Nimitykset: Sauli Pah­ka­sa­lo on Lapin Kansan uusi pää­toi­mit­ta­ja

Työelämä: Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Muusikko
Saamelaiskirjailija Niillas Holmberg sai Eino Leinon palkinnon – ”Monikielinen runoilija, osuva poliittinen taiteilija”

Saa­me­lais­kir­jai­li­ja Niillas Holm­berg sai Eino Leinon pal­kin­non – ”Mo­ni­kie­li­nen ru­noi­li­ja, osuva po­liit­ti­nen tai­tei­li­ja”

06.07.2023 08:55 1
Tilaajille
Miten Reetta Eerolasta tuli Ite Eerola – taitelija, joka tekee albumin kolmessa päivässä? Siihen tarvittiin muutto pois Rovaniemeltä, romahdus ja rutkasti köllöttelyä

Miten Reetta Ee­ro­las­ta tuli Ite Eerola – tai­te­li­ja, joka tekee albumin kol­mes­sa päi­väs­sä? Siihen tar­vit­tiin muutto pois Ro­va­nie­mel­tä, ro­mah­dus ja rut­kas­ti köl­löt­te­lyä

09.06.2023 09:00
Tilaajille
Kitaristi ja oudinsoittaja Jussi Reijonen palaa konsertoimaan Rovaniemelle – Musiikissa kuuluu kaikuja myös lapsuuden vuosista Lähi-Idässä ja Itä-Afrikassa

Ki­ta­ris­ti ja ou­din­soit­ta­ja Jussi Rei­jo­nen palaa kon­ser­toi­maan Ro­va­nie­mel­le – Mu­sii­kis­sa kuuluu kaikuja myös lap­suu­den vuo­sis­ta Lä­hi-Idäs­sä ja Itä-Af­ri­kas­sa

24.02.2023 10:36
Tilaajille
"Ami Aspelundin Apinamies rimpuiltiin jotenkin läpi, vaikka soittotaitoja ei vielä ollut" – muusikko Hannu Perätalo on monissa liemissä keitetty

"Ami As­pe­lun­din Api­na­mies rim­puil­tiin jo­ten­kin läpi, vaikka soit­to­tai­to­ja ei vielä ollut" – muu­sik­ko Hannu Pe­rä­ta­lo on monissa lie­mis­sä kei­tet­ty

09.07.2022 15:53
Tilaajille
"Biisiaiheet lähtevät omista kokemuksista, eivät halusta olla vaikuttaja" – Rosa Coste nousi Rovaniemen musiikkipiireistä isoille festivaaleille

"Bii­siai­heet läh­te­vät omista ko­ke­muk­sis­ta, eivät halusta olla vai­kut­ta­ja" – Rosa Coste nousi Ro­va­nie­men mu­siik­ki­pii­reis­tä isoille fes­ti­vaa­leil­le

22.06.2022 16:41
Tilaajille
Musiikki on vienyt usealle mantereelle – Kemiläinen Tuomo Salmi on kiertänyt tuntureissa laulamassa kymmeniä sesonkeja

Mu­siik­ki on vienyt usealle man­te­reel­le – Ke­mi­läi­nen Tuomo Salmi on kier­tä­nyt tun­tu­reis­sa lau­la­mas­sa kym­me­niä se­son­ke­ja

06.03.2022 10:00
Tilaajille
Rakkaudesta puhuminen on cool – Sodankylästä lähtöisin oleva muusikko Stepa rohkaisee ihmisiä puhumaan tunteista ja olemaan hyviä tyyppejä

Rak­kau­des­ta pu­hu­mi­nen on cool – So­dan­ky­läs­tä läh­töi­sin oleva muu­sik­ko Stepa roh­kai­see ihmisiä pu­hu­maan tun­teis­ta ja olemaan hyviä tyyp­pe­jä

08.09.2021 17:00
Tilaajille
Harry Ylisaukko-oja kasvatti kirjolohta 42 vuotta, sitten hän alkoi laulaa – tuoreessa konsertissaan hän yhdisti saagaa ja laulua: "Halusin kunnioittaa ohjelmalla Oiva Arvolaa"

Harry Ylisauk­ko-oja kas­vat­ti kir­jo­loh­ta 42 vuotta, sitten hän alkoi laulaa – tuo­rees­sa kon­ser­tis­saan hän yhdisti saagaa ja laulua: "Ha­lu­sin kun­nioit­taa oh­jel­mal­la Oiva Ar­vo­laa"

12.07.2021 17:07
Tilaajille
Rollo soikoon: Siestassa loistaa napapiirin kesä – Rovaniemeläistynyt räppäri Kähinä-Pate teki yhteisen kesäbiisin Rosa Costen kanssa

Rollo soi­koon: Sies­tas­sa loistaa na­pa­pii­rin kesä – Ro­va­nie­me­läis­ty­nyt räppäri Kä­hi­nä-Pa­te teki yh­tei­sen ke­sä­bii­sin Rosa Costen kanssa

11.06.2021 16:07
Rollo soikoon: Seitsenvuori on monitoimimuusikko Mikko Hyyryläisen oma juttu

Rollo soi­koon: Seit­sen­vuo­ri on mo­ni­toi­mi­muu­sik­ko Mikko Hyy­ry­läi­sen oma juttu

20.05.2021 12:51
Rollo soikoon: Reggaen pohjoinen sanansaattaja – Katso Joonas Hauvelin uutukainen musiikkivideo

Rollo soi­koon: Reggaen poh­joi­nen sa­nan­saat­ta­ja – Katso Joonas Hau­ve­lin uu­tu­kai­nen mu­siik­ki­vi­deo

30.04.2021 13:30
Rollo soikoon: Lampun henki lupaa rakkautta, valoa ja toivoa – Tältä kuulostaa rovaniemeläisartisti Jaden uunituore sinkku

Rollo soi­koon: Lampun henki lupaa rak­kaut­ta, valoa ja toivoa – Tältä kuu­los­taa ro­va­nie­me­läis­ar­tis­ti Jaden uu­ni­tuo­re sinkku

09.04.2021 10:10
Yhden miehen orkesteri

Yhden miehen or­kes­te­ri

15.03.2021 16:36
Tilaajille
Rollo soikoon: Entistä rockimpi – Rosa Heart päivitti artistinimensä vastaamaan yhä rockimmaksi käyvää musiikkiaan

Rollo soi­koon: Entistä roc­kim­pi – Rosa Heart päi­vit­ti ar­tis­ti­ni­men­sä vas­taa­maan yhä roc­kim­mak­si käyvää mu­siik­kiaan

10.03.2021 15:50 1
Rosa Costen esikoissingle Musta kuvaa suorasanaisesti, miltä tuntuu kasvaa erivärisenä Rovaniemellä

Rosa Costen esi­kois­sing­le Musta kuvaa suo­ra­sa­nai­ses­ti, miltä tuntuu kasvaa eri­vä­ri­se­nä Ro­va­nie­mel­lä

17.02.2021 16:07
IL: Muusikko Pave Maijanen, 70, on kuollut

IL: Muu­sik­ko Pave Mai­ja­nen, 70, on kuollut

16.01.2021 20:58
Musiikin monitaituri –Sami Kurppa sukkuloi sujuvasti muusikon ja tuottajan rooleissa

Mu­sii­kin mo­ni­tai­tu­ri –Sami Kurppa suk­ku­loi su­ju­vas­ti muu­si­kon ja tuot­ta­jan roo­leis­sa

01.07.2020 10:00
Tilaajille
Humavoid-laulaja Suvimarja Halmetoja koki pidättelevänsä itseään laulaessaan puhtaasti: "Tuntuu aivan mahtavalta, kun pääsee oikein säröllä huutamaan"

Hu­ma­void-lau­la­ja Su­vi­mar­ja Hal­met­oja koki pi­dät­te­le­vän­sä itseään lau­laes­saan puh­taas­ti: "Tuntuu aivan mah­ta­val­ta, kun pääsee oikein säröllä huu­ta­maan"

31.12.2019 20:53
Tilaajille
Lappilaismuusikko Amanda Martikainen väsyi oopperamaailman ulkokultaisuuteen: "Mietin, onko normaalia olla niin uupunut"

Lap­pi­lais­muu­sik­ko Amanda Mar­ti­kai­nen väsyi oop­pe­ra­maail­man ul­ko­kul­tai­suu­teen: "Mie­tin, onko nor­maa­lia olla niin uu­pu­nut"

21.12.2019 09:54
Tilaajille
Jaakko Gauriloff polki sateen läpi Nellimistä Ivaloon nähdäkseen Olavi Virran – kymmenen vuotta myöhemmin laulava kolttapoika nousi idolinsa kanssa samalle lavalle

Jaakko Gau­ri­loff polki sateen läpi Nel­li­mis­tä Ivaloon näh­däk­seen Olavi Virran – kym­me­nen vuotta myö­hem­min laulava kolt­ta­poi­ka nousi ido­lin­sa kanssa samalle lavalle

26.01.2020 18:36