Mainos

Bio­jät­teen ke­räys­vel­voi­te alkaa ke­vääl­lä

Kemin, Tornion ja Keminmaan pienten kiinteistöjen omistajien on 28.2. mennessä ilmoitettava biojätteen keräystapansa Perämeren Jätehuollolle. Toukokuun alussa 10 000:lla alueen kiinteistöllä on oltava biojäteastia tai biojätekompostori.

Heikki Taanila on lajitellut jo pitkään jätteensä ja omakotitalon pihalta löytyy bio -ja sekajäteastian lisäksi astiat pakkausmuoville ja -lasille. Taanilat pitävät lajittelua helppona hommana, joka kerran opittuna jää automaattiseksi arjen toiminnaksi.
Heikki Taanila on lajitellut jo pitkään jätteensä ja omakotitalon pihalta löytyy bio -ja sekajäteastian lisäksi astiat pakkausmuoville ja -lasille. Taanilat pitävät lajittelua helppona hommana, joka kerran opittuna jää automaattiseksi arjen toiminnaksi.

Heikki Taanilan nelihenkisellä perheellä on käytössään 240-litrainen biojäteastia ja samaan astiaan tuo biojätteensä myös vieressä asuva naapuri. Yhteisastia on osoittautunut järkeväksi ratkaisuksi ja tuo säästöä jätekustannuksiin. Naapureilla on kimppa myös sekajäteastialle ja Taaniloiden pihassa olevia pakkausjäteastioitakin Heikki on harkinnut  ottavansa naapuruston kimppakäyttöön, jos kiinnostusta löytyy.

Innostus biojätteen lajitteluun syntyi jo vuosia sitten Oulussa, jossa biojätteen lajittelulle oli hyvä mahdollisuus. Perheen lapsille lajittelu tulee tutuksi arjen toiminnoissa ja yhdessä opetellen. Heikille on tärkeää, että biojätteen sisältämä energia ja materiaali saadaan hyötykäyttöön, biokaasuksi ja tuotantojäännös lannoitteeksi.

”Sekajätteen seassa oleva biojäte tuottaa vain turhia kuljetuspäästöjä ja kustannuksia ja on vain haitaksi polttoprosessissa”, Heikki toteaa.

Taanilan perheessä biojäte pakataan muovisiin kauppapusseihin tai leipäpusseihin, joiden käyttö muiden pussien ohella on sallittua. Taaniloilla biojäte koostuu enimmäkseen vihannesten ja hedelmien kuorista sekä kahvin poroista suodatinpusseineen. Biojäteastiaan päätyvät myös nenäliinat, talous- ja leivinpaperit.

Kompostointi biojäteastian vaihtoehtona

1.5.2024 laajentuvan biojätekeräyksen myötä moni on harkinnut oman kompostorin laittamista. Ylitorniolla asuva Keski-Antilan perhe on kompostoinut biojätteensä yli 10 vuotta.

”Meillä on kolme erilaista  kompostoria, jotta tilavuus riittää myös talviajalle, jolloin kompostoitumista ei pakkasjaksoilla tapahdu”, Juha Keski-Antila sanoo ja toteaa kompostoinnin olevan helppoa.

”Säännöllinen kompostorin ruokkiminen biojätteellä ja sekaan aina kauhallinen tukiainetta ja sitten tarkkaillaan vain oikeaa kosteustasoa.”

Juha Keski-Antila kompostoi biojätteet ympäri vuoden. Kompostoria ruokitaan parin päivän välein ja mukaan nakataan joka kerta myös tukiainetta, jonka Keski-Antilat hakettavat keväisin talvena aikana kuivuneista kukkavarsista.
Juha Keski-Antila kompostoi biojätteet ympäri vuoden. Kompostoria ruokitaan parin päivän välein ja mukaan nakataan joka kerta myös tukiainetta, jonka Keski-Antilat hakettavat keväisin talvena aikana kuivuneista kukkavarsista.

Tee ilmoitus biojätteen keräystavasta

Uusi jätelaki laajensi biojätteen keräysvelvollisuutta myös taajama-alueiden omakotitaloihin.

”Tämä tarkoittaa noin 10 000 taloutta Kemin, Tornion ja Keminmaan alueella, joilla on 1.5.2024 mennessä oltava kiinteistöllään joko biojäteastia tai kompostori biojätettä varten”, kertoo Perämeren Jätehuollon toimitusjohtaja Tuija Ahrikkala.

Perämeren Jätehuolto Oy lähettää tiedotekirjeen tammikuun aikana taajamien asukkaille, jotka eivät vielä ole ilmoittaneet kompostoinnista tai biojätekeräykseen liittymisestä.  Yhtiö ohjeistaa kirjeessä asiakkaita ilmoittamaan biojätteen keräystapansa 28.2.2024 mennessä. Ilmoitus tehdään sähköisen asioinnin kautta, jonka käyttöönottoa varten tiedotekirjeessä on tarvittavat asiakastunnukset.

”Tieto kiinteistöjen valitsemasta keräystavasta on erittäin tärkeää biojäteastioiden tyhjennysreittien suunnittelussa. Jos asiakas ei ilmoita meille kompostoinnista tai hankkimansa biojäteastiansa koosta ja tyhjennysrytmistä, merkitään keräysjärjestelmäämme oletusastia ja -tyhjennysväli, joka ei välttämättä vastaa todellista tilannetta. Kuljetusten sujuvan käynnistymisen vuoksi on tärkeää, että tiedot ovat mahdollisimman oikeat”, Ahrikkala toteaa.

Biojätekeräys 1.5.2024 alkaen
 • Perämeren Jätehuollon toimialueella biojätteen keräysvelvoite koskee Kemin, Tornion ja Keminmaan uudistuneen jätelain mukaisten taajama-alueiden kaikkia asuinkiinteistöjä, myös omakotitaloja.
 • Keräysvelvoitteen asuinkiinteistöt voivat täyttää liittymällä biojätteen keräykseen tai kompostoimalla biojätteet. Naapureiden yhteiset kimppa-astiat ja -kompostorit ovat mahdollisia. Myös ”kompostointi kesällä - bioastia talvella”-yhdistelmä on sallittu.
 • Keräysvelvollisille asiakkaille on lisätty kuljetusjärjestelmään oletuksena 140-litrainen biojäteastia neljä viikon tyhjennysvälillä. Tyhjennyshinta on 5,50€/tyhjennyskerta. Asiakas hankkii astian itse.
 • Jos kompostoi biojätteet tai muuttaa biojäteastian kokoa tai tyhjennysväliä, siitä on tehtävä ilmoitus 28.2.2024 mennessä sähköisen asioinnin kautta osoitteessa: asiointi.jakala.fi (kompostoinnista voi ilmoittaa vasta kun kompostori on hankittu).
 • Perämeren Jätehuolto Oy lähettää tammikuussa biojätteen keräysvelvollisille asuinkiinteistöille asiakaskirjeen, jossa on tarvittavat tunnukset sähköisen asioinnin käyttämiseen.

Biojätettä ovat:

 • Ruoantähteet
 • Hedelmien, vihannesten ja juuresten kuoret
 • Kahvin- ja teenporot suodatinpapereineen
 • Talous -ja leivinpaperit, lautasliinat
 • Kalanruodot ja pienet luut
 • Huonekasvit ja kasvien pehmeät osat

Biojätteen voi pakata kaikenlaisiin muovipusseihin, kuten leipäpussit, kaupan muovikassit jne. Imeytä nestemäiset biojätteet lautasliinaan tai leivinpaperiin.

NATIIVI - Perämeren Jätehuolto Oy biojätettä

Lue lisää aiheesta:

NATIIVI - Perämeren Jätehuolto Oy Jäkälä Logo