Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Metsäala
Metsäalan osaajille paljon töitä tarjolla pohjoisessa – Metsä Fibren uusi Kemin tehdas tuo puunhankintaan yli tuhat uutta työpaikkaa

Met­sä­alan osaa­jil­le paljon töitä tar­jol­la poh­joi­ses­sa – Metsä Fibren uusi Kemin tehdas tuo puun­han­kin­taan yli tuhat uutta työ­paik­kaa

18.01.2022 20:18
Tilaajille
Sodankyläläinen Jere Tanninen palkkasi työntekijöitä yritykseensä ensimmäisen kerran 17-vuotiaana – "Lukiossa yhteiskuntaopin opettajan kanssa pohdimme, voiko alaikäinen tehdä työ- tai urakointisopimuksia"

So­dan­ky­lä­läi­nen Jere Tan­ni­nen palk­ka­si työn­te­ki­jöi­tä yri­tyk­seen­sä en­sim­mäi­sen kerran 17-vuo­tiaa­na – "Lu­kios­sa yh­teis­kun­ta­opin opet­ta­jan kanssa poh­dim­me, voiko ala­ikäi­nen tehdä työ- tai ura­koin­ti­so­pi­muk­sia"

05.07.2021 10:57 5
Tilaajille
Päiväkirja: Kääpäkävely – kevään kuumin juttu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kää­pä­kä­ve­ly – kevään kuumin juttu

27.04.2021 08:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirje jou­lu­pu­kil­le

24.12.2020 05:24
Tilaajille
Päiväkirja: Huhuilua pensaikosta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hu­hui­lua pen­sai­kos­ta

21.09.2020 07:00
Tilaajille
Työtapaturmat ovat vähentyneet selvästi metsäalalla viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa

Työ­ta­pa­tur­mat ovat vä­hen­ty­neet sel­väs­ti met­sä­alal­la vii­mei­sen kym­me­nen vuoden aikana Suo­mes­sa

23.06.2020 06:00
Tilaajille
Metsäteollisuus ja Paperiliitto ratkoivat työkiistaa aamuyöhön, mutta neuvottelutulosta ei syntynyt

Met­sä­teol­li­suus ja Pa­pe­ri­liit­to rat­koi­vat työ­kiis­taa aa­muyö­hön, mutta neu­vot­te­lu­tu­los­ta ei syn­ty­nyt

07.02.2020 08:28
Tilaajille
Lakko pysäyttää metsäalan yrittäjien töitä Lapissakin: Metsä Group lopetti hakkuut, Stora Enso jatkaa vielä

Lakko py­säyt­tää met­sä­alan yrit­tä­jien töitä La­pis­sa­kin: Metsä Group lopetti hak­kuut, Stora Enso jatkaa vielä

06.02.2020 15:19
Tilaajille
Viime vuosien suurimmat lakot käynnistyvät – Muita palkkaneuvotteluja linjaavassa päänavauksessa kiistana ovat enää palkankorotukset, mutta "näkemyserot ovat suuria"

Viime vuosien suu­rim­mat lakot käyn­nis­ty­vät – Muita palk­ka­neu­vot­te­lu­ja lin­jaa­vas­sa pään­avauk­ses­sa kiis­ta­na ovat enää pal­kan­ko­ro­tuk­set, mutta "nä­ke­my­se­rot ovat suuria"

08.12.2019 20:31
Tilaajille