metalliteollisuus
BO: Yksi Pohjoiskalotin pahimmista saastuttajista suljetaan reilun sadan kilometrin päässä Sallasta

BO: Yksi Poh­jois­ka­lo­tin pa­him­mis­ta saas­tut­ta­jis­ta sul­je­taan reilun sadan ki­lo­met­rin päässä Sal­las­ta

17.02.2021 14:38 2
Tilaajille
Outokummun kannattavuus paranee, mutta koronavuosi jäi tappiolle – henkilöstömäärä alitti 10 000

Ou­to­kum­mun kan­nat­ta­vuus pa­ra­nee, mutta ko­ro­na­vuo­si jäi tap­piol­le – hen­ki­lös­tö­mää­rä alitti 10 000

04.02.2021 10:25 2
Tilaajille
Kunnanjohtajat kutsuvat Meri-Lappiin pääministeri Marinin ja kolme muuta ministeriä Outokummun vähennysten takia

Kun­nan­joh­ta­jat kut­su­vat Me­ri-Lap­piin pää­mi­nis­te­ri Marinin ja kolme muuta mi­nis­te­riä Ou­to­kum­mun vä­hen­nys­ten takia

13.11.2020 13:56 3
Tilaajille
BO: Petsamon saastesulatto suljetaan jouluna

BO: Pet­sa­mon saas­te­su­lat­to sul­je­taan jouluna

12.11.2020 16:28
Tilaajille
Seurasimme ulosmarssia 2000 työntekijän terästehtaalla – "Särkymävaraa ei ole, poissaoloja joudutaan paikkaamaan ylitöillä"

Seu­ra­sim­me ulos­mars­sia 2000 työn­te­ki­jän te­räs­teh­taal­la – "Sär­ky­mä­va­raa ei ole, pois­sa­olo­ja jou­du­taan paik­kaa­maan yli­töil­lä"

06.11.2020 15:35 2
Tilaajille
Outokumpu alkaa neuvotella Meri-Lapissa 250 työntekijän vähentämisestä – pääkonttorille 20 henkilön vähennystarve

Ou­to­kum­pu alkaa neu­vo­tel­la Me­ri-La­pis­sa 250 työn­te­ki­jän vä­hen­tä­mi­ses­tä – pää­kont­to­ril­le 20 hen­ki­lön vä­hen­nys­tar­ve

06.11.2020 10:35
Tilaajille
Tornion kaupunginjohtaja: "Määrää voi verrata Nokian irtisanomisiin Oulussa. On ryhdyttävä suunnittelemaan tukipakettia"

Tornion kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Määrää voi verrata Nokian ir­ti­sa­no­mi­siin Ou­lus­sa. On ryh­dyt­tä­vä suun­nit­te­le­maan tu­ki­pa­ket­tia"

05.11.2020 15:40 3
Tilaajille
Outokumpu aikoo vähentää 270 työntekijää Suomesta – raju säästökuuri osuu pahasti Meri-Lappiin

Ou­to­kum­pu aikoo vä­hen­tää 270 työn­te­ki­jää Suo­mes­ta – raju sääs­tö­kuu­ri osuu pahasti Me­ri-Lap­piin

05.11.2020 15:32
Tilaajille
Mineraaliklusteri on Lapin selkäranka, yksin malminetsintä tuo Lappiin kymmeniä miljoonia euroja rahaa vuodessa

Mi­ne­raa­li­klus­te­ri on Lapin sel­kä­ran­ka, yksin mal­min­et­sin­tä tuo Lappiin kym­me­niä mil­joo­nia euroja rahaa vuo­des­sa

24.04.2020 13:25
Tilaajille
Outokumpu ilmoitti aikovansa hiilineutraaliksi – peruutti yhtiökokouksen pandemian vuoksi

Ou­to­kum­pu il­moit­ti ai­ko­van­sa hii­li­neut­raa­lik­si – pe­ruut­ti yh­tiö­ko­kouk­sen pan­de­mian vuoksi

18.03.2020 18:47
Tilaajille
Outokumpu alensi tuntuvasti Fennovoima-omistuksensa arvoa – yhtiö uskoo sähkön pysyvän luultua halvempana tulevaisuudessa

Ou­to­kum­pu alensi tun­tu­vas­ti Fen­no­voi­ma-omis­tuk­sen­sa arvoa – yhtiö uskoo sähkön pysyvän luultua hal­vem­pa­na tu­le­vai­suu­des­sa

05.02.2020 09:45
Tilaajille
Outokumpu paransi loppuvuoden tulosnäkymiään – osake lähti nousukiitoon pörssissä

Ou­to­kum­pu paransi lop­pu­vuo­den tu­los­nä­ky­miään – osake lähti nou­su­kii­toon pörs­sis­sä

20.01.2020 10:23
Tilaajille
Huipputeknologiaa on käytössä Lapissakin – monesta robotista muodostuvat solut yleistyvät eri toimialoilla Suomessa

Huip­pu­tek­no­lo­giaa on käy­tös­sä La­pis­sa­kin – monesta ro­bo­tis­ta muo­dos­tu­vat solut yleis­ty­vät eri toi­mi­aloil­la Suo­mes­sa

16.01.2020 18:47
Tilaajille
Polar-Metallin robottisolu työssään

Po­lar-Me­tal­lin ro­bot­ti­so­lu työs­sään

16.01.2020 18:30
Tilaajille
Outokummun uudesta kuonasulatosta tulisi järeä lisä Tornion tehtaille

Ou­to­kum­mun uudesta kuo­na­su­la­tos­ta tulisi järeä lisä Tornion teh­tail­le

18.11.2019 07:30
Tilaajille