Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Tilaajille

Me­ren­poh­jan ko­bolt­ti hou­kut­te­lee kai­vos­toi­min­taan Poh­jan­lah­del­la – Mil­lai­nen riski ruop­paa­mi­nen on Itä­me­ren ym­pä­ris­töl­le?

"On arvioitu, että rautamangaanisaostumakentät peittävät 10–20 prosenttia Suomen meripinta-alasta", kertoo olosuhteita ja riskejä selvittävä GTK:n erikoistutkija Joonas Virtasalo.

Rautamangaanisaostuma syntyy kun liukoinen metalli kohtaa meren pohjalla happea.
Rautamangaanisaostuma syntyy kun liukoinen metalli kohtaa meren pohjalla happea.
Kuva: Joonas Virtasalo

Ruotsissa tähdätään kaivostoimintaan Pohjanlahdella. Yksityinen taho havittelee mineraalituotannon aloittamista lähivuosina. Suomessa Geologian tutkimuskeskus (GTK) selvittää sitä, miten merenpohjassa tulisi toimia, jotta mineraaleja voisi hyödyntää kestävästi.

Dagens Industri uutisoi tammikuussa, että Scandinavian Ocean Minerals aikoo kerätä rautamangaania Itämeren pohjasta. Yritys oli jättänyt tutkimuslupahakemuksen viranomaisille. Tutkimuksia tehtäisiin Ruotsin talousvyöhykkeellä Skellefteån eli lähes Oulun korkeudella.