Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Paikallispuolustusharjoitus
Poliisi ja Jääkäriprikaati harjoittelevat Sodankylän taajamassa – harjoitusalueita eristetään tarvittaessa, liikennehaitta vähäinen

Poliisi ja Jää­kä­ri­pri­kaa­ti har­joit­te­le­vat So­dan­ky­län taa­ja­mas­sa – har­joi­tus­aluei­ta eris­te­tään tar­vit­taes­sa, lii­ken­ne­hait­ta vä­häi­nen

28.08.2023 12:48
Tilaajille
Paikallispuolustusharjoitus kokoaa jälleen eri viranomaiset yhteiseen harjoitukseen – Puolustusvoimista on mukana yli 500 henkilöä

Pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus kokoaa jälleen eri vi­ran­omai­set yh­tei­seen har­joi­tuk­seen – ­Puo­lus­tus­voi­mis­ta on mukana yli 500 hen­ki­löä

25.08.2023 10:05
Tilaajille
Moniviranomaisharjoitus näkyy Rovaniemen keskustassa Porokadulla – osa Pohjoinen 1/23 -paikallispuolustusharjoitusta

Mo­ni­vi­ran­omais­har­joi­tus näkyy Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa Po­ro­ka­dul­la – osa Poh­joi­nen 1/23 -pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus­ta

28.02.2023 09:00
Tilaajille
Pohjoiseen paikallispuolustusharjoitukseen osallistuu Lapissa lähes tuhat henkilöä – harjoituksia myös Rovaniemen kauppakeskuksessa, kouluilla sekä Kemin lentoasemalla

Poh­joi­seen pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu Lapissa lähes tuhat hen­ki­löä – har­joi­tuk­sia myös Ro­va­nie­men kaup­pa­kes­kuk­ses­sa, kou­luil­la sekä Kemin len­to­ase­mal­la

22.02.2023 11:00
Tilaajille
Paikallispuolustusharjoitus näkyy Rovaniemen, Kittilän ja Sodankylän alueella viiden päivän ajan

Pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus näkyy Ro­va­nie­men, Kit­ti­län ja So­dan­ky­län alueel­la viiden päivän ajan

30.08.2022 21:13
Tilaajille
Puolustusvoimat harjoittelee paikallispuolustusta yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa – toimintaa Kemijärvellä, Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa

Puo­lus­tus­voi­mat har­joit­te­lee pai­kal­lis­puo­lus­tus­ta yhdessä muiden vi­ran­omais­ten ja toi­mi­joi­den kanssa – toi­min­taa Ke­mi­jär­vel­lä, Ro­va­nie­mel­lä, Kemissä ja Tor­nios­sa

23.02.2022 20:52 1
Tilaajille
Maavoimat harjoittelee yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumista – Harjoitustoiminta näkyy Kaamasen alueella

Maa­voi­mat har­joit­te­lee yh­teis­kun­nan häi­riö­ti­lan­tei­siin va­rau­tu­mis­ta – Har­joi­tus­toi­min­ta näkyy Kaa­ma­sen alueel­la

01.09.2021 18:00
Tilaajille
Koronatilanne rauhallinen Lapin sairaanhoitopiirissä – Avi odottaa STM:n ohjeita koronarajoitusten purkamisesta ennen kuin uusista rajoituksista päätetään

Ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – Avi odottaa STM:n ohjeita ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta ennen kuin uusista ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään

23.04.2021 12:48 1
Tilaajille
Vihollisjoukot valtasivat lentoaseman – paikallispuolustusharjoituksessa testattiin Lapin viranomaisten yhteistoimintaa

Vi­hol­lis­jou­kot val­ta­si­vat len­to­ase­man – pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tuk­ses­sa tes­tat­tiin Lapin vi­ran­omais­ten yh­teis­toi­min­taa

09.09.2020 19:30
Tilaajille