Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Paikallispuolustusharjoitus
Moniviranomaisharjoitus näkyy Rovaniemen keskustassa Porokadulla – osa Pohjoinen 1/23 -paikallispuolustusharjoitusta

Mo­ni­vi­ran­omais­har­joi­tus näkyy Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa Po­ro­ka­dul­la – osa Poh­joi­nen 1/23 -pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus­ta

28.02.2023 09:00
Tilaajille
Pohjoiseen paikallispuolustusharjoitukseen osallistuu Lapissa lähes tuhat henkilöä – harjoituksia myös Rovaniemen kauppakeskuksessa, kouluilla sekä Kemin lentoasemalla

Poh­joi­seen pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu Lapissa lähes tuhat hen­ki­löä – har­joi­tuk­sia myös Ro­va­nie­men kaup­pa­kes­kuk­ses­sa, kou­luil­la sekä Kemin len­to­ase­mal­la

22.02.2023 11:00
Tilaajille
Paikallispuolustusharjoitus näkyy Rovaniemen, Kittilän ja Sodankylän alueella viiden päivän ajan

Pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus näkyy Ro­va­nie­men, Kit­ti­län ja So­dan­ky­län alueel­la viiden päivän ajan

30.08.2022 21:13
Tilaajille
Puolustusvoimat harjoittelee paikallispuolustusta yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa – toimintaa Kemijärvellä, Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa

Puo­lus­tus­voi­mat har­joit­te­lee pai­kal­lis­puo­lus­tus­ta yhdessä muiden vi­ran­omais­ten ja toi­mi­joi­den kanssa – toi­min­taa Ke­mi­jär­vel­lä, Ro­va­nie­mel­lä, Kemissä ja Tor­nios­sa

23.02.2022 20:52 1
Tilaajille
Maavoimat harjoittelee yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumista – Harjoitustoiminta näkyy Kaamasen alueella

Maa­voi­mat har­joit­te­lee yh­teis­kun­nan häi­riö­ti­lan­tei­siin va­rau­tu­mis­ta – Har­joi­tus­toi­min­ta näkyy Kaa­ma­sen alueel­la

01.09.2021 18:00
Tilaajille
Koronatilanne rauhallinen Lapin sairaanhoitopiirissä – Avi odottaa STM:n ohjeita koronarajoitusten purkamisesta ennen kuin uusista rajoituksista päätetään

Ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – Avi odottaa STM:n ohjeita ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta ennen kuin uusista ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään

23.04.2021 12:48 1
Tilaajille
Vihollisjoukot valtasivat lentoaseman – paikallispuolustusharjoituksessa testattiin Lapin viranomaisten yhteistoimintaa

Vi­hol­lis­jou­kot val­ta­si­vat len­to­ase­man – pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tuk­ses­sa tes­tat­tiin Lapin vi­ran­omais­ten yh­teis­toi­min­taa

09.09.2020 19:30
Tilaajille