Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

BO: Pet­sa­mon saas­te­su­lat­to sul­je­taan jouluna

Saastepäästöistään tunnettu Nikkelin metallisulatto Petsamossa suljetaan lopullisesti jouluna, kertoo verkkolehti Barents Observer. Nornickelin johtaja, oligarkki Vladimir Potanin kertoi sulaton sulkemisesta ensi kertaa noin vuosi sitten.

Sulatto on työllistänyt Nikkelissä 800 työntekijää, joista suuri osa siirtyy nyt Nornickelin muilla paikkakunnilla sijaitseville laitoksille tai vetäytyy eläkkeelle.