Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Gal­lu­pit voivat mennä uusiksi

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Maavoimat
Paikallispuolustusharjoitus kokoaa jälleen eri viranomaiset yhteiseen harjoitukseen – Puolustusvoimista on mukana yli 500 henkilöä

Pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus kokoaa jälleen eri vi­ran­omai­set yh­tei­seen har­joi­tuk­seen – ­Puo­lus­tus­voi­mis­ta on mukana yli 500 hen­ki­löä

25.08.2023 10:05
Tilaajille
Maavoimien pohjoisille joukoille hankitaan 8000 paria uusia suksia – "Uusien suksien avulla parannamme taistelijan kykyä edetä erityisesti syvässä hangessa"

Maa­voi­mien poh­joi­sil­le jou­koil­le han­ki­taan 8000 paria uusia suksia – "Uu­sien suksien avulla pa­ran­nam­me tais­te­li­jan kykyä edetä eri­tyi­ses­ti syvässä han­ges­sa"

13.04.2023 17:50 4
Tilaajille
Pohjoiseen paikallispuolustusharjoitukseen osallistuu Lapissa lähes tuhat henkilöä – harjoituksia myös Rovaniemen kauppakeskuksessa, kouluilla sekä Kemin lentoasemalla

Poh­joi­seen pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu Lapissa lähes tuhat hen­ki­löä – har­joi­tuk­sia myös Ro­va­nie­men kaup­pa­kes­kuk­ses­sa, kou­luil­la sekä Kemin len­to­ase­mal­la

22.02.2023 11:00
Tilaajille
Maavoimat harjoittelee maanantaista alkaen kansainvälisten kumppaneiden kera Rovajärvellä

Maa­voi­mat har­joit­te­lee maa­nan­tais­ta alkaen kan­sain­vä­lis­ten kump­pa­nei­den kera Ro­va­jär­vel­lä

25.08.2022 21:09
Tilaajille
Annukka Ylivaara, 44, on ensimmäinen nainen pataljoonan komentajana Maavoimissa – Uravalintaan vaikutti lapsuus Sodankylässä

Annukka Yli­vaa­ra, 44, on en­sim­mäi­nen nainen pa­tal­joo­nan ko­men­ta­ja­na Maa­voi­mis­sa – Ura­va­lin­taan vai­kut­ti lapsuus So­dan­ky­läs­sä

03.07.2022 06:30 2
Tilaajille
Rovajärvellä harjoittelee vahva suomalainen tykistö – Ukrainasta opitaan myöhemmin: "Vielä ei ole niiden analyysien aika"

Ro­va­jär­vel­lä har­joit­te­lee vahva suo­ma­lai­nen tykistö – Uk­rai­nas­ta opitaan myö­hem­min: "Vielä ei ole niiden ana­lyy­sien aika"

24.05.2022 21:52
Tilaajille
Jääkäriprikaatin uudella komentajalla Kimmo Kinnusella, 50, on Lappi-kokemusta erikoisjoukoissa

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin uudella ko­men­ta­jal­la Kimmo Kin­nu­sel­la, 50, on Lap­pi-ko­ke­mus­ta eri­kois­jou­kois­sa

28.02.2022 07:00
Tilaajille
Tykkimies Arola haaveilee jo äidin tekemästä perunamuusista – Rovajärvellä ammutaan koronan varjossa

Tyk­ki­mies Arola haa­vei­lee jo äidin te­ke­mäs­tä pe­ru­na­muu­sis­ta – Ro­va­jär­vel­lä am­mu­taan koronan var­jos­sa

25.05.2021 16:04 8
Tilaajille
Maavoimien Northern Forest -sotaharjoitus saattaa ruuhkauttaa liikennettä Pohjois-Suomessa ja Tornion rajalla

Maa­voi­mien Nort­hern Forest -so­ta­har­joi­tus saattaa ruuh­kaut­taa lii­ken­net­tä Poh­jois-Suo­mes­sa ja Tornion rajalla

17.05.2021 09:45
Tilaajille
Katso kuvat: Revontulet leiskuivat Rovajärvellä sotaharjoituksessa

Katso kuvat: Re­von­tu­let leis­kui­vat Ro­va­jär­vel­lä so­ta­har­joi­tuk­ses­sa

23.11.2020 15:08
Tilaajille
Varuskunnissa tiukennetaan toimia koronavirusta vastaan: Sodankylän sotilaskoti suljetaan ulkopuolisilta, uimahalli ja liikuntatilat käyttökieltoon

Va­rus­kun­nis­sa tiu­ken­ne­taan toimia ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan: So­dan­ky­län so­ti­las­ko­ti sul­je­taan ul­ko­puo­li­sil­ta, ui­ma­hal­li ja lii­kun­ta­ti­lat käyt­tö­kiel­toon

13.03.2020 14:09
Tilaajille
Suomalaisten osallistuminen Cold Response -harjoitukseen on peruttu – 850 ihmistä on joutunut karanteeniin harjoitusleirillä Pohjois-Norjassa koronavirustartunnan takia

Suo­ma­lais­ten osal­lis­tu­mi­nen Cold Res­pon­se -har­joi­tuk­seen on peruttu – 850 ihmistä on jou­tu­nut ka­ran­tee­niin har­joi­tus­lei­ril­lä Poh­jois-Nor­jas­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan takia

08.03.2020 12:13
Tilaajille
Koronavirus varjostaa suurta Nato-harjoitusta, jonne on lähdössä Pohjois-Suomesta yli 400 sotilasta

Ko­ro­na­vi­rus var­jos­taa suurta Na­to-har­joi­tus­ta, jonne on läh­dös­sä Poh­jois-Suo­mes­ta yli 400 so­ti­las­ta

03.03.2020 19:30
Tilaajille
Suomi puolustautuu ohjushyökkäystä vastaan eri filosofialla kuin suurvallat – Puolustusvoimain uusi komentaja avaa myös, miksi korvettien mitat kasvoivat

Suomi puo­lus­tau­tuu oh­jus­hyök­käys­tä vastaan eri fi­lo­so­fial­la kuin suur­val­lat – Puo­lus­tus­voi­main uusi ko­men­ta­ja avaa myös, miksi kor­vet­tien mitat kas­voi­vat

26.10.2019 15:00
Tilaajille
Jääkäriprikaatin uusi komentaja on tottunut vaihtamaan paikkakuntaa työn perässä – pestejä konkarilla takana jo tusina

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin uusi ko­men­ta­ja on tot­tu­nut vaih­ta­maan paik­ka­kun­taa työn perässä – pestejä kon­ka­ril­la takana jo tusina

02.10.2019 18:01
Tilaajille