Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Metsäala
Saa olla metsässä ja ihan yksin – metsäalan koulutukset ovat suosittuja, mutta yksinäinen työ ja kovat vaatimukset ajavat ammattilaisia muualle

Saa olla met­säs­sä ja ihan yksin – met­säa­lan kou­lu­tuk­set ovat suo­sit­tu­ja, mutta yk­si­näi­nen työ ja kovat vaa­ti­muk­set ajavat am­mat­ti­lai­sia muualle

20.01.2023 19:30
Tilaajille
Metsäalan opiskelijat harjoittelevat Rovaniemellä maailman moderneimmilla simulaattoreilla – metsäkoneenkuljettajista on pulaa, silti lähes puolet valmistuvista vaihtaa alaa

Met­säa­lan opis­ke­li­jat har­joit­te­le­vat Ro­va­nie­mel­lä maail­man mo­der­neim­mil­la si­mu­laat­to­reil­la – met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jis­ta on pulaa, silti lähes puolet val­mis­tu­vis­ta vaihtaa alaa

01.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko met­säa­lan hen­ki­lös­tö vapaata riis­taa?

24.10.2022 22:09 3
Tilaajille
Metsäalan osaajille paljon töitä tarjolla pohjoisessa – Metsä Fibren uusi Kemin tehdas tuo puunhankintaan yli tuhat uutta työpaikkaa

Met­säa­lan osaa­jil­le paljon töitä tar­jol­la poh­joi­ses­sa – Metsä Fibren uusi Kemin tehdas tuo puun­han­kin­taan yli tuhat uutta työ­paik­kaa

18.01.2022 20:18
Tilaajille
Sodankyläläinen Jere Tanninen palkkasi työntekijöitä yritykseensä ensimmäisen kerran 17-vuotiaana – "Lukiossa yhteiskuntaopin opettajan kanssa pohdimme, voiko alaikäinen tehdä työ- tai urakointisopimuksia"

So­dan­ky­lä­läi­nen Jere Tan­ni­nen palk­ka­si työn­te­ki­jöi­tä yri­tyk­seen­sä en­sim­mäi­sen kerran 17-vuo­tiaa­na – "Lu­kios­sa yh­teis­kun­tao­pin opet­ta­jan kanssa poh­dim­me, voiko alai­käi­nen tehdä työ- tai ura­koin­ti­so­pi­muk­sia"

05.07.2021 10:57 5
Tilaajille
Päiväkirja: Kääpäkävely – kevään kuumin juttu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kää­pä­kä­ve­ly – kevään kuumin juttu

27.04.2021 08:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirje jou­lu­pu­kil­le

24.12.2020 05:24
Tilaajille
Päiväkirja: Huhuilua pensaikosta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hu­hui­lua pen­sai­kos­ta

21.09.2020 07:00
Tilaajille
Työtapaturmat ovat vähentyneet selvästi metsäalalla viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa

Työ­ta­pa­tur­mat ovat vä­hen­ty­neet sel­väs­ti met­säa­lal­la vii­mei­sen kym­me­nen vuoden aikana Suo­mes­sa

23.06.2020 06:00
Tilaajille
Metsäteollisuus ja Paperiliitto ratkoivat työkiistaa aamuyöhön, mutta neuvottelutulosta ei syntynyt

Met­sä­teol­li­suus ja Pa­pe­ri­liit­to rat­koi­vat työ­kiis­taa aa­muyö­hön, mutta neu­vot­te­lu­tu­los­ta ei syn­ty­nyt

07.02.2020 08:28
Tilaajille
Lakko pysäyttää metsäalan yrittäjien töitä Lapissakin: Metsä Group lopetti hakkuut, Stora Enso jatkaa vielä

Lakko py­säyt­tää met­säa­lan yrit­tä­jien töitä La­pis­sa­kin: Metsä Group lopetti hak­kuut, Stora Enso jatkaa vielä

06.02.2020 15:19
Tilaajille
Viime vuosien suurimmat lakot käynnistyvät – Muita palkkaneuvotteluja linjaavassa päänavauksessa kiistana ovat enää palkankorotukset, mutta "näkemyserot ovat suuria"

Viime vuosien suu­rim­mat lakot käyn­nis­ty­vät – Muita palk­ka­neu­vot­te­lu­ja lin­jaa­vas­sa pää­na­vauk­ses­sa kiis­ta­na ovat enää pal­kan­ko­ro­tuk­set, mutta "nä­ke­my­se­rot ovat suuria"

08.12.2019 20:31
Tilaajille