Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ounasjoki
Kemijoki oy alkaa kehittää vaelluskalojen nousuyhteyksiä Perämereltä Ounasjoelle – "On aika kääntää katse seuraaville voimalaitoksille"

Ke­mi­jo­ki oy alkaa ke­hit­tää vael­lus­ka­lo­jen nou­su­yh­teyk­siä Pe­rä­me­rel­tä Ou­nas­joel­le – "On aika kääntää katse seu­raa­vil­le voi­ma­lai­tok­sil­le"

10.10.2023 06:00 5
Tilaajille
Runsaat sateet saivat Lapin joet tulvimaan – huonosti kiinnitetyt veneet ja laiturit ovat nyt vaarassa

Runsaat sateet saivat Lapin joet tul­vi­maan – huo­nos­ti kiin­ni­te­tyt veneet ja lai­tu­rit ovat nyt vaa­ras­sa

26.09.2023 05:00
Tilaajille
Viikon kesäfoto: Auringonlasku Ounasjoella

Viikon ke­sä­fo­to: Au­rin­gon­las­ku Ou­nas­joel­la

21.07.2023 11:32
Tilaajille
Viikon kesäfoto: Zickzack ottaa rannalla rennosti

Viikon ke­sä­fo­to: Zick­zack ottaa ran­nal­la ren­nos­ti

13.07.2023 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­jel­tuun Ou­nas­jo­keen las­ke­taan tul­va-ai­ka­na jä­te­vet­tä – jätteen kä­sit­te­lyä pitäisi ke­hit­tää

11.07.2023 05:00
Soutamalla suojeltu – uusintajutussa kerrotaan, kuinka laki Ounasjoen suojelusta syntyi 40 vuotta sitten

Sou­ta­mal­la suo­jel­tu – uu­sin­ta­ju­tus­sa ker­ro­taan, kuinka laki Ou­nas­joen suo­je­lus­ta syntyi 40 vuotta sitten

04.07.2023 19:30 15
Tilaajille
Ounasjotoksessa juhlistetaan Ounasjoen 40-vuotista suojelua soutaen ja muistellen

Ou­nas­jo­tok­ses­sa juh­lis­te­taan Ou­nas­joen 40-vuo­tis­ta suo­je­lua soutaen ja muis­tel­len

04.07.2023 19:29 3
Tilaajille
Järkeä vesijetin puikkoihin –  Kemi- ja Ounasjoella suositun harrastuksen haitat voivat johtaa myös kieltoihin
Kolumni

Järkeä ve­si­je­tin puik­koi­hin –  Kemi- ja Ou­nas­joel­la suo­si­tun har­ras­tuk­sen haitat voivat johtaa myös kiel­toi­hin

28.06.2023 09:57 3
Riehakas juhannusjuhlinta Ounasjoen saaressa päätyi poliisitutkintaan – nuorukainen ratsasti vapaana laiduntavalla hevosella ilman lupaa

Rie­ha­kas ju­han­nus­juh­lin­ta Ou­nas­joen saa­res­sa päätyi po­lii­si­tut­kin­taan – nuo­ru­kai­nen rat­sas­ti vapaana lai­dun­ta­val­la he­vo­sel­la ilman lupaa

26.06.2023 16:37 2
Tilaajille
Rovaniemikin aloitti viimein tulvasuojausten rakentamisen – ensimmäinen pengertie tulee Saarenkylään

Ro­va­nie­mi­kin aloitti viimein tul­va­suo­jaus­ten ra­ken­ta­mi­sen – en­sim­mäi­nen pen­ger­tie tulee Saa­ren­ky­lään

24.05.2023 16:30 16
Tilaajille
Länsi-Lapin suurtulvat pääsivät yllättämään sekä paikalliset että tulvariskiä työkseen ennakoivat viranomaiset – yllätyksiä on luvassa jatkossakin
Pääkirjoitus

Län­si-La­pin suur­tul­vat pää­si­vät yl­lät­tä­mään sekä pai­kal­li­set että tul­va­ris­kiä työk­seen en­na­koi­vat vi­ran­omai­set – yl­lä­tyk­siä on luvassa jat­kos­sa­kin

22.05.2023 22:27 13
Kolarissa ja Pellossa tulva hätyyttelee jo ennätyskorkeuksia – pelastuslaitoksella valmistetaan hiekkasäkkejä, vettä tullut kellareihin

Ko­la­ris­sa ja Pel­los­sa tulva hä­tyyt­te­lee jo en­nä­tys­kor­keuk­sia – pe­las­tus­lai­tok­sel­la val­mis­te­taan hiek­ka­säk­ke­jä, vettä tullut kel­la­rei­hin

19.05.2023 22:06 8
Tilaajille
"Vielä ei hyvältä näytä" – Kemijoen jäätilanne on niin huono, että edes hiihtolatuja ei voi vielä sinne tehdä

"Vielä ei hyvältä näytä" – ­Ke­mi­joen jää­ti­lan­ne on niin huono, että edes hiih­to­la­tu­ja ei voi vielä sinne tehdä

30.01.2023 15:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­joen vesistö ra­ken­net­ta­va loppuun

05.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Vesivoimasta vihreä tulvapenger
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­mas­ta vihreä tul­va­pen­ger

26.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää sää­tö­ener­giaa

19.09.2022 05:00 3
Tilaajille
"Tämä on paratiisi" – Jaakko ja Markku Heikkilän yhteisnäyttely kuvaa Lapin jokia yhdistelemällä valokuvia, maalauksia ja aforismeja

"Tämä on pa­ra­tii­si" – Jaakko ja Markku Heik­ki­län yh­teis­näyt­te­ly kuvaa Lapin jokia yh­dis­te­le­mäl­lä va­lo­ku­via, maa­lauk­sia ja afo­ris­me­ja

30.08.2022 17:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­joen va­lu­ma-alueen vesistö hyö­ty­käyt­töön – kes­kus­te­lun aika on nyt

20.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Tosisuomalainen rakentaisi Ounasjoen ja poistaisi näin Rovaniemen ja Kittilän tulvat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­si­suo­ma­lai­nen ra­ken­tai­si Ou­nas­joen ja pois­tai­si näin Ro­va­nie­men ja Kit­ti­län tulvat

19.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää sähköä Ke­mi­joen ylä­juok­sul­ta

16.07.2022 05:00 1
Tilaajille