Rajakauppa
Haaparannan kaupoissa iloittiin Suomen päätöksestä – "Nyt tyttö pääsee mummin luo normaalisti"

Haa­pa­ran­nan kau­pois­sa iloit­tiin Suomen pää­tök­ses­tä – "Nyt tyttö pääsee mummin luo nor­maa­lis­ti"

11.09.2020 15:38 0
Tilaajille
Lukijalta: Hallituksen tehtävä on toimeenpanna lait
Lukijalta Mielipide Pekka Hacklin

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tuk­sen tehtävä on toi­meen­pan­na lait

14.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Haaparannan rajakauppa elpyy hiljalleen – Koronauhka pitää ostosmatkailijat poissa

Haa­pa­ran­nan ra­ja­kaup­pa elpyy hil­jal­leen – Ko­ro­na­uh­ka pitää os­tos­mat­kai­li­jat poissa

05.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat ja yrittäjät: Norjan ja Ruotsin rajat on saatava auki

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ja yrit­tä­jät: Norjan ja Ruotsin rajat on saatava auki

08.06.2020 16:11 1
Tilaajille
Rajakauppias vaatii Suomelta korvauksia rajan sulkemisesta – Rajalla eivät olleet samat säännöt jokivarressa

Ra­ja­kaup­pias vaatii Suo­mel­ta kor­vauk­sia rajan sul­ke­mi­ses­ta – Rajalla eivät olleet samat säännöt jo­ki­var­res­sa

04.06.2020 18:31 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko si­sä­mi­nis­te­ri unoh­ta­nut Poh­jois-La­pin?

02.06.2020 15:52 0
Tilaajille
Rajan ruokakaupat näivettyvät norjalaisasiakkaiden puuttuessa – "On tämä vähän kuin tekohengitystä"

Rajan ruo­ka­kau­pat näi­vet­ty­vät nor­ja­lais­asiak­kai­den puut­tues­sa – "On tämä vähän kuin te­ko­hen­gi­tys­tä"

16.05.2020 09:26 3
Tilaajille
Rajalla-kauppakeskus aloittaa kotiinkuljetukset – paikallisia nuoria työllistyi kuljetuksiin

Ra­jal­la-kaup­pa­kes­kus aloit­taa ko­tiin­kul­je­tuk­set – pai­kal­li­sia nuoria työl­lis­tyi kul­je­tuk­siin

05.05.2020 16:50 0
Tilaajille
Ylitorniolla supermarketin henkilökuntaan kuuluvalla koronavirustartunta – iso joukko henkilökuntaa karanteeniin, mutta kauppa käy jälleen

Yli­tor­niol­la su­per­mar­ke­tin hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – iso joukko hen­ki­lö­kun­taa ka­ran­tee­niin, mutta kauppa käy jälleen

28.04.2020 11:22 0
Tilaajille
Rajakauppa hiljeni yhdessä yössä – Haaparanta kipuilee Suomen rajojen sulkeutumista

Ra­ja­kaup­pa hiljeni yhdessä yössä – Haa­pa­ran­ta ki­pui­lee Suomen rajojen sul­keu­tu­mis­ta

26.04.2020 18:30 0
Tilaajille
Suomalaiset täydensivät vauhdilla nuuskavarastojaan Ruotsin puolelta: "Asiakkaista yhdeksän kymmenestä on Suomesta"

Suo­ma­lai­set täy­den­si­vät vauh­dil­la nuus­ka­va­ras­to­jaan Ruotsin puo­lel­ta: "A­siak­kais­ta yh­dek­sän kym­me­nes­tä on Suo­mes­ta"

18.03.2020 19:19 0
Tilaajille
"Sikspäkin takia ei kannata ottaa kahden viikon karanteenia" – Norjan poliisi valvoo rajalla, suomalaiselta kyläkauppiaalta katosi 90 prosenttia asiakkaista

"Siks­pä­kin takia ei kannata ottaa kahden viikon ka­ran­tee­nia" – Norjan poliisi valvoo ra­jal­la, suo­ma­lai­sel­ta ky­lä­kaup­piaal­ta katosi 90 pro­sent­tia asiak­kais­ta

17.03.2020 19:30 0
Tilaajille
Hetki historian parasta kauppaa ja sitten totaalinen stoppi, rajakauppa hiljeni Enontekiöllä

Hetki his­to­rian parasta kauppaa ja sitten to­taa­li­nen stoppi, ra­ja­kaup­pa hiljeni Enon­te­kiöl­lä

16.03.2020 11:58 0
Tilaajille
Ruotsissa alkoholi on halvempaa, katso hintavertailu Alko vs. Systembolaget

Ruot­sis­sa al­ko­ho­li on hal­vem­paa, katso hin­ta­ver­tai­lu Alko vs. Sys­tem­bo­la­get

03.12.2019 09:01 0
Hinta ratkaisi ostopaikan - Essin lakkiaisjuomat haettiin Ruotsista Hinnat ovat Ruotsin eduksi,  Suomessa valttina useammat olutkaupat

Hinta rat­kai­si os­to­pai­kan - Essin lak­kiais­juo­mat haet­tiin Ruot­sis­ta Hinnat ovat Ruotsin eduksi, Suo­mes­sa valt­ti­na useam­mat olut­kau­pat

03.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Ruotsi aikoo tuoda markkinoille 65 senttiä maksavaa halpaolutta – hintaan vaikutetaan pakkauskokoa muuttamalla

Ruotsi aikoo tuoda mark­ki­noil­le 65 senttiä mak­sa­vaa hal­pao­lut­ta – hintaan vai­ku­te­taan pak­kaus­ko­koa muut­ta­mal­la

28.11.2019 21:01 0
Tilaajille