Maavoimat
Katso kuvat: Revontulet leiskuivat Rovajärvellä sotaharjoituksessa

Katso kuvat: Re­von­tu­let leis­kui­vat Ro­va­jär­vel­lä so­ta­har­joi­tuk­ses­sa

23.11.2020 15:08 0
Tilaajille
Varuskunnissa tiukennetaan toimia koronavirusta vastaan: Sodankylän sotilaskoti suljetaan ulkopuolisilta, uimahalli ja liikuntatilat käyttökieltoon

Va­rus­kun­nis­sa tiu­ken­ne­taan toimia ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan: So­dan­ky­län so­ti­las­ko­ti sul­je­taan ul­ko­puo­li­sil­ta, ui­ma­hal­li ja lii­kun­ta­ti­lat käyt­tö­kiel­toon

13.03.2020 14:09 0
Tilaajille
Suomalaisten osallistuminen Cold Response -harjoitukseen on peruttu – 850 ihmistä on joutunut karanteeniin harjoitusleirillä Pohjois-Norjassa koronavirustartunnan takia

Suo­ma­lais­ten osal­lis­tu­mi­nen Cold Res­pon­se -har­joi­tuk­seen on peruttu – 850 ihmistä on jou­tu­nut ka­ran­tee­niin har­joi­tus­lei­ril­lä Poh­jois-Nor­jas­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan takia

08.03.2020 12:13 0
Tilaajille
Koronavirus varjostaa suurta Nato-harjoitusta, jonne on lähdössä Pohjois-Suomesta yli 400 sotilasta

Ko­ro­na­vi­rus var­jos­taa suurta Na­to-har­joi­tus­ta, jonne on läh­dös­sä Poh­jois-Suo­mes­ta yli 400 so­ti­las­ta

03.03.2020 19:30 0
Tilaajille
Suomi puolustautuu ohjushyökkäystä vastaan eri filosofialla kuin suurvallat – Puolustusvoimain uusi komentaja avaa myös, miksi korvettien mitat kasvoivat

Suomi puo­lus­tau­tuu oh­jus­hyök­käys­tä vastaan eri fi­lo­so­fial­la kuin suur­val­lat – Puo­lus­tus­voi­main uusi ko­men­ta­ja avaa myös, miksi kor­vet­tien mitat kas­voi­vat

26.10.2019 15:00 0
Tilaajille
Jääkäriprikaatin uusi komentaja on tottunut vaihtamaan paikkakuntaa työn perässä – pestejä konkarilla takana jo tusina

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin uusi ko­men­ta­ja on tot­tu­nut vaih­ta­maan paik­ka­kun­taa työn perässä – pestejä kon­ka­ril­la takana jo tusina

02.10.2019 12:45 0
Tilaajille