si -pelin tun­nel­man suhteen

10.05.2022 10:47 1
Tilaajille
Torniossa rokotuksien pop up tiistaina - alle 50-vuotiaita toivotaan paikalle

Tor­nios­sa ro­ko­tuk­sien pop up tiis­tai­na - alle 50-vuo­tiai­ta toi­vo­taan pai­kal­le

30.08.2021 18:58
Tilaajille
Apteekki siirtyy kauppakeskukseen Torniossa – Apteekki tulee katutasoon kirjakaupan entisiin tiloihin

Ap­teek­ki siirtyy kaup­pa­kes­kuk­seen Tor­nios­sa – Ap­teek­ki tulee ka­tu­ta­soon kir­ja­kau­pan en­ti­siin ti­loi­hin

29.07.2021 10:27 2
Tilaajille
Mehiläinen voi hyvin kaupungin keskustassa – Torniossa mehiläiset tuottavat hunajaa kauppakeskuksen katolla

Me­hi­läi­nen voi hyvin kau­pun­gin kes­kus­tas­sa – Tor­nios­sa me­hi­läi­set tuot­ta­vat hunajaa kaup­pa­kes­kuk­sen katolla

08.07.2021 18:00
Tilaajille
Rajalla-kauppakeskukseen kolme uutta liikettä ja parkkihalliin viisi latauspistettä sähköautoille

Ra­jal­la-kaup­pa­kes­kuk­seen kolme uutta lii­ket­tä ja park­ki­hal­liin viisi la­taus­pis­tet­tä säh­kö­au­toil­le

09.06.2021 16:28 1
Tilaajille
Koronarokotettavat istahtavat Torniossa festarijärjestäjien pystyttämiin tuoleihin – Pandemian siirtämät yleisötapahtumat on yritetty korvattu uusilla töillä

Ko­ro­na­ro­ko­tet­ta­vat is­tah­ta­vat Tor­nios­sa fes­ta­ri­jär­jes­tä­jien pys­tyt­tä­miin tuo­lei­hin – Pan­de­mian siir­tä­mät ylei­sö­ta­pah­tu­mat on yri­tet­ty kor­vat­tu uusilla töillä

01.03.2021 07:47
Tilaajille
Asiakastiloja ei suljeta ainakaan vielä Lapissa, mutta ensi viikolla voi tulla liikuntapaikkoja ja kauppakeskuksia koskevia päätöksiä

Asia­kas­ti­lo­ja ei suljeta ai­na­kaan vielä La­pis­sa, mutta ensi vii­kol­la voi tulla lii­kun­ta­paik­ko­ja ja kaup­pa­kes­kuk­sia kos­ke­via pää­tök­siä

26.02.2021 19:30 1
Tilaajille
Rajalla-alueen vesimonttu pantiin myyntiin 1,5 miljoonalla eurolla – "Kyllä siihen jotain tulee"

Ra­jal­la-alueen ve­si­mont­tu pantiin myyn­tiin 1,5 mil­joo­nal­la eurolla – "Kyllä siihen jotain tulee"

23.09.2020 12:53
Tilaajille
Kauppakeskuksessa iloittiin pienestä askeleesta Torniossa  – Rajayhteisön alue olisi saanut olla isompi

Kaup­pa­kes­kuk­ses­sa iloit­tiin pie­nes­tä as­ke­lees­ta Tor­nios­sa – Ra­ja­yh­tei­sön alue olisi saanut olla isompi

24.08.2020 14:12
Tilaajille
Rajan avautumista juhlitaan Torniossa

Rajan avau­tu­mis­ta juh­li­taan Tor­nios­sa

23.08.2020 15:00
Tilaajille
Ruotsin poliisi tutkii Rajalla-alueen kuolemantapausta murhana, koska kuolinsyy on epäselvä

Ruotsin poliisi tutkii Ra­jal­la-alueen kuo­le­man­ta­paus­ta mur­ha­na, koska kuo­lin­syy on epä­sel­vä

20.08.2020 12:37
Tilaajille
Rajalla-kauppakeskus aloittaa kotiinkuljetukset – paikallisia nuoria työllistyi kuljetuksiin

Ra­jal­la-kaup­pa­kes­kus aloit­taa ko­tiin­kul­je­tuk­set – pai­kal­li­sia nuoria työl­lis­tyi kul­je­tuk­siin

05.05.2020 16:50
Tilaajille
Rajalla-kauppakeskuksen ravintolat saavat vapautuksen kahden kuukauden vuokrista

Ra­jal­la-kaup­pa­kes­kuk­sen ra­vin­to­lat saavat va­pau­tuk­sen kahden kuu­kau­den vuok­ris­ta

31.03.2020 19:56
Tilaajille