Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Markus Lohi
Hallituksen päätös jatkaa turistien tuplatestausta hamaan tulevaisuuteen syö poliittisen päätöksenteon uskottavuutta
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen päätös jatkaa tu­ris­tien tup­la­tes­taus­ta hamaan tu­le­vai­suu­teen syö po­liit­ti­sen pää­tök­sen­teon us­kot­ta­vuut­ta

14.10.2021 07:00 23
Tilaajille
Hoitajapula voi helpottua työoloja parantamalla – "Palkan lisäksi työnkuvat pitää saada kuntoon", sanoo hoitajaliitto Superin puheenjohtaja

Hoi­ta­ja­pu­la voi hel­pot­tua työ­olo­ja pa­ran­ta­mal­la – "­Pal­kan lisäksi työn­ku­vat pitää saada kun­toon", sanoo hoi­ta­ja­liit­to Superin pu­heen­joh­ta­ja

30.09.2021 19:28 12
Tilaajille
Eduskunnan tulee hylätä hallituksen kelvoton esitys matkustusrajoitusten jatkamisesta, perusteita jatkolle ei ole
Pääkirjoitus

Edus­kun­nan tulee hylätä hal­li­tuk­sen kel­vo­ton esitys mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten jat­ka­mi­ses­ta, pe­rus­tei­ta jat­kol­le ei ole

22.09.2021 21:30 13
Tilaajille
Markus Lohi vahvistaa: Kahden metrin turvaväliedellytyksestä luovutaan

Markus Lohi vah­vis­taa: Kahden metrin tur­va­vä­li­edel­ly­tyk­ses­tä luo­vu­taan

16.09.2021 14:14 7
Eduskunnasta: Soten onnistuminen ratkaistaan maakunnissa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Soten on­nis­tu­mi­nen rat­kais­taan maa­kun­nis­sa

18.08.2021 08:42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toivoa ja us­ko­muk­sia sotesta

24.06.2021 05:15 5
Tilaajille
Ensi talven turistisesonkiin voidaan varautua parannetuin pelisäännöin
Pääkirjoitus

Ensi talven tu­ris­ti­se­son­kiin voidaan va­rau­tua pa­ran­ne­tuin pe­li­sään­nöin

18.06.2021 17:40 5
Tilaajille
Hallitus lupaa: karanteeni poistuu, matkailu avautuu ensi talveksi

Hal­li­tus lupaa: ka­ran­tee­ni pois­tuu, mat­kai­lu avautuu ensi tal­vek­si

18.06.2021 16:10 3
Tilaajille
Markus Lohi: Sote-uudistus saadaan eduskuntakäsittelyyn – Mietintö esitellään tiistaina puolilta päivin

Markus Lohi: So­te-uu­dis­tus saadaan edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn – Mie­tin­tö esi­tel­lään tiis­tai­na puo­lil­ta päivin

15.06.2021 08:24 2
Tilaajille
Lappi tarvitsee oman ministerin ja sopivia ehdokkaitakin löytyy
Pääkirjoitus

Lappi tar­vit­see oman mi­nis­te­rin ja sopivia eh­dok­kai­ta­kin löytyy

24.05.2021 14:42 20
Tilaajille
Markus Lohi: "Sote-valiokunta sai liikkumatilaa väljempään sääntelyyn yksityisten palveluntuottajien käytössä"

Markus Lohi: "So­te-va­lio­kun­ta sai liik­ku­ma­ti­laa väl­jem­pään sään­te­lyyn yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien käy­tös­sä"

21.05.2021 18:52 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oliko kir­joi­tus vaa­li­mai­nos kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­jal­ta?

20.02.2021 15:04
Tilaajille

Olli Rainio aloit­taa Markus Lohen maa­kun­ta-avus­ta­ja­na

08.12.2020 14:38
Tilaajille
MTV: Lopulliset päätökset matkustusmallista saadaan vasta helmikuussa

MTV: Lo­pul­li­set pää­tök­set mat­kus­tus­mal­lis­ta saadaan vasta hel­mi­kuus­sa

02.12.2020 19:27 4
Tilaajille
STM:ltä taas kylmä suihku Lapin matkailulle – elinkeinoministeri Mika Lintilä: "Ei ole saatu yhteisymmärrystä"

STM:ltä taas kylmä suihku Lapin mat­kai­lul­le – elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä: "Ei ole saatu yh­tei­sym­mär­rys­tä"

11.11.2020 10:42 8
Tilaajille
Kahdeksan lapsen isä Markus Lohi on testannut hyvän kasvatusmenetelmän: "Anna lapsellesi tilaa ja mahdollisuus olla oma itsensä"

Kah­dek­san lapsen isä Markus Lohi on tes­tan­nut hyvän kas­va­tus­me­ne­tel­män: "Anna lap­sel­le­si tilaa ja mah­dol­li­suus olla oma it­sen­sä"

08.11.2020 08:00 4
Tilaajille
Markus Lohi asettuu ehdolle kunnallisvaaleissa

Markus Lohi asettuu ehdolle kun­nal­lis­vaa­leis­sa

23.10.2020 12:23 3
Tilaajille
Krista Kiuru voi sote-ministerinä joutua nielemään omaa lääkettään
Kolumni

Krista Kiuru voi so­te-mi­nis­te­ri­nä joutua nie­le­mään omaa lää­ket­tään

25.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Keskustan taustapuurtajana tunnettu Markus Lohi nousi yllättäen puoluejohtoon: "Yli 20 prosenttia suomalaisista on mieleltään keskustalaisia"

Kes­kus­tan taus­ta­puur­ta­ja­na tun­net­tu Markus Lohi nousi yl­lät­täen puo­lue­joh­toon: "Yli 20 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta on mie­lel­tään kes­kus­ta­lai­sia"

24.09.2020 09:25 1
Kärsimätön keskustaväki vaihtoi Kulmunin Saarikkoon, Lohi pitää Lapin ääntä esillä varapuheenjohtajana
Pääkirjoitus

Kär­si­mä­tön kes­kus­ta­vä­ki vaihtoi Kul­mu­nin Saa­rik­koon, Lohi pitää Lapin ääntä esillä va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na

06.09.2020 11:32 5
Tilaajille