hotellihankkeet: Inariin on suun­nit­teil­la uusi luk­sus­ho­tel­li Juu­tuan­joen rantaan

kolumni: Milloin verinen his­to­ria muuttuu mu­ka­vak­si sa­duk­si?

Lapin Kansa live: Arctic Volley ja Pölkky Kuusamo koh­taa­vat har­joi­tus­ot­te­lus­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pelkosenniemen valtuusto
Piia Taipola hakee eroa Pelkosenniemen valtuustosta ensisijaisesti terveydellistä syistä

Piia Taipola hakee eroa Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­tos­ta en­si­si­jai­ses­ti ter­vey­del­lis­tä syistä

30.06.2023 11:31 3
Tilaajille
Pelkosenniemen valtuusto ajautumassa erikoiseen farssiin – saadaanko tilinpäätöskokoukseen riittävästi valtuutettuja?

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to ajau­tu­mas­sa eri­koi­seen fars­siin – saa­daan­ko ti­lin­pää­tös­ko­kouk­seen riit­tä­väs­ti val­tuu­tet­tu­ja?

29.06.2023 16:30 7
Tilaajille
Vanhat päätökset hiertävät Pelkosenniemen päättäjiä – valtuustoryhmien puheenjohtajat kertovat Lapin Kansalle, mistä kunnassa oikein kiikastaa

Vanhat pää­tök­set hier­tä­vät Pel­ko­sen­nie­men päät­tä­jiä – val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat ker­to­vat Lapin Kan­sal­le, mistä kun­nas­sa oikein kii­kas­taa

28.05.2023 11:00 1
Tilaajille
Harvinaiset täydennysvaalit eivät vielä uhkaa Pelkosenniemeä – 30 prosenttia valtuutetuista on eroamassa, mutta yhdeksälläkin päättäjällä sinnittelee

Har­vi­nai­set täy­den­nys­vaa­lit eivät vielä uhkaa Pel­ko­sen­nie­meä – 30 pro­sent­tia val­tuu­te­tuis­ta on eroa­mas­sa, mutta yh­dek­säl­lä­kin päät­tä­jäl­lä sin­nit­te­lee

27.05.2023 11:00
Tilaajille
Jopa neljä valtuutettua eroamassa Pelkosenniemen kunnanvaltuustosta – kaikkien tilalle ei löydy varajäseniä

Jopa neljä val­tuu­tet­tua eroa­mas­sa Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­val­tuus­tos­ta – kaik­kien tilalle ei löydy va­ra­jä­se­niä

25.05.2023 14:52 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­li­pi­de­kir­joi­tus: "Pel­ko­sen­nie­mi on krii­si­kun­ta"

25.05.2023 14:51 2
Seitsemän luottamushenkilöä hakee eroa Pelkosenniemellä – taustalla hyvinvointijohtajan valinta ja epäluottamus kunnan johtoon

Seit­se­män luot­ta­mus­hen­ki­löä hakee eroa Pel­ko­sen­nie­mel­lä – ­taus­tal­la hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan valinta ja epä­luot­ta­mus kunnan johtoon

14.03.2023 12:27 8
Tilaajille
Pelkosenniemeltä hyvä taloudellinen tulos, mutta tulevaisuus näyttää synkältä – kunta joutuu ottamaan lisää velkaa

Pel­ko­sen­nie­mel­tä hyvä ta­lou­del­li­nen tulos, mutta tu­le­vai­suus näyttää syn­käl­tä – kunta joutuu ot­ta­maan lisää velkaa

03.04.2022 12:41 2
Tilaajille
Pelkosenniemi varaa määrärahan ensi vuodeksi Pyhän varhaiskasvatukseen

Pel­ko­sen­nie­mi varaa mää­rä­ra­han ensi vuo­dek­si Pyhän var­hais­kas­va­tuk­seen

19.10.2021 14:16
Tilaajille
Pelkosenniemellä tehtiin henkilövalinnat yksimielisesti – Kunnanvaltuustoa johtaa Jani Jaakkola ja kunnanhallitusta Markku Kankaanranta

Pel­ko­sen­nie­mel­lä tehtiin hen­ki­lö­va­lin­nat yk­si­mie­li­ses­ti – Kun­nan­val­tuus­toa johtaa Jani Jaak­ko­la ja kun­nan­hal­li­tus­ta Markku Kan­kaan­ran­ta

09.08.2021 21:00
Tilaajille
Miksiköhän Pelkosenniemellä on vähän ehdokkaita? – "Osa valtuutetuista on keskittynyt valittamaan ja vastustamaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mik­si­kö­hän Pel­ko­sen­nie­mel­lä on vähän eh­dok­kai­ta? – "Osa val­tuu­te­tuis­ta on kes­kit­ty­nyt va­lit­ta­maan ja vas­tus­ta­maan"

27.04.2021 06:21 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En esit­tä­nyt kil­pai­lut­ta­mis­ta

23.12.2020 07:54
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­mi ei nosta veroja, vaan luottaa ensi vuon­na­kin koh­tuul­li­seen ve­ro­ker­ty­mään

17.11.2020 18:24
Tilaajille

Tun­nel­ma kuin kä­rä­jä­sa­lis­sa – Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to äänesti kumoon aloit­teen erottaa kun­nan­hal­li­tus

10.03.2020 21:18
Tilaajille

Pyhän päi­vä­hoi­to ja hen­ki­lö­va­lin­nat kuu­men­si­vat tun­tei­ta Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­tos­sa – kokous jou­dut­tiin päät­tä­mään, kun osa val­tuu­te­tuis­ta poistui pai­kal­ta

22.10.2019 20:11
Tilaajille