Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Paikallispuolustusharjoitus
Maavoimat harjoittelee yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumista – Harjoitustoiminta näkyy Kaamasen alueella

Maa­voi­mat har­joit­te­lee yh­teis­kun­nan häi­riö­ti­lan­tei­siin va­rau­tu­mis­ta – Har­joi­tus­toi­min­ta näkyy Kaa­ma­sen alueel­la

01.09.2021 18:00
Tilaajille
Koronatilanne rauhallinen Lapin sairaanhoitopiirissä – Avi odottaa STM:n ohjeita koronarajoitusten purkamisesta ennen kuin uusista rajoituksista päätetään

Ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – Avi odottaa STM:n ohjeita ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta ennen kuin uusista ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään

23.04.2021 12:48 1
Tilaajille
Vihollisjoukot valtasivat lentoaseman – paikallispuolustusharjoituksessa testattiin Lapin viranomaisten yhteistoimintaa

Vi­hol­lis­jou­kot val­ta­si­vat len­to­ase­man – pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tuk­ses­sa tes­tat­tiin Lapin vi­ran­omais­ten yh­teis­toi­min­taa

09.09.2020 19:30
Tilaajille