Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Perämeren Jätehuolto Oy
Biojätteen keräysvelvoite alkaa keväällä
Mainos Perämeren Jätehuolto Oy

Bio­jät­teen ke­räys­vel­voi­te alkaa ke­vääl­lä

09.01.2024 06:00
Biojätteen kerääminen maksaa Meri-Lapin omakotitaloille jatkossa 66 euroa vuodessa – Rovaniemellä ja Ranualla hinnat sisältävät astian ja säkin

Bio­jät­teen ke­rää­mi­nen maksaa Me­ri-La­pin oma­ko­ti­ta­loil­le jat­kos­sa 66 euroa vuo­des­sa – Ro­va­nie­mel­lä ja Ra­nual­la hinnat si­säl­tä­vät astian ja säkin

02.11.2023 05:00 21
Tilaajille
Pakkausjätteiden tyhjennykset ovat myöhässä Lounais-Lapissa – urakoitsijat tilaama tyhjennysauto ei saapunut ajoissa, avaimia jätekatoksiin puuttuu

Pak­kaus­jät­tei­den tyh­jen­nyk­set ovat myö­häs­sä Lou­nais-La­pis­sa – ura­koit­si­jat tilaama tyh­jen­nys­au­to ei saa­pu­nut ajois­sa, avaimia jä­te­ka­tok­siin puuttuu

17.10.2023 15:31
Tilaajille
Useilta kiinteistöiltä puuttuu jäteastioita Lounais-Lapissa – kiinteistöt joutuvat maksamaan tyhjennysmaksun, vaikka jäteastioita ei löytyisi

Useilta kiin­teis­töil­tä puuttuu jä­te­as­tioi­ta Lou­nais-La­pis­sa – kiin­teis­töt jou­tu­vat mak­sa­maan tyh­jen­nys­mak­sun, vaikka jä­te­as­tioi­ta ei löy­tyi­si

07.10.2023 13:18 6
Tilaajille
Lounais-Lapin jätepalvelut siirtyvät Perämeren Jätehuollolle – yhtiöltä puuttuu vielä taloyhtiöiden tietoja

Lou­nais-La­pin jä­te­pal­ve­lut siir­ty­vät Pe­rä­me­ren Jä­te­huol­lol­le – yh­tiöl­tä puuttuu vielä ta­lo­yh­tiöi­den tietoja

23.08.2023 19:55 1
Tilaajille
Jäteyhtiö ei saanut lupaa tappaa 1250 uhanalaista lokkia Torniossa

Jä­te­yh­tiö ei saanut lupaa tappaa 1250 uhan­alais­ta lokkia Tor­nios­sa

14.06.2023 19:30 6
Tilaajille
Jäteyhtiö haluaa tappaa 1250 uhanalaista lokkia Torniossa – myös rotat löysivät Jäkälään

Jä­te­yh­tiö haluaa tappaa 1250 uhan­alais­ta lokkia Tor­nios­sa – myös rotat löy­si­vät Jä­kä­lään

15.05.2023 16:59 8
Tilaajille
Omakotitalon pihaan on pian hankittava biojäteastia tai kompostori – Rovaniemellä määräaika heinäkuussa 2024, Meri-Lapissa jo aiemmin

Oma­ko­ti­ta­lon pihaan on pian han­kit­ta­va bio­jä­te­as­tia tai kom­pos­to­ri – Ro­va­nie­mel­lä mää­rä­ai­ka hei­nä­kuus­sa 2024, Me­ri-La­pis­sa jo aiemmin

21.04.2023 08:43 13
Tilaajille
Jätteiden lajittelu onnistuu Tervolan ekotoimipisteessä entistä helpommin

Jät­tei­den la­jit­te­lu on­nis­tuu Ter­vo­lan eko­toi­mi­pis­tees­sä entistä hel­pom­min

07.09.2022 15:11
Tornion biokaasulaitos näyttäisi toteutuvan: "Tavoitteena on, että kaasun tuotanto alkaa vuonna 2024"

Tornion bio­kaa­su­lai­tos näyt­täi­si to­teu­tu­van: "Ta­voit­tee­na on, että kaasun tuo­tan­to alkaa vuonna 2024"

30.06.2022 19:30 1
Tilaajille
Tornioon suunnitellaan biokaasulaitosta, joka auttaisi Lappia siirtymään huokean kaasuautoilun aikaan

Tor­nioon suun­ni­tel­laan bio­kaa­su­lai­tos­ta, joka aut­tai­si Lappia siir­ty­mään huokean kaa­su­au­toi­lun aikaan

01.04.2022 18:00 11
Tilaajille